Jump to content

Klasseinndelinger


Recommended Posts

  • Replies 166
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jens Håkon: Jeg vil si at å bruke alurør og friulbelter er panserbyggernes svar på antenner, setebelter og bremserør i flyklassene. Og det er tillatt i "standard", er det ikke? Det er i alle fall noe "alle" gjør.

 

R. :)

 

Ikke bremserør.

 

Men det er noe "alle" gjør og burde derfor vært med i "standard" ikke sant? ;)

Pakke på vei i posten til deg forresten. :thumb:

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

men er det ikke bygge teknisk man dømmer etter?? da har det vel ikke en dr... å si om du har friul eller ikke?? eller om det er litt ets eller ikke??? skjønner ikke jeg ass...

 

ronny

 

Det er det byggetekniske som skal bedoemmes - detaljene legger man som regel til for sin egen tilfredsstillelse, men det viktigste er at der det er gjort, saa skal det vaere teknisk godt gjort.  Dommerne kan ikke bedoemme om den svarte boksen bak den aapnede luken egentlig skal vaere graa...

 

Ellers kan jeg anbefale aa sjekke opp traadene som har blitt postet tidligere med hensyn paa klasseinndeling (saann omtrent fra nyttaar) - der er bakgrunnen for inndeling mellom standard og avansert forklart bedre og dypere.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Jens Håkon: Jeg vil si at å bruke alurør og friulbelter er panserbyggernes svar på antenner, setebelter og bremserør i flyklassene. Og det er tillatt i "standard", er det ikke? Det er i alle fall noe "alle" gjør.

 

R. :)

 

Ikke helt.  Militaere kjoeretoey har og antenner - enten de er piskeantenner eller traadantenner.  Disse kan man lage selv av strukket sprue eller traad - mener dette staar i definisjonene selv fra foer LU.  Setebelter og reimer - disse kan og tilfoeyes, men kravet er som regel at man lager de selv.  Bremseledninger/roer paa fly er ikke tillatt da dette betraktes som detaljering.  Naa kan man selvsagt si at det aa legge til antenner, rigging, setebelter er aa betrakte som detaljering, men ett sted maa man trekke en grense., og setebelter i cockpit samt rigging og traad/piskeantenner ansees som de mest vitale detaljene.  Tanken er at man skal kunne lage en bra modell med enkle midler uten at man maa hive seg paa aftermarketboelgen.  Det er derfor det stilles krav til at detaljene skal vaere hjemmelagede, saa sammenlikningen din med dreide alu-roer og Friulbelter holder ikke.  Tatt i betraktning av at Friulbelter og dreid loep lett kan doble prisen paa byggesettet, saa tviler jeg paa at det er noe "alle gjoer", og selv i flyklassene er det langt mellom prosjektene hvor byggeren har gaatt berserk med kredittkortet. 

 

Ett moment jeg vil bringe inn er at til tross for vaare forskjellige preferanser, saa bygger vi alle plast*modeller*, og derfor vil jeg si det er uheldig sett utenifra om vi ikke kan finne kriterier som stort sett lar seg gjennomfoere paa tvers av kategorier.  Om bilbyggerne har sin gruppering, panserbyggerne gaar til en masterclass loesning, og flybyggerne holder paa standard/avansert, saa virker det hele meget ukoordinert, saa her boer Styret ha en slags vetorett som sikrer helheten.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Helheten må være at alle er fornøyd. "Byggesett" er ikke Airfix med knappenålsnagler og feite panellinjer lenger. Det må vi ta konsekvensen av. Modellbygging har gått forskjellige veier i de forskjellige sjangerne. Trenden i panser er mer messing og metall inkludert i settet, innen flymodeller er det vel heller bedre støpeteknikker som gjør settene bedre - jf. Tamiyas siste Storch.

På meg virker det som om det vi helst leter etter er "Slammer" versus "Detaljert", det vil si at man stiller ut en modell med fokus på malings- og byggeteknikk heller enn detaljering. Det er ikke sikkert dette er formålstjenelig innen panser. Kanskje man kan være gæærn og skille mellom alliert og akse?  wOOt

 

Helhet i form av uniforme klassekriterier vil vi uansett aldri få til, gitt at bilklassene lever sitt eget liv allerede, med for meg relativt obskure forskjeller lagt til grunn for inndelingene. Men så lenge man i bilklassene er fornøyd ser jeg ingen grunn til at vi skal presse inn et system som ikke passer bilbyggerne. Og siden bilbyggerne får sitt ser jeg ingen grunn til at panserbyggerne skal være med på noe de ikke liker.

 

Når det gjelder fly er jeg av den oppfatning at vi allerede er langt på vei etablert i riktig retning. Men noen justeringer blir det vel.

 

Jeg håper uansett ikke at vi ender opp med så mange flere klasser enn i dag. I forhold til deltakerantallet bør det ligge på ca 10 modeller pr klasse i snitt. Reell konkurranse kombinert med en reell sjanse til å vinne til tross for nivåforskjell blant modellbyggerne.

 

K

Link to comment
Share on other sites

 

Kanskje man kan være gæærn og skille mellom alliert og akse?  wOOt

 

Og hvor skal vi plassere modeller av Volvo og Scania?

 

wOOt

 

Jens

På C4 og Stockholm Open. De har vel ingen ting i dette landet å gjøre.  ;D

 

Og det er egentlig forbannet synd...  Med tanke paa hvor mye penger, teknologi og kunnskap Scania har tilfoert Sverige - og at de kunne ha blitt et delvis norsk selskap kan man grine...  Men det blir politikk.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Avansert og standardkriterier kommer vi ikke noen vei med hvis vi ikke spør oss noen fundamentale spørsmål:

 

1. Hvorfor skal klassene deles inn videre inn i tillegg til skalakriteriet?

 

2. Hvem bestemmer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for inndelingen

(hvorpå diskusjonen om hva en bra modell er stikker seg inn)

 

3. Hvordan skal klassene deles inn ut fra kriteriene i pkt. 2 og premissene i pkt. 1.  (akse/alliert, standard /avansert, begynner/erfaren)

 

Øyvind

 

Her tar du saken i riktig ende Oeyvind.  Foer man i det hele tatt begynner aa se paa alternativer, saa maa man stille seg spoersmaal ved hva man oensker aa oppnaa.  Om kriteriene kommer etter forslagene, saa er det lett at man tilpasser kriteriene til det forslaget man har "forelsket seg i", og man kan ende opp med en loesning som ikke ganger "kunden".  Dette er noe alle designere og design ingenioerer er klar over...

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Noen synspunkter fra meg:

 

1. Vi har allerede svært mange klasser - så jeg synes eventuelt endringer av klasseinndelinger bør gjøres slik at totalt antall klasser forblir i det store og hele uforandret.

2. Junior- og undomsklassene bør splittes mer opp (fly, panser, bil, ...). (Dette er litt i konflikt med punkt 1, men pytt...)

3. Skillet mellom "standard" og "avansert" i flyklassene kan - som JH har nevnt - få en del pussig utslag. Selv bygger jeg ofte nesten ut av esken, men gjør alltid små justeringer som forhindrer meg i å stille i "standard". Feks bytte ut pitotrør... Min erfaring i år var at nivået på modellene i "standard" i flere tilfeller var like høyt som i "avansert". Når be beste byggerne også stiller i "standard" (fordi mange av dagens byggsett er ekstremt bra i utgangspunktet) så kan man lure på om denne inndelingen har noen funksjon? Dessuten kan det være vanskelig for en dommer å vurdere om en modell i "standard" egentlig skulle stilt i "avansert".

 

Ragnar :)

Link to comment
Share on other sites

Med dommerdømming skulle vi i utgangspunktet kunne stille med 4 flyklasser, da definert etter skala. Men da blir det fryktelig mange modeller i hver klasse. Det er ikke noe gøy, spesielt ikke når den godeste Eckhoff stikker av med alle premiene.  wOOt

Så en eller annen inndeling må vi ha. For mitt eget vedkommende har jeg tidligere forfektet en epokeinndeling i tillegg til en superdetaljertklasse. Hva jeg synes nå? Aner ikke.

Jeg tror ikke standard/avansert i realiteten bidrar til økt deltakelse. Som Ragnar indikerer kan man ofte ikke se forskjell på modeller fra de to klassene. Og da spørs det om det er noe poeng i det ...

 

K

Link to comment
Share on other sites

Jeg er ikke enig i at man ikke kan se forskjell paa modeller i standard og avansert, men derimot var det interessant aa se modeller i begge klassene som slet med grunnleggende feil.  Sett i det lys kan man selvsagt slaa sammen standard og avansert i hver skala.  Faktisk var det mer tekniske feil jeg saa i de klassene jeg bedoemte som eliminerte modeller, ikke graden av detaljering, og dermed kan vi faktisk slaa sammen skalaene ogsaa og bare ha en flyklasse.

 

Jeg kan godt vaere med i flygruppen om du ikke har foert meg opp allerede.

wOOt

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Det hadde vel aldri blitt fred om du ikke fikk være med.  :P

 

Litt av problemet i forhold definisjonene er at vi i Norge ikke har tradisjoner for vrengte innvoller på byggesettene våre. Hadde det vært som i mellom- og søreuropa så hadde en superdetaljert-klasse utkrystallisert seg ganske klart. Slik det er i dag er det slik at vi ender opp med en haug med like modeller som har bare små kosmetiske forskjeller som bestemmer hvilken klasse de havner i. Og det er jo ikke noe særlig intuitivt og naturlig spør du meg.

 

Jens Håkon og Kyrre altså. Hvem andre?

Link to comment
Share on other sites

Ett moment jeg vil bringe inn er at til tross for vaare forskjellige preferanser, saa bygger vi alle plast*modeller*, og derfor vil jeg si det er uheldig sett utenifra om vi ikke kan finne kriterier som stort sett lar seg gjennomfoere paa tvers av kategorier.  Om bilbyggerne har sin gruppering, panserbyggerne gaar til en masterclass loesning, og flybyggerne holder paa standard/avansert, saa virker det hele meget ukoordinert, saa her boer Styret ha en slags vetorett som sikrer helheten.

 

Grunnleggende uenig! Jeg ser overhodet ikke noe problem med å ha forskjellige klasser tilpasset forskjellige sjangere. Det foresvever meg å være en god grunn til at, såvidt meg bekjent, flere og flere panserbyggere foretrekker Euro fremfor Telford i konkurransesammenheng.

 

Ad antall klasser så ser jeg det som et poeng å ikke innskrenke klassemengden for mye. Flere klasser betyr flere premiesjanser. Det er en faktor ved en modellkonkurranse vi ikke bør se helt bort ifra og som jeg antar virker tiltalende for potensielle deltakere. De langt fleste av oss bygger vel ikke utelukkende for å få premie, men jeg tror de aller fleste synes det er hyggelig når de får en premie eller fler også. Men selvsagt skal vi ikke gå helt berserek med antall klasser heller. Det antallet vi har pr. i dag synes jeg er ganske passe, men jeg vil heller ha noen flere klasser enn noen færre.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

 

 

Bedre med større klasser og flere premier i klassen. Gull/sølv/Særskilt Hederlig Omtale og Hederlig Omtale osv. var en bra greie.

 

Det kan være blodig urettferdig å gi ut bare EN gull i en klasse med mange bra modeller slik det er pr. i dag. Samtidig kan standarden være lavere i en annen klasse slik at beste modell i klassen vinner kun en sølv. jeg synes det blir mer rettferdig. Slik det er i dag kan en modell med limsøl og sprekker vinne gull i en klasse. I stedet bør man da ha valget om ikke å dele ut en gull den klassen dersom modellen ikke har gjort seg fortjent til det.

 

Upoulært sikkert, men mye mer rettferdig og en god måte å unngå ren inflasjon i premier på.

 

Øyvind

Link to comment
Share on other sites

 

Upoulært sikkert, men mye mer rettferdig og en god måte å unngå ren inflasjon i premier på.

 

 

Jo, men da må vi jo samtidig se på grunnen til at man stiller på konkurranser - for å bli vurdert som beste modell eller for å vinne en premie. Svaret på denslags er faktisk ikke gitt.

Sånn sett kunne man jo vurdert å ha bare en poengskala og en vurdering av kompetente mennesker - så sloss man bare med seg sjøl. Nesten som karakterboka på barneskolen.

 

I 1:1 bilkonkurranser har man et poengskjema der en viss mengde poeng gir gull, sølv og bronse. Har man ikke oppnådd poengsum får man ikke premie. Uansett hvor mange biler som er i klassen.

Ulempen er at det blir fryktelig byråkratisk og mye papirarbeid. Og dessverre tror jeg man ikke kommer unna synsinga.

Link to comment
Share on other sites

 

Grunnleggende uenig! Jeg ser overhodet ikke noe problem med å ha forskjellige klasser tilpasset forskjellige sjangere. Det foresvever meg å være en god grunn til at, såvidt meg bekjent, flere og flere panserbyggere foretrekker Euro fremfor Telford i konkurransesammenheng.

R. :)

 

Dette er vel stang ut Roar?  EuroMilitaire er elitedivisjonen av modellkonkurranser for de som har figurer og militaere modeller som eneste eller stoerste interessefelt, og saaledes vil det trekke til seg mange som ikke ville satt sine ben paa en IPMS konkurranse - rett og slett fordi det er "for mange fly og biler der".  Det er en meget spiss konkurranse med stor deltakelse og derfor kan de tillate seg aa dele opp klasser som paa en IPMS konkurranse ville vaert slaatt sammen.  De har blant annet egne klasser for figurer til fots og figurer til hest (Mounted figures).    Om man ser paa modellbilkonkurranser, saa tiltrekker de og seg mange modeller - i en tilsvarende spiss konkurranse.  Blant annet har de klasser for loepsbiler, "open wheeled" og loepsbiler, "closed wheeled".  Jeg kan ikke se for meg at LU vil naa dette detaljeringsnivaaet da IPMS er breddeorganisasjonen av plastmodellklubbene - og dermed skys av mange som trives bedre i sin smale nisje.  Naar det er sagt, saa samler IPMS USA Nationals lett 2000 modeller av en meget hoey klasse, og der er det ikke uvanlig at de deler klassene videre slik at de samler 40-50 P-51 i 1:48 skala...  Selv om vi gjorde det bra med 500 modeller, saa er vi ikke store nok etter min mening aa kopiere klasseinndelingen fra store nisjekonkurranser.  Vi ser foroevrig de samme mekanismene i Norge - Norwegian Challenge - en ren modellbilutstilling samler regelmessig 200+ modellbiler i omtrent 10-12 klasser (korriger meg gjerne om jeg tar feil), og endel av de som kommer i den konkurransen ser vi ikke paa LU.  Det kan det selvsagt vaere ymse aarsaker til, og er ikke kritikk, men en konstatering av fakta.

 

Jeg er foroevrig enig i at det ikke skal gaa inflasjon i antallet klasser, men at det boer i grunnen ligge omtrent paa det nivaaet vi har i dag.  I utgangspunktet boer antallet klasser fordeles omtrent likt mellom hovedkategoriene fly/militaert/bil/annet.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Jeg syns Øyvind er inne på noe her, og samtidig får jeg mer og mer sansen for dette med å dele ut gull (til så mange som fortjener det, ikke nødvendigvis bare 1 per klasse), og deretter så mange hederlig omtale osv som man orker. Det kan totalt sett gi enda flere premier enn i dag det så færre trenger å gå slukøret hjem.

 

Derimot ville jeg mislike å ikke få f.eks. bronse for min fine Sherman fra Normandie, fordi det er så mange modeller i 1945 og tidligere, mens en dårligere Sherman fra Korea-krigen får sølv. Jeg sier mao. at det viktigste må være å prøve å samle så like modeller som mulig i klassene, slik at man sammenligner mest mulig like ting. Og da blir klassene større. Men det er etter min mening helt greit. Så lenge like ting konkurrerer om de samme premiene.

 

Antallet klasser bør derfor bestemmes av hva som faktisk bygges. Ikke at hver sjanger skal få likt antall premier eller andre mer eller mindre vikarierende motiver.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

 

2. Junior- og undomsklassene bør splittes mer opp (fly, panser, bil, ...). (Dette er litt i konflikt med punkt 1, men pytt...)

 

 

Ragnar :)

 

Uenig. Det er et faktum at det er ikke super mange modeller fra juniorer som er stilt ut. Om man splitter, så vil det bli skjevt fordelling, pluss noe uheldig "konkuranse" utslag. La det være som det er. Ser absolutt ingen gode ting ved å splittet opp mer. Det er perfekt som det er nå angående junior deling.

 

Og angående bremserør på fly så har jeg forsåvidt sagt min mening der. Selvom jeg kan skjønne at det er mer detalje arbeid enn f.eks å legge på antenner eller setebelter.

Link to comment
Share on other sites

 

Grunnleggende uenig! Jeg ser overhodet ikke noe problem med å ha forskjellige klasser tilpasset forskjellige sjangere. Det foresvever meg å være en god grunn til at, såvidt meg bekjent, flere og flere panserbyggere foretrekker Euro fremfor Telford i konkurransesammenheng.

R. :)

 

Dette er vel stang ut Roar?  EuroMilitaire er elitedivisjonen av modellkonkurranser for de som har figurer og militaere modeller som eneste eller stoerste interessefelt, og saaledes vil det trekke til seg mange som ikke ville satt sine ben paa en IPMS konkurranse - rett og slett fordi det er "for mange fly og biler der".  Det er en meget spiss konkurranse med stor deltakelse og derfor kan de tillate seg aa dele opp klasser som paa en IPMS konkurranse ville vaert slaatt sammen.  De har blant annet egne klasser for figurer til fots og figurer til hest (Mounted figures).    Om man ser paa modellbilkonkurranser, saa tiltrekker de og seg mange modeller - i en tilsvarende spiss konkurranse.  Blant annet har de klasser for loepsbiler, "open wheeled" og loepsbiler, "closed wheeled".  Jeg kan ikke se for meg at LU vil naa dette detaljeringsnivaaet da IPMS er breddeorganisasjonen av plastmodellklubbene - og dermed skys av mange som trives bedre i sin smale nisje.  Naar det er sagt, saa samler IPMS USA Nationals lett 2000 modeller av en meget hoey klasse, og der er det ikke uvanlig at de deler klassene videre slik at de samler 40-50 P-51 i 1:48 skala...  Selv om vi gjorde det bra med 500 modeller, saa er vi ikke store nok etter min mening aa kopiere klasseinndelingen fra store nisjekonkurranser.

 

Jeg er foroevrig enig i at det ikke skal gaa inflasjon i antallet klasser, men at det boer i grunnen ligge omtrent paa det nivaaet vi har i dag.  I utgangspunktet boer antallet klasser fordeles omtrent likt mellom hovedkategoriene fly/militaert/bil/annet.

 

Jens

 

Jeg tror det som menes her er at vi burde kunne plukke det beste fra alle konkurranser for å prøve å finne det optimale.  Velger å tro at ingen har ambisjoner om 24 klasser i panser, figur og diorama, slik det er på Euro.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Bedre med større klasser og flere premier i klassen. Gull/sølv/Særskilt Hederlig Omtale og Hederlig Omtale osv. var en bra greie.

 

Det kan være blodig urettferdig å gi ut bare EN gull i en klasse med mange bra modeller slik det er pr. i dag. Samtidig kan standarden være lavere i en annen klasse slik at beste modell i klassen vinner kun en sølv. jeg synes det blir mer rettferdig. Slik det er i dag kan en modell med limsøl og sprekker vinne gull i en klasse. I stedet bør man da ha valget om ikke å dele ut en gull den klassen dersom modellen ikke har gjort seg fortjent til det.

 

Upoulært sikkert, men mye mer rettferdig og en god måte å unngå ren inflasjon i premier på.

 

Øyvind

 

heeelt enig med deg.. dette er vel noe du har fra Euro :P dette er helt topp system ;)

 

ronny

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.