Jump to content

Klasseinndelinger


Recommended Posts

  • Replies 166
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Atle hadde en samtale med seg selv ::) om diorama v/s vignett. Vi har vel ikke en vignettklasse har vi?

 

Leif

Riktig Leif.

I steden for å dele i sivile ,militære og fly dios, så kan vi dele etter de gamle vignettreglene og dioramareglene. På LU2008 var det var mer enn en modell i mil. kj.tøy som tøyet grensene betraktelig i forhold til det å fortelle en historie, som er en av hovedreglene for å havne i dioramaklassen. En ev.plate under modellen skal bare inneholde en naturlig underlag for kjøretøyet (Altså sand, asfalt, gress osv) Når man smekker opp et par trær, litt kasser og skrot, og en liten flokk med diskuterende folk (og fe) i tillegg til litt småtteri så skal modellen egentlig i diorama klassen. Der er det som kjent vanskelig å konkurrere på samme nivå som de beste. Og her kommer vignettklassen inn. Et enkelt diorama med naturlig terreng og enkle effekter for omgivelsenes skyld: Ingen fortelling å hente, og med ikke fler enn kj.tøyets standard besening, enten i eller ved kj. tøyet. Det er en vignett.

Det vanskelige her er å klasse inn "i grenseland" modeller. Dette kan vi løse ved å klasse de inn med annmerkning ved innsjekk, for så å gå igjennom disse etter innsjekk er avsluttet. Det er nok noe lettere når vi kan se, og sammenligne dio/vignettmodellene opp mot hverandre på bordet.

Her er forslag til sjekkpunkter i VIGNETT:

-Maks to kjøretøy på platen.

-Kun kjøretøyenes standard besetning (Sjåfør, Kartleser, pilot, tailgunner, vognfører, kanonmann osv)

-Kun baseplate med tilhørende underlag, i tillegg til omgivelsenes naturlige terrengdetaljer (trær, stein, buskas, osv) Ingen bygninger o. l.

-Vignetten skal ikke fortelle en historie utover kjøretøyets posisjon og omgivelser.

-Baseplaten skal ikke overskride mer enn ca. 150 % av kjøretøyenes størrelse. (Eks: Et 20 cm. langt kjøretøy kan ha en 30 cm lang plate) Jeg skriver ca. da det vil bli en vurdering hvis det er to kj. tøy på platen, og avhengig hvordan de er plassert.

 

Link to comment
Share on other sites

Sånn ser det ut for bil/mc

 

KLASSE 3 Sivile kjøretøy alle skalaer

 

3A  Lastebil/trekkvogn

 

3B  Semitrailer/Vogntog altså bil og henger ekvipasjer.

 

3C  Bil. Standard. Originalbiler

 

3D  Modifisert.(lett modifisert f.eks. felger, dekk, dekaler, krom)

 

3E  Bil. Custom. Ombygde biler for gate og utstilling/Showbiler

 

3F  Bil. Streetrod/Hotrod trimmede biler tom 1948

 

3G  Bil. Street machine trimmede biler fom 1949

 

3H  Løpsbiler

 

3I  Bil. Light commercial/van/pickup (lette nyttekjøretøy)

 

3J  Bil. Stor skala1/20 og større

 

3K  Bil. Liten skala 1/28 og mindre

 

3L  Sivile motorsykler, gate og race alle skalaer. 

 

Mener modifisert og street machine kan bli en klasse,og at ordet "trimmet" forsvinner. Trimme gjør man med biler,vi bygger modeller.

Jeg har inntrykk av at klassene stammer fra den tid da de fleste modeller hadde amerikanske forbilder. Nå er det mer variert.

 

Hva gjelder MC er jeg mer inne på å dele gate/race

 

Leif

Mitt forslag er:

-Vi lar MC være et par år. det er en sprellny klasse, så vi ser an. Vi behøver ikke å endre den ennå, men være glad for at den faktisk eksisterer pr.idag :)

-Vi fjerner 3D,lette modifiserte biler. En diffus klasse som er sånn midt i mellom bare.

Definerer de innkomne modeller bedre. Det var mange biler i customklassen som kunne vært plassert i både 3D og 3G.

Custom er forøvrig en vanskelig klasse, da definisjonen på custom i forhold til f.eks. 3G, street machine er avhengig av trend, tidsepoker og personlige interresser og smak.

 

Link to comment
Share on other sites

Street Machine har jo ofte tilnærmet orginal karosseri mens Custom er det motsatte.

 

At rådende trender iblant lager forvirring er så,men begrepene er ganske stabile.

 

Kan tenkes at våre nye regler ikke blir banket for evig tid ;)

 

Sant nok at MC er både ny og liten,det spørs litt hva folk vil bygge hvis det er samlet gate/race.

 

Leif

Link to comment
Share on other sites

Selv om jeg hovedsaklig ser meg som flybygger, så har jeg nå i hvertfall sveipet innom både skip, bil og panserklasser så jeg vet nok til å ha en viss formening om  hva som kreves, uten at jeg dermed skal påstå å være ekspert.  Nok om det - når det gjelder bilklasser, så lurer jeg på hvorfor man skal skille Hot Rod og Street Machine ut i fra et modellmessig standpunkt.  Er Hot Rods vanskeligere å bygge?  Når det gjelder fly, så anser jeg biplan for å ligge hakket over monoplan på vanskelighetsskalaen, men på den annen side kan jetfly i barmetall finish være vel så utfordrende, men på en annen måte...  Jeg har aldri bygget Hot Rods før, så jeg vet ikke...  Om det nå viser seg å være tilnærmet likt - noen er lettere enn andre og omvendt - ville det ikke da vært en tanke å slå sammen Hot Rods, Street machine og Custom?  Mye av arbeidet slik jeg skjønner det er å bytte ut motor, felger, dekk, akslinger og hjuloppheng samt frisering på karosseri.  Custom er kanskje mer frisering enn det underliggende som motor og slikt?  Så, jeg foreslår da at disse klassene slås sammen - kall det f.eks modifiserte biler.  En klasse som det ikke har vært så mye å se på LU er "Slammer" - den som elsker å leke med sprøyta vil kunne utfolde seg fritt her, og modeller i denne klassen kan i grunnen ikke sammenliknes med noe annet.  Og så vil jeg slå et slag for en Standard klasse i bil (må ikke forveksles med original bil - det er byggesettet som er standard).  Den som ønsker å bygge et Tamiya eller AMT sett rett fra esken skal kunne gjøre det.  I dette ligger og en erkjennelse av at det finnes sett av Custom, Street Machine, Hot Rods som vanskelig vil konkurrere med et nydelig custom bygg hvor byggeren har utvist stor kreativitet samt hele spekteret av tekniske ferdigheter.  Ellers er jeg enig i at MC klassen bør sette seg litt før man eventuelt bestemmer hvor skillet skal gå.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Hot Rod og Custom er delt på samme måte som 1/1 biler.

Tror skillet går før/etter 1948.

 

Street Machine er noe ganske annet. Det kom til på 60 tallet med muskelbilene og et blomstrende aftermarket.

 

Å bygge noe rett ut av esken skal ikke være noe prob,mine to premierte modeller var snap sett. Klikket sammen uten lim :thumb: og uten en eneste ekstra del,andre hjul eller noe sånt.

 

Nå finnes det sett av custom biler med senkt tak,fender shirts,forskjellige griller osv i handelen for en billig peng.

 

Leif

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder custombygg og andre ikke originale biler, så vil jeg tro at kreativititen og det ferdige resultatet og blir vurdert - dog er det mulig at dette er en større faktor ved deltakerdømming.  Uansett, så er det en tilleggsutfordring å skape noe samtidig som man skal få det til å henge sammen.  Å montere et custom sett rett fra esken gir ikke noen utfordring for "designmusklene", og vil således stille med et handicap i forhold til custom bygg fra scratch.  Nå er dette riktignok mindre viktig om modellen konkurrerer mot seg selv enn om den til en viss grad i hvertfall blir sammenliknet med de andre modellene i klassen.  Blir den det, så synes jeg det er på plass med en "rett fra esken" klasse for bil.  Det er da underforstått at bilene som deltar i de regulære klassene er da fritt frem med modifikasjoner, ombygginger og detaljer.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Her er forslag til sjekkpunkter i VIGNETT:

-Maks to kjøretøy på platen.

-Kun kjøretøyenes standard besetning (Sjåfør, Kartleser, pilot, tailgunner, vognfører, kanonmann osv)

-Kun baseplate med tilhørende underlag, i tillegg til omgivelsenes naturlige terrengdetaljer (trær, stein, buskas, osv) Ingen bygninger o. l.

-Vignetten skal ikke fortelle en historie utover kjøretøyets posisjon og omgivelser.

-Baseplaten skal ikke overskride mer enn ca. 150 % av kjøretøyenes størrelse. (Eks: Et 20 cm. langt kjøretøy kan ha en 30 cm lang plate) Jeg skriver ca. da det vil bli en vurdering hvis det er to kj. tøy på platen, og avhengig hvordan de er plassert.

 

Trodde jeg var ferdig med å diskutere klasser her, men dette MÅ bare svares på. Det du beskriver i er i mine øyne, med unntak av punktet med maks to kjøretøyer, noe som skal stilles i en vanlig klasse. En vignett skal/ bør inneholde noe som likner på en historie. Det som skal være avgjørende er størrelsen på basen. Bruker vi punktene dine, blir det plutselig ikke lov å ha med en ensete figur på en vogn eller et fly som skal stille i de vanlige klassene. Det synes jeg blir helt feil. Mannskap må være tillatt i de rene panser/flyklassene!

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

Mitt inntrykk (which may or may not be right) av en vignett er en liten scene som bestaar av figurer snarere enn kjoeretoey/materiell - slik som Lost Generation og skytterne om bord i B-17.  For aa unngaa konflikter mellom det som er modeller og diorama, saa tillater IPMS UK figurer sammen med kjoeretoeyet/materiellet dog med begrensninger - man kan stille ut en figur paa basen eller mannskapet i eller paa kjoeretoeyet/materiellet.  Dette gjoeres for aa illustrere skala eller "levendegjoere" objektet for tilskuerne, ikke for aa skape en scene.  Jeg mener at denne regelen boer vi fortsette med.

 

Naar det var sagt, saa var det helt klart modeller som i utgangspunktet skulle vaert i en annen klasse. Catalinaen i 1:48 vil jeg tolke som et diorama, og "Sherman med sau" viser strengt tatt en scene, ikke et objekt i sitt naturlige miljoe.  Det skal i grunnen ikke bety ekstrapoeng fordi om modellen stiller i enkeltklasser, saa vil man se bort fra basen, tilbehoer, scenen, ide og komposisjon, men kun bedoemme objektet isolert sett.  Jeg tror og dette ble gjort, men er aapen for andre meninger om saa ikke skjedde...

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Uansett hvordan den endelige klasseinndeling blir, så er det viktig at man har klasseverter/politi som tør og ta en avgjørelse på "bordet" for og evt. flytte modeller slik at de kommer i den klassen modellen hører hjemme i utifra kriteriene for de forskjellige klassene. 

 

Terje

Link to comment
Share on other sites

Klasseverter boer vi uansett ha - gjerne utstyrt med hvite hansker - for aa flytte modellene paa bordene etterhvert som klassene flylles opp og grenselinjene maa flyttes.  Derimot boer man kanskje foerst faa klarhet i hvorvidt byggeren oensker at modellen skal bedoemmes i en viss klasse med de kriteriene som eksisterer der?  Naa tenker jeg ikke paa et jetfly som plasseres i propellklassen eller en Sherman som har havnet paa bilbordet, men f.eks et flydiorama hvor byggeren vil at det skal bedoemmes i flyklassen...

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Mitt inntrykk (which may or may not be right) av en vignett er en liten scene som bestaar av figurer snarere enn kjoeretoey/materiell - slik som Lost Generation og skytterne om bord i B-17.  For aa unngaa konflikter mellom det som er modeller og diorama, saa tillater IPMS UK figurer sammen med kjoeretoeyet/materiellet dog med begrensninger - man kan stille ut en figur paa basen eller mannskapet i eller paa kjoeretoeyet/materiellet.  Dette gjoeres for aa illustrere skala eller "levendegjoere" objektet for tilskuerne, ikke for aa skape en scene.  Jeg mener at denne regelen boer vi fortsette med.

 

Her er vi i alle fall enige, Jens Håkon. :thumb: Jeg kan dog strekke meg til at antallet figurer basen (bakken)

godt kan være flere enn en så lenge alle kan tolkes å tilhøre mannskapet og de ikke gjør vesentlig mye mer enn å prate sammen (stå vendt mot hverandre). Det må være lov å bruke figurer fra dedikerte mannskapssett så lenge de har en eller annen form for "nøytral" hvilestilling/positur. Et mannskap som laster inn ammo, derimot, bør havne i vignett.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det bør bli opp til byggeren selv å avgjøre om han vil la en modell av en tank hvor mannskapet etterfyller ammo stille i vignett eller i en ren kjøretøyklasse.

 

Synes det blir for mye unødvendige føringer på det hvis man skal tolke seg til at det er greit om mannskapet snakker sammen eller som de gir hverandre en granat. Om byggeren selv stiller den vogna i klasse ditt eller datt spiller da ingen rolle for i kjøretøyklassen dømmer dommerne da kun modellen og vurderer ikke scenen som sådan. Blir litt kjedelig for byggerne om det føles som en begrensning på hvordan man ønsker å presentere modellen. Da blir det mer å "bygge for konkurranse" enn å lage en fin modell med et godt helhetsinntrykk.

 

Slik sett ser jeg ikke at det var noe problem med klassene under årets LU.

 

Øyvind

Link to comment
Share on other sites

Nå har ikke jeg lest hele tråden, og mulig jeg roter til hele tråden enda mer ved å ta opp en annen ting: setebelter til fly.

 

Jeg ser at man diskvalifiseres fra standardklassen dersom man bruker fotoetsede, ferdigmalte setebelter, og da må stille i avansert klasse. Lage egne setebelter er altså tillatt i standard klasse. Men likevel så er det jo adskillig mer 'avansert' det å lage egne setebelter enn bare å slenge på noen ferdiglagde?

 

Selv er jeg jo litt nybegynner i hobbyen, og jeg har prøvd å lage egne setebelter. Joda, man får jo til noe, men det er mye enklere og man får også bedre resultat om man bruker noen ferdiglagde. Særlig når man foretrekker 1/72-skala, som jeg gjør.

 

Likevel ser jeg jo poenget med at et sted må grensa gå, men likevel mener jeg at setebelter skiller seg ut fra resten av fotoetsen og resinen man evt kan slenge på. Kan man ikke gjøre et unntak for disse i standardklassen?

 

Jeg titta innom LU på søndag, og fikk mersmak  :) så kunne tenke meg å bidra med noen modeller neste år, men får litt prestasjonsangst fordi at jeg ved å ha brukt ferdiglagde setebelter må stille i avansert klasse. Og der føler jeg vel ikke helt at modellene mine hører hjemme.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det bør bli opp til byggeren selv å avgjøre om han vil la en modell av en tank hvor mannskapet etterfyller ammo stille i vignett eller i en ren kjøretøyklasse.

 

Synes det blir for mye unødvendige føringer på det hvis man skal tolke seg til at det er greit om mannskapet snakker sammen eller som de gir hverandre en granat. Om byggeren selv stiller den vogna i klasse ditt eller datt spiller da ingen rolle for i kjøretøyklassen dømmer dommerne da kun modellen og vurderer ikke scenen som sådan. Blir litt kjedelig for byggerne om det føles som en begrensning på hvordan man ønsker å presentere modellen. Da blir det mer å "bygge for konkurranse" enn å lage en fin modell med et godt helhetsinntrykk.

 

Slik sett ser jeg ikke at det var noe problem med klassene under årets LU.

 

Øyvind

 

Er i grunnen enig med deg.  En ting man kan si er at klasseinndelingene paa SMW er ganske skarpe, og tillater lite skjoenn.  Fordelen med det er at man slipper diskusjoner om modellen skal havne i den eller den klassen basert paa om mannskapene skifter hjul, lemper granater, snakker sammen, spiser smoerbroed, eller fotograferer.  Ulempen er at det er lite fleksibelt, saa modeller som har for lite handling til aa hevde seg i en dioramaklasse (hvor komposisjon er viktig) tvinges over dit i stedet for aa kunne konkurrere i en kjoeretoeyklasse hvor de kan ha stoerre sjanse til aa gjoere det bra.  Siden vi naa har dommerdoemming, er det lettere aa kontrollere at dommerne da kun vil bedoemme kjoeretoeyet og figurenes kvalitet og ikke ta i betraktning handlingen eller mangel paa saadan...

 

Da jeg var med og bedoemte en standard flyklasse, saa jeg et par ting ved noen modeller som egentlig gjorde at de ikke skulle ha vaert i den klassen.  Derimot var det ene tvilstilfelle om tolkning som vi valgte aa tolke i modellbyggerens favoer, og for den andre modellen gjorde de ekstra tilleggene ikke noe pluss.  Hadde derimot den modellen vaert premiekandidat hadde vi nok flyttet modellen over i den klassen den hoerer hjemme.  

 

Jens

 

PS:  Staale - momentet med setebelter har vaert dekket tidligere i denne debatten samt diskusjonen foer LU, saa sjekk den.

Link to comment
Share on other sites

Her er forslag til sjekkpunkter i VIGNETT:

-Maks to kjøretøy på platen.

-Kun kjøretøyenes standard besetning (Sjåfør, Kartleser, pilot, tailgunner, vognfører, kanonmann osv)

-Kun baseplate med tilhørende underlag, i tillegg til omgivelsenes naturlige terrengdetaljer (trær, stein, buskas, osv) Ingen bygninger o. l.

-Vignetten skal ikke fortelle en historie utover kjøretøyets posisjon og omgivelser.

-Baseplaten skal ikke overskride mer enn ca. 150 % av kjøretøyenes størrelse. (Eks: Et 20 cm. langt kjøretøy kan ha en 30 cm lang plate) Jeg skriver ca. da det vil bli en vurdering hvis det er to kj. tøy på platen, og avhengig hvordan de er plassert.

 

Trodde jeg var ferdig med å diskutere klasser her, men dette MÅ bare svares på. Det du beskriver i er i mine øyne, med unntak av punktet med maks to kjøretøyer, noe som skal stilles i en vanlig klasse. En vignett skal/ bør inneholde noe som likner på en historie. Det som skal være avgjørende er størrelsen på basen. Bruker vi punktene dine, blir det plutselig ikke lov å ha med en ensete figur på en vogn eller et fly som skal stille i de vanlige klassene. Det synes jeg blir helt feil. Mannskap må være tillatt i de rene panser/flyklassene!

 

R. :)

Vel. Vi kan sikkert diskutere dette til grålysninga, men hovedpoenget mitt er at det var, etter min mening, flere modeller i mil. kj.tøy klassene som ikke hadde noe der å gjøre men som, i mangel av en vignett klasse, skulle havnet i diorama. Så det bør ihvertfall defineres bedre hva de faktiske klassene skal/kan inneholde, og hva en base kan inneholde.

Hvis Vignett/diorama skal klasses etter str. og ikke innhold er Vignettklassen overflødig. Det krever mye mer innsats og tålmodighet å bygge et stort dio med den samme kvalitet/dynamikk/liv som et lite. Det betyr ikke at et lite er dårligere, men syntes mindre, og da er vi inne på en helt annen klasseinndeling. Nemlig størrelse på modellen. M.a.o. En Hercules i 1/48 kan ikke bedømmes mot en Mustang i 1/48 fordi Herken er større. Jeg hadde et forslag for et par tre år siden om dette. Hvorfor ikke skille (underfordele) modeller på str. i steden for skala, som i figurer. He he. Da kan dere tygge på den. I just love this. Masse diskusjon, som de gamle traverne (som meg selv) gjennkjenner og har vært igjennom hundrevis av ganger, men som ender opp i det samme hver gang, at det egentlige problemet er at vi ikke har kunnskap/kapasitet/tid (stryk det som ikke passer) til å gjennomføre på LU, så mange endringer som vi egentlig ønsker..Dæggern. Nå er jeg i siget. (Jens Håkon. Det er ikke flåsete, så bare pass deg ;D)

Link to comment
Share on other sites

Siden det virker som at panser folket mislikte delingen med standard og avansert, pga litt merkelige utslag i plasseringen av enkelte modeller, så har jeg et lite forslag.

I stedet for årets deling, hvorfor ikke dele i standard og multimedia?

med standard mener jeg sett som ikke inneholder fotoets,alurør,friulbelter og liknende, som f.eks enkelte Trumpeter sett. Jeg har bygd en  chinese howitzer sak fra Trumpeter og den hadde ingenting ekstrastæsj. Skulle jeg finne på å bygge det andre Trumpeter settet jeg har, så ville det ikke friste noe særlig å stille på LU med den, og havne i klasse med Dragon sett med alt mulig ekstra ting inkludert.

Mitt forslag, hvis gjennomførbart, ville muligens motivere flere til å bygge enkle panser sett og ta med på LU.

Link to comment
Share on other sites

med standard mener jeg sett som ikke inneholder fotoets,alurør,friulbelter og liknende, som f.eks enkelte Trumpeter sett. Jeg har bygd en  chinese howitzer sak fra Trumpeter og den hadde ingenting ekstrastæsj. Skulle jeg finne på å bygge det andre Trumpeter settet jeg har, så ville det ikke friste noe særlig å stille på LU med den, og havne i klasse med Dragon sett med alt mulig ekstra ting inkludert.

Mitt forslag, hvis gjennomførbart, ville muligens motivere flere til å bygge enkle panser sett og ta med på LU.

 

Mulig det, muligens ikke. Jeg har ikke noe statistikk på det, men jeg har en del pansersett, og jeg tror nesten ikke jeg har et eneste ett uten fotoets. Det finnes vel noen fra Trumpeter som du nevner, og så fulgte det ikke med i Alan-settene mine, men de er til gjengjeld best egnet som tvangsbygg for å straffe folk som har vært slemme.

 

Men når det er sagt, så er vel dette den eneste logiske inndelingen man kan ha, om man skal unngå synsing om hvor grensa skal gå mellom "rett ut av boksen" og "detaljert". Jeg er bare usikker på hvor mange der ute som faktisk bygger sett som er kjemisk fri for fotoets o.l. Greit nok at du ofte kan drite i å bruke etsen, men at den finnes i boksen er jo diskvalifiserende i seg selv.

 

Nei, hvis poenget er å dra nykommere til LU, så har jeg mer tro på nykommerpriser og denslags. Hva med årets nykommer innen hver sjanger? Og da mener jeg at vi skal spesifisere "nykommer" som en som ikke har deltatt på noen (større) konkurranser tidligere. Ikke meritterte svensker som er på LU for første gang.  ;)

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

Sannsynligvis ender en nykommer eller en som vender tilbake til hobbyen opp med et nokså nytt Dragon-sett ganske kjapt. Vedkommende vil da sannsynligvis sette seg litt inn i hva fotoets og alurør er for noe og hvordan det skal brukes. Vedkommede vil sannsynligvis ende opp med å bruke alt eller noe av etsen til tross for at vedkommende er nykommer/tilbakevendende. Bare spør Arild hvor mange sett han bygde etter å ha vendt tilbake til hobbyen før han hoppa i etsen. Sannsynligvis ikke så mange. Jeg selv bygde ett sett etter det jeg regner som comebacktidspunkt før jeg prøvde meg på ets.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

Ehh... jeg bygde ett eller to, og deretter fulgte en manisk periode der jeg kjøpte fotoets og alt mulig til alle nye (panser)sett jeg kjøpte (hadde aldri den samme interessen for å detaljere fly). Det første settet jeg gav full gass med fotoets på, er ennå ikke ferdig.... Så jeg vil jo ikke nødvendigvis anbefale det da.  :D

 

Men forøvrig er jeg på linje med deg, Roar. Sjansene for at nykommerne holder seg til de (få) setta som finnes uten noe ekstra, er nok ikke så store. Men vi tar jo innspillet til Sigve med oss i diskusjonen i pansergruppa, det gjør vi.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg trodde det var omtrent bare Dragon settene som hadde alt dette ekstra "dillet" med i eska. Det var slik jeg hadde oppfattet dette tidligere i denne debatten og i andre tråder jeg har lest om emnet.

Det at nykommerne ikke holder seg til disse "enkle" settene mener jeg har mindre betydning. Hvis de kommer med et slikt første gang de er på LU, så kan jo det gi inspirasjon til å kjøpe ets,resin,osv. Kanskje første mulighet til å oppdage at dette finnes?

Det kan også være, som for meg, en mulighet for en ikke panser bygger å bygge et enkelt og billig sett, og ta med på LU i sammen med de modellene som er hoved interessen. jeg tror Kyrre kalte det crossover. Enkelte andre lurte på om jeg var alvorlig syk ;D

Som sagt, jeg trodde at Tamiya,Revell,Italeri og Trumpeter settene var uten alt ekstra stæsj, og at folk kjøpte tingene utenom til disse.

Beklager min uvitenhet! ???

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share
×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.