Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/07/21 in all areas

 1. Rotordiameteren 1072 cm delt på 72, gir skalalengden 14, 89 cm. Kontrollmåling av rotoren i Pavla-byggesettet, som er støpt i ett stykke, viste at den er nøyaktig 14,9 cm, altså helt i samsvar med målt lengde på rotoren på eksemplaret i Flysamlinga. Jeg må tilstå at jeg har blitt mer positiv til Pavla-byggesettet etter hvert. Det begynner å se ut til at form og proporsjoner er temmelig korrekte for en Bell 47D. Det negative med byggesettet er at støpen i plastdelene er grov og trenger mye puss, men det er å foretrekke framfor omfattende modifikasjoner i hovedstrukturen. Fotoets-delene som følger med i byggesettet, kan langt på veg kompensere for mangelen på detaljer i støpen, slik at dette har mulighet for å kunne bli en ganske detaljert og ganske korrekt modell bygd rett ut av eska, slik jeg ser det i øyeblikket.
  1 point
 2. Jeg fikk kjapt svar fra flysamlinga, som oppga følgende: Motor: 178 hk Franklin 6V4-200-C32Lengde: 8,33 meterHovedrotor: 10,72 meter diameter Umiddelbart merker jeg meg at betegnelsen er den samme som på heimesidene til museene på Gardermoen og i Bodø, men nå oppgis motorytelsen til 178 hk istedenfor 200 hk. Hvorvidt motoren i Bell 47 D-1 eksemplaret var den samme fra starten av, ble det ikke svart på, men jeg ble lovt mer utførlig svar seinere, etter ferien. Den oppgitte lengden på Bell 47D-1-eksemplaret på Gardermoen er lik lengden som Pavla oppgir, altså 8,33 m. Rotordiameteren var 10,27 i følge Pavla og altså10,72 i følge Flysamlingen. Jeg gjetter på at det har skjedd en ombytting av de to siste sifrene et sted, kanskje på grunn av den gamle tellemåten "to og sytti" for 72 eller "syv og tyve" for 27, som også er vanlig tellemåte på tysk.
  1 point
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00


 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.