Jump to content

Bedømming


Recommended Posts

Jeg håper dere alle kan ta dere tid til å lese gjennom dette... trenger noen innspill, synspunkter og om mulig at det fattes noen vedtak innad i styret.

 

Først; jeg er jo ikke med i styret, men har hatt en nøkkelrolle på de siste års SKALA.

Det sittende styret har vært åpen for endringer når det gjelder både klasseinndeling og bedømming.

Jeg ser dette som et tegn på at vi har et styre som ønsker å tilpasse både klubben og SKALA til hva som er vår lokale realitet.

Til sammenligning for de som ikke har vært med i +20 år, så bestod styret lenge av medlemmer som møtte alle forsøk på endringer med at om det ikke samstemte med IPMS UK sitt reglement, så var man velkommen til å starte sin egen klubb.

 

Vi, eller kanskje bare jeg, ble gitt mulighet til å prøve ut alternativer på bedømmingen i år.

Som vi har sett så er resultatene og premieringen et viktig element i deltagelsen for enkelte (personlig oppfatning ganske mange).

Når jeg da føler at jeg er gitt mer eller mindre "carte blanche" på noe av det som av enkelte oppfattes som det viktigste i hele helga så blir det som å fanges "between a rock and a hard place".

Dette er derfor en oppgave jeg ikke ønsker å ta lett på.

Jeg står inne for de avgjørelser jeg tar, men ønsker også å vite at jeg har støtte i det som gjøres.

På en måte føler jeg at årets endringer fungerte, men jeg føler også at vi bare gjorde en halvveis reise på en endring.

Så spørsmålet er om vi skal dra dette videre eller gå tilbake til det gamle.

 

Det jeg i år prøvde å få til, og som finaledommere ble informert om, var at jeg ønsker en bedømming mer fokuserer på hver enkelt modells oppnåelse av sitt potensiale, i stedet for å fokusere på første, andre og tredje plassering.

Dette strider mot våre opprinnelige vurderingskriterier hvor det skal kåres en gull, sølv og bronse, men sammenfaller med det vi ser fra andre store utstillinger, og da ikke bare innen modellbygging.

 

Nå endte vi jo fortsatt opp med 3 valører i de fleste klasser, men jeg velger å tro at dette da var riktig.

Det som forundret meg mest var at "finaledommerne" brukte mindre tid på å finfordele de beste modellene i alle hovedklasser enn hva "forhåndsdommerne" brukte på hver enkelt underklasse.

Dette sier meg at våre egne medlemmer kanskje tar sitt ansvar litt for tungt, i den mening at de har problemer med å "skille klinten fra hveten", og at hvis vi skal fortsette denne linjen må vi bruke utenforstående dommere til hele bedømmingen.

 

Om vi går for dette ønsker jeg litt mer fokus på å få avklart dette i forkant.

-hvem skal utføre bedømmingen

  (bruk gjerne foredragsholdere, men ha dette bedre avklart på forhånd, og vurder gjerne inviterte dedikerte dommere)

-hvilke klasser de skal bedømme

  (i år var det problemer med å finne noen som var komfortable med å dømme sivilklassene)

-tydeligere fastsatte kriterier

  (skal vi gå for "gull" eller 1-2-3)

 

Etter årets erfaring vil jeg for et kvalifisert dommerteam estimere en arbeidsmengde på 2-3 timer for å bedømme alle modeller.

Spørsmålene blir da:

Kan vi forvente at foredragsholdere utfører dette?

  (i så fall må detaljer avklares i god tid på forhånd)

Har vi andre kandidater som kan utføre dette?

Hva kreves for å få disse til å stille?

  (dekking av opphold, andre vederlag)

Har vi i så fall økonomi til å hente inn de rette personene?

 

Betydningen av SKALA helga er individuell, men kokt ned til bare beinet så er det konkurransen som skiller det fra å sosialisere på et klubbmøte eller handle i en tilfeldig modellsjappe med godt utvalg.

Personlig ser jeg gjerne at vi beveger oss litt vekk fra det rigide IPMS regimet vi har hatt og prøver å tilpasse oss vår egnen marginale interessegruppe.

 

Kjør diskusjon, her trenger jeg både ideer og hjelp  :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser ikke poenget med å forandre noe som fungerte, og jeg ser heller ikke poenget med å trekke inn utenforstående dommere når vi har utmerket internkompetanse. At folk bruker litt tid skader da ikke noen? Jeg kan heller ikke komme på noen tilfeller etter at vi gikk vekk fra deltagerdømming hvor jeg har vært spesielt uenig i resultatene. Det fungerer stort sett.

Jeg fikk inntrykk av at årets opplegg med "finaledømming" ved bigshots fra utlandet ble forårsaket av en uheldig (eller skal vi si underholdende?) episode i fjor hvor en premieløs(?) deltager slynget ut påstander om "kompisdømming" som vel knapt ble tatt seriøst av noen.

Dersom hensikten er å gardere seg mot påstander om "kompisdømming" kan du like gjerne møte disse påstandene om "uttaket" til finalen som om selve gull/sølv/bronse-fordelingen.

Dette her med å "fokusere på hver enkelt modells oppnåelse av sitt potensiale" forstår jeg heller ikke noe av.

Kan vi ikke ha det såpass enkelt som at bestemann vinner? Av og til kan avgjørelsen nok diskuteres, men det tåler vi. Vi er voksne folk, og dette er noe vi gjør for gøy.

 

Trgr

 

 

Link to comment
Share on other sites

Godt å se at andre ikke har mer å fylle pinsenatta med enn å lese forumet  ;)

Personlig har jeg tilbragt dagen på "panzerfest" på Trandum og kommet til konklusjonen at etter å ha bivånet beltevogner i terreng på en dag med oppholdsvær, så skal væring av panser bestå av et tjukt brunt lag som ikke bare skjuler all kammuflasje, men også alle detaljer under tårnhøyde som måtte være synlig i 1/35  8)

 

Tilbake til tema; poenget er ikke å endre på noe, men å optimalisere det vi gjør.

Riktig og galt; fjorårets underholdning om "kompisdømming" er ikke årsak til noen endring, selv om det vi forsøkte i år kunne tyde på det.

 

Når du, Torgeir, en modellbygger jeg har den største respekt for (med unntak fra å bevege deg ut av komfortsonen) mener hva vi har begått de seneste år fungerer, så tar jeg dette som et kompliment på utført jobb,

 

Av en eller annen grunn føler jeg meg også personlig mer komfortabel med den jobben jeg har gjort i forkant av foregåede SKALA enn hva jeg gjorde etter årets.

For de av dere som har deltatt som dommere kan dere ta dette som et kompliment fra min side, fordi jeg stoler på deres integritet.

 

Årsaken til endring ligger hovedsaklig i et ønske om å tilpasse oss hva som  foregår internasjonalt, som også avspeiles i forventnimger fra vår hovedsponsor, selv om vi bestreber oss til minst mulig av direksjoner.

 

"Det er såpass enkelt at bestemann vinner, og det er noe vi bare gjør for gøy."

De som er uenig i det siste bør søke hjelp....

 

Jeg tar Torgeir's innspill som tegn på at hva vi har praktisert fungerer, og er en ønskelig fortsettelse.

Som tidligere uttrykt så er jeg ikke i styret.

Jeg føler meg derfor ikke berettiget til å endre retningslinjer og ønsker derfor en debatt rundt hva vi ønsker og hvilken retning vi ønsker å bevege oss.

Link to comment
Share on other sites

Først en kommentar til tidsbruken ved å sile ut modeller: I klasser der det er mange modeller, har de som skal sile ut modeller, flere modeller å vurdere enn dommerne, og nivået er blitt høyere og jevnere enn før, slik at det er blitt mer tidkrevende å sile ut de beste. Når man dømmer blant egne kamerater, blir man dessuten minst like seriøs som om man bare dømte mellom ukjente deltakere

 

Et viktig aspekt ved det å være dommer, er læringselementet. Det er lærerik gå rundt sammen med et par andre modellbyggere og finne ulike feil og mangler ved modellene og rangere dem. Man blir oppmerksom på tekniske sider man sjøl kanskje slurver med. Dette læringselementet var ganske fraværende for min del i år, fordi vi bare var to som skulle sile ut modeller og ble gående hver for oss og vurdere modellene.

 

Det var med andre ord morsommere og mer lærerikt å være del av et dommerlag på tre tidligere enn det var å være del av et utsilingslag på to i år.

 

Einar S

Link to comment
Share on other sites

Først av alt vil jeg takke JR som tok utfordringen på strak hånd og resten av dommerteamet som deltok i år.

 

Ønsket var og er å se på hva som er mulig å gjøre med bedømmingen på SKALA. Det må være mulighet til å prøve ut nye måter å utføre selve bedømmingen. Noe vi har gjort i år. Min personlige oppfattning er at dette gikk greit i år, men jeg er ikke en tilhenger av å "forandre kun for forandringens skyld". Men vi må ha muligheten til å prøve. JR har i mine øyne vist seg å være en veldig god hoveddommer med integriteten i god behold. Synspunkter er viktige fordi uten disse kan vi ikke gjøre de grepene som er nødvendige for å finne en form for dømming som er rettferdig, effektiv og enkel å planlegge og ikke minst, å gjennomføre.

 

Vi har nå ett år på oss å gjøre de endringer som trengs til neste års SKALA. Samtidig håper jeg at JR vil også neste år påta seg rollen som hoveddommer da han har vist at dette er en oppgave han utfører med stor seriøsitet og integritet.

Link to comment
Share on other sites

Vi er en liten "familie" vi modellbyggere, og de fleste kjenner hverandre i dette miljøet.

Derfor vil det av og til dukke opp beskyldninger om "kompisdømming" (gjerne fra debutanter med altfor høyt selvbilde om egne ferdigheter), men etter min mening bør ikke dette vektlegges i altfor stor grad.

Synes dømmingen i år ble en litt spesiell affære. Nå er jeg ikke i mot forandring, men jeg føler at tidligere års bedømminger bestående av trelags team er en metode som har fungert utmerket.

Og hvis det er murring på grunn av at de ofte er de samme navnene som figurerer på premielistene år etter år, så er svaret enkelt: De bygger de beste modellene.

Det er modellene som blir vurdert, ikke modellbyggeren.

Link to comment
Share on other sites

Tidsbruken på dømming har ikke vært noe stort problem i seg selv.

Jeg ser behovet for å bruke en viss tid til å få sett over alt, men har allikevel hatt følelsen av at det de tidligere år er brukt mest tid på den siste finfordelingen av medaljekandidatene.

I år, som i fjor var f.eks. 1/35 panserklassen stor og med relativt mange særdeles bra bygg.

Noen av de jeg anser som klubbens beste byggere brukte i fjor over 1 time på å komme fram til resultatene, og ga i år tilbakemelding om at det var greit å finne premiekandidatene, men bortimot umulig å skille de 6 de hadde plukket ut.

Michael og Aleksander brukte 15 minutter på å fordele 2 gull, 2 sølv og 2 bronse med tilbakemelding om at det var "fairly straight forward to judge".

 

Nå var det som sagt meningen at de som var satt opp til forhåndsvurderingen skulle gjøre dette i samarbeid også i år, men det klaffet ikke i alle klasser.

Einar's kommentar om læring ved bedømming er interessant, og da skjønner jeg også at du fant det litt frustrerende i år.

Jeg har egentlig ikke tenkt så mye over akkurat det, men det er jo nettopp å utvikle sine byggeferdigheter som er noe av essensen ved klubben.

Sånn sett vil det jo for de som føler at bedømmingen er både lærerikt og interessant være negativt å fjerne denne muligheten.

På den annen side forutsetter det at vi har mange nok som ser det på samme måte som Einar.

 

Den modellen vi har kjørt i foregående år er langt mer administrativt krevende.

Både i forberedelser med antall dommere som trengs og oppsett av hvem som kan dømme hva ut fra egen deltagelse, og i praktisk gjennomføring ved at enkelte deltar i flere team som skal koordineres.

 

Noe av bakgrunnen for å prøve endringer har vært nettopp å gjøre både planlegging og utøvelse enklere.

Men så langt, på bakgrunn av det som kommer fram her og det jeg har oppfattet generelt, så virker det som om de fleste egentlig er mest fornøyd med den ordningen vi har hatt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg støtter utsagnet til Torgeir her. Veldig bra skrevet.

 

Tidsmessig så tok det nesten like lang tid nå med en utsilingsrunde. Alle modellene ble sett over og snevret ned til noen få premiekandidater. Noen minutter ekstra for å sette rekkefølgen hadde ikke medført noe særlig ekstra på bedømmingstiden. Dette er generelt og noen klasser er litt mer tidkrevende.

 

Det som Einar sier om læringselementet er vert å merke seg. Ved å ha to erfarne dommere og en uten så mye erfaring, så vil man tilføre mer kunnskap til byggere som ikke har vært med like lenge og forhåpentligvis øke kompetansen på sikt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg støtter utsagnet til Torgeir her. Veldig bra skrevet.

Takk for det.  :)

Det som Einar sier om læringselementet er vert å merke seg.

Jeg synes også det. Selve dømmingen er jo i seg selv en sosial opplevelse hvor man dessuten får diskutert modellbygging på en litt annen måte enn når man bare går rundt og sikler og peker.

Samtidig håper jeg at JR vil også neste år påta seg rollen som hoveddommer da han har vist at dette er en oppgave han utfører med stor seriøsitet og integritet.

Javisst! Diskusjonen om dømming og klasseinndeling blusser jo opp med to-tre års mellomrom, og det har tidvis gått nokså friskt for seg. Spørsmålet om hvorvidt man skal dele ut flere medaljer av samme valør ser ut til å besvares ulikt avhengig av om du spør panserfolk og flyfolk. Det var litt artig å merke seg at panserklassene ble premiert på "panservis" i år, mens flyklassene ble premiert på tradisjonelt 1-2-3-vis a la IPMS.

Jeg lurer for øvrig litt på hva denne "forventningen fra hovedsponsor" om å tilpasse oss forhold i utlandet går ut på, og jeg lurer også på i hvilken grad styret føler seg bundet av en slik forventning. Samtidig skriver jo Jens Roger at vi skal tilpasse SKALA til "vår lokale realitet".

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Interesant diskusjon dette her. Nå var jo ikke jeg på Skala desverre men håper jo å ha mulighet neste år. Skal innrømme det at jeg faktisk kunne tenkt meg å prøve meg som dommer og dette som Einar sier om læring i at man er flere føles jo faktisk fristende. Det er alltid greit å høre fleres synspunkter og meninger om ting og det gjelder jo modellbygging like mye som annet her i livet.

 

Jeg har en tanke (eller ide forslag) som jeg vil kaste ut i diskusjonen. Jeg tror jeg har nevt det litt før også. Sett at man har en slik utsillingsrunde og velger ut de aller beste modeller (om det er 3 eller 6 eller 10 avhenger kanskje av størrelsen på klassen og antall dommere). Disse utvalgte modeller blir så sett på av dommerne og ikke rangert opp i mot hverandre men som Jens Roger skriver

bedømming mer fokuserer på hver enkelt modells oppnåelse av sitt potensiale

Sett da at modellene da blir poengsatt fra 1-10 i et det antall kriterier som brukes (det skulle vel bli 6 kriterier?). Da kan man maksimalt oppnå 60 poeng og det blir da satt en minimumsgrense for å få en hvis medaljevalør. Si f.eks. 55 og over for å få gull, 50 og over for sølv og 40 og over for bronse.

 

I en slik situasjon så kan man jo ende opp med å gi alle gull, eller ingen gull eller kanskje ingen får medaljer i det hele tatt hvis nivået er så lavt (lite trolig da nivået generelt sett er veldig høyt).

 

Jeg mener dette kan være en bedre løsning enn å velge den beste av alle i klassen da det å vinne i en liten klasse med lavt nivå vil jo føles mindre verd enn å vinne i en stor klasse med høyt nivå.

Hvis man går får et system som jeg foreslår så kan man jo faktisk ha en klasse med kun en modell og fremdeles utdele premie av gull, sølv eller bronse hvis denne modellen når høyt nok opp.

Link to comment
Share on other sites

jeg må bare si meg helt enig i Gaute sitt forslag ang. bedømming. vet dette gjøres i Moson, men da med flere enn 6 kriterier. tror de har 12-14. og da sette grense for hva som er gull, sølv og bronse. og så får det være at flere kan få like valører og at man kan ende opp med en klasse som ikke blir verdig medaljer. men da må det gjelde alle klasser på skala.

 

Ronny

Link to comment
Share on other sites

Her må jeg si meg helt enig med Torgeir. Dette med "hver enkelt modells oppnåelse av sitt potensiale" fremstår som svært ullent og ikke helt enkelt å begripe meningen av. Kanskje jeg er litt treig.

Det å ha en utsilingsrunde fremstår som noe unødvendig - jeg antar at dommerne, i de fleste tilfeller, klarer å sile ut de beste kandidatene uten å måtte ha en egen runde for dette. Det er tross alt som oftest ikke så sinnsykt mange modeller som konkurerer innen samme klasse på SKALA.  Dessuten vil jeg mene og tro at dersom læringspotensialet, som Einar sikter til, skal ha noen effekt vil det være en fordel å dømme en runde i hver klasse. Sånn for sammenhengens skyld om ikke annet.

 

Når det gjelder panserklassene/miltærekjøretøy osv.  kan de jo tidvis være noe vanskelig å ha oversikt over. Jeg forstår at det kan ha vært spesielt utfordrende i år på grunn av at det var mange bra modeller (og selv om jeg tidvis bygger en og annen panservogn - så synes jeg ofte at det er vanskelig å skille de beste). Kanskje det kunne hjelpe litt å dele opp i flere klasser her da?

 

Jeg synes ikke man skal være for raus med medaljeutdelingene, og at det i så fall bør være kun unntaksvis - ved svært spesielle (ekstraordinære) anledninger - at man deler ut f. eks. to gull i en klasse. Dersom det blir delt ut flere medaljer av samme valør i en og samme klasse tar jo dette bort noe av oppmuntringen en medalje gir. Det fremstår også for meg som helt feil å skulle premiere en modell som stiller helt alene i sin klasse - hvem/hva konkurrerer den mot?

 

Selv har jeg altså vært strålende fornøyd med måten dømmingen har fungert på, og kriteriene den har fungert ut i fra tidligere år. Jeg ser ikke noen god grunn til å endre på dette. Dommerapparatet og J.R. har fungert svært bra og har gjort en strålende jobb  :thumb:

 

Til slutt vil jeg si at det jo heter seg at dette er en konkurranse  ;)

 

:)

SAS

Link to comment
Share on other sites

Godt å få noen synspunkter  :)

 

Her er noen flere av mine egne etter å ha lest litt gjennom her.

 

Årets løsning var et forsøk i retning av å bruke utenforstående.

Uten noen konkret avklaring på nøyaktig hvor mange, hvor mye de ønsket å ta på seg, og hvordan dømmingen ville passe inn med andre oppgaver flere av disse hadde tatt på seg, så ble det en testløsning som i utgangspunktet skulle sikre at "apparatet ikke ble overbelastet".

Som sagt i innledningen, skal vi benytte "innleide" bør de stå for det hele.

 

Alternativet, som det ser ut til at mange mener er det beste, er å fortsette som vi har gjort.

Her har vi positive vinklinger som læring, sosial inkludering og kanskje en følelse av å delta mer enn bare som utstiller.

Dette krever selvfølgelig litt mer av oss alle;

-av meg selv i det administrative, og da må det sies at det av en eller annen grunn krever mer for hvert år å få positive og konkrete tilbakemeldinger når det søkes etter de som ønsker å delta i dømmingen.

-av resten, når det gjelder nettopp det foran nevnte.

Ikke alle som deltar på SKALA er like aktive her på forumet, og det kan til tider være vanskelig å oppdrive kontakt info til de som har stilt opp tidligere.

 

Gaute's forslag har jeg hatt i bakhodet i flere år, med diverse bedømmingskriterier, vekting av disse og en poengsum som sier noe om hva som er oppnådd. Men jeg har problemer med å finne en modell jeg føler meg komfortabel med.

Også her er vi avhengige av folk som skal gjøre jobben, og jeg har sett for meg at denne kan bli mye større enn ved den måten vi gjør det på i dag.

Som Gaute også sier; det smaker mer gull av å vinne en stor klasse med hard konkurranse, en en liten med middels kvalitet.

Men vi er alle forskjellige, så på den annen side vet jeg også om de som bygger nettopp med tanke på å stille i klasser med lav deltagelse for større mulighet til premie.

Med denne metoden ville vi også slippe sammenslåing av små klasser, fordi modellen gis en poengsum i stedet for å vurderes som bedre eller dårligere enn en annen, og det er da uvesentlig hvor stor eller liten klassen er.

Det kan jo enkelt sies ved at man ikke mottar noen Champion rosett for en skabbefengt kjøter, selv om det er eneste hund i klassen, og man slipper også de som ufortjent må rusle hjem med halen mellom beina fordi det nettopp i år var stor deltagelse.

Poengsum vil også til en viss grad gjøre det mulig, om ikke å sammenligne modeller direkte på tvers av hovedkategorier, gi en ferdighetsindikator som er mer uavhengig av hva man bygger.

 

Om noen kan oppdrive dokumentasjon på hvordan dette gjøres på de stedene det praktiseres, ville det vært interessant å om ikke annet studere det.

 

Link to comment
Share on other sites

jeg var dømmer i Moson i fjør og i år.

 

De har evaluerings skjema hvor stor parametrene og max poeng per hver parameter. Det er veldig enkelt for dømmere å gi poeng når de vet hva de må se på. Spesielt når de har ingen erfaring fra før.

 

Evalueringskriterier er kvaliteten av bygg, vanskelighet av bygg, kvaliteten av maling, vanskelighet av maling, dekaler, wæring, historisk kontext, idee, osv. Hvis du har skjema de er ikke problem å dømme modell i løpet av 5-10 minutter. Selv om når du har 12 parametrer for diorama det tar litt lengre tid og selv om hvis det er dioramaer av høg kvalitet.

 

Også jeg synes det ere viktig at de som dømmer må ha noe gode erfaring fra klassen de dømmer.

 

 

Når det gjelder "straightforward to judge". Det er veldig enkelt å plukke ut primie kandidater og vurdere de videre når person har erfaring.

 

 

Jens Roger, du skriver at Mike og Alex foreslott 2 gull, 2 sølv, 2 bronse, men det var 1 gull til slutt? Hvorfor? (eller var det om små skala klassen?)

 

 

ps. beklager for språkkfeil ;)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bra å diskutere i håp om å forbedre, det gjør oss bedre rustet fremover får vi håpe. Nuvel, noen synspunkter løselig basert på diskusjonen så langt.

 

Tror kanskje dommerteam som i fjor oppfattes om positivt av de fleste, for min egen del, noe læring, men også prosess og diskusjon med noen man kanskje ikke har snakket med før.

 

Små og store klasser og verdien av ett gull - retningslinjene tilsier vel at man kan få gull selv om man stiller alene i en klasse fordi modellen ikke naturlig kan inngå i andre klasser, men da skal modellen være bra nok til gull. Muligheten er der at man kan få klasser hvor ingen modeller er gode nok til å få medalje, slik at "spekulativ" modellbygging for små klasser, jf min helikopterbygging, ikke nødvendigvis øker premiesamlinga  :shifty:.

Oppsummert, det skal være vanskelig å få gull uansett.

 

Flere gull og slikt i hver klasse; diskusjonen var opprinnelig om det kun skulle deles ut en gull uansett, eller om man unntaksvis kan dele ut flere gull i samme klasse. Her mener jeg vi har beveget oss vekk fra en rigid fortolkning, men ikke er helt der at man skal konsekvent dele ut fler av hver valør uansett. personlig er jeg litt enig i måen de gjør det på i Moson, men Skala er jo nesten NM i modellbygging, slik at det kanskje er greit med 1-2-3 tankegang som ett utgangspunkt.

 

Vet ikke helt hvorfor Moson er blitt en så viktig "rettesnor" for hva vi skal tilpasse oss til? Hvordan gjøres det i de andre konkurransene i utlandet? Noen med erfaring fra Sverige? Telford?

 

Hvis det blir dommerteam neste år, bør styret hjelpe JR med å poste etter kandidater på FB, da det er flere som ikke er inne på disse sidene, kun på FB.

 

Hvis noen har synspunkter på klasseinndelingene, kan vel det eventuelt tas i egen tråd?

 

:) Janse

 

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke helt hvorfor Moson er blitt en så viktig "rettesnor" for hva vi skal tilpasse oss til?

 

Sikkert fordi engasjerte folk har begynt å vanke der. I "gamle dager" var jo alt de gjorde i Telford det eneste saliggjørende for flere. En kombinasjon som passer forholdene her på berget, er sikkert bare bra.

 

En ting på lista fra Moson som jeg umiddelbart reagerer på som kriterium er "vanskelighet av bygg". Det har blitt tatt til orde for før at man skal få uttelling for å få noe bra ut av et ræva utgangspunkt, men jeg mener dette er grunnleggende tøvete, da det forutsetter kunnskaper dommerne ikke kan forventes å ha (med mindre du kun skal rekruttere dommere blant de få som har bygd alt mellom himmel og jord). Det er egentlig samme grunnen til at historisk korrekthet ikke skal bedømmes, fordi man ikke skal forvente at dommerne har peiling. Det som står på bordet er det som gjelder, og etter min erfaring som dommer har det ikke vært vrient å sile klinten fra hveten. Det som har vært vrient ved noen tilfeller, har vært å dele ut gull i en klasse der det er limsøl eller silvering i større eller mindre grad på samtlige modeller. Ikke at det skjer ofte, men det sier litt om tilfeldighetene som kan være rundt hvem som kommer hjem med edelt metall i lomma...

 

Ideellt sett ble alle modeller vurdert på egne premisser, ut fra et sett vettuge kategorier, der det ikke spilte noen rolle for premieutdelinga hva slags klasseinndeling man hadde. Det kunne da medføre at det ble 10 gull i fly, 7 i panser og ingen for skip eller bil, men hva så? Er ikke klasseinndelingene først og fremst der for at de som kun bygger én ting skal kunne sammenligne modellene sine med andres modeller av samme ting, og slippe å forholde seg til andre forbilder?  8)

 

Litt trist for de som absolutt må stå alene på pallen naturligvis, men vi driver da ikke med vintersport heller.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

En ting på lista fra Moson som jeg umiddelbart reagerer på som kriterium er "vanskelighet av bygg". Det har blitt tatt til orde for før at man skal få uttelling for å få noe bra ut av et ræva utgangspunkt, men jeg mener dette er grunnleggende tøvete, da det forutsetter kunnskaper dommerne ikke kan forventes å ha (med mindre du kun skal rekruttere dommere blant de få som har bygd alt mellom himmel og jord).

Merkelig det der. De gangene jeg har vært med å dømme har det vel aldri forekommet at vi ikke har hatt temmelig god peiling på hvor gode/dårlige byggesett som ligger bak modellene vi har bedømt. Du skal i det hele tatt være godt nedsnødd (eller helt uinteressert i hobbyen din) for ikke å ha fått med deg at vacform er ekstremt mye vanskeligere enn injeksjonsstøpt, og at Special Hobby alltid er mer krevende enn Tamiya. I prinsippet KAN det naturligvis tenkes at panzerskaller uten peiling på flybyggesett må til å dømme fly (for å ta et helt vilt valgt eksempel), men jeg kan ikke si at jeg har sett dette forekomme?

Er ikke klasseinndelingene først og fremst der for at de som kun bygger én ting skal kunne sammenligne modellene sine med andres modeller av samme ting, og slippe å forholde seg til andre forbilder?  8)

Det er i alle fall en gunstig konsekvens av dem.  ;D

 

Sånn ellers mener jeg fremdeles det samme som jeg mente tidligere i tråden, selv om jeg ser at det kommer fram brukbart fornuftige argumenter for andre syn. Jeg tror dette går seg til helt greit.

Link to comment
Share on other sites

Det er lett for de fleste å skille ekstremitetene fra hverandre. Vacform er klart mer krevende enn injekssjonsstøpt (vil jeg tro, jeg har aldri vært nærmere vacform enn canopies, og det var ille nok), og de som har plaget seg gjennom Special Hobby, vet at det normalt er verre enn nyere Tamiya. Skjønt, for en som er like ensporet interessert i bil eller skip som du er i fly, så er det ingen grunn til at vedkommende skulle vite noe som helst om Special Hobby. Jeg forventer i alle fall ikke at dommere som kun bygger én ting (og de er det vel noen av), har full oversikt over byggesettfloraen for andre forbilder.

 

Artig at du nevner Tamiya forresten, for det er mye Tamiya som krever en hel del hjelp for å bli presentabelt. Trumpeter? De som følger med, vet jo at dette er hit'n'miss. Noen sett passer bedre sammen enn Tamiyas fineste øyeblikk, andre sett er konstruert i fylla av sommervikarer. Dragon? De har sett som regnes blant verdens verste, og så har de ting som er så enkle å bygge at man bare sitter og ler. Eduard? Etter å ha bygd den nye 109'ern, og så deres eldre 190'er, vet jeg at det ikke holder å se på firmanavnet.

 

Så et vanskelighetsgrad-kriterium kan i beste fall bare brukes til en grovsortering og bør ikke tillegges mye vekt.

 

Uansett, som du sier, det går seg nok til.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

- Jeg liker dommerteam på tre

- Jeg synes ikke det er nødvendig med "toppdommere"

- Jeg liker at modellene blir bedømt individuelt og ikke mot hverandre. Da får man vite hvor god modellen faktisk er. 

- Jeg lever fint med at modellene blir bedømt mot hverandre - da blir det mer et NM.

 

Jeg lurer på om det ikke skulle kunne gå an å gjøre dømminga elektronisk. I dag virker det som om det er mye etterarbeid - mens en godt online spørreundersøkelsesprogram faktisk ville gjort etterarbeidet svært lett. Hver teamleder bruker sin smartphone eller tablet osv. Jeg sier ikke at det er noe som må på plass umiddelbart, men det finnes altså gode løsninger der ute.

Link to comment
Share on other sites

- Jeg liker dommerteam på tre

- Jeg synes ikke det er nødvendig med "toppdommere"

- Jeg liker at modellene blir bedømt individuelt og ikke mot hverandre. Da får man vite hvor god modellen faktisk er. 

- Jeg lever fint med at modellene blir bedømt mot hverandre - da blir det mer et NM.

 

Jeg lurer på om det ikke skulle kunne gå an å gjøre dømminga elektronisk. I dag virker det som om det er mye etterarbeid - mens en godt online spørreundersøkelsesprogram faktisk ville gjort etterarbeidet svært lett. Hver teamleder bruker sin smartphone eller tablet osv. Jeg sier ikke at det er noe som må på plass umiddelbart, men det finnes altså gode løsninger der ute.

 

Jeg støtter dette.

Dette forslaget om elektronisk bedømming er jo egentlig genialt. Kanskje det sitter noen derute som kan programmering og kan lage et program til dette?

Link to comment
Share on other sites

støtter Kyrre sine forslag.

ang. det med NM.. og at man skal ha 1-2-3. plass. så er det slik at i idrettsverden og andre interesser det er NM, så deles det ut premier om man flere kommer på samme tid/score. så ved å bedømme modellene individuelt og sette en score, så vil det bli flere av samme valør, som jeg ikke ser noe problem i. men man kan og legge til kriterer som at det kreves så så mange modeller og ikke bare 1 utstiller for å dele ut premie i en klasse. eller at i klasser det er lite modeller så deles det ut en valør til kun den beste modellen i klassen.

 

Ronny

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder etterarbeid, så er det ikke all verden, men det tar jo sin tid.

Resultater fra dommere skal føres inn, og den som i sin tid satte opp skjemaet har lagt inn funksjoner hvor modell/bygger automatisk hentes fra innmeldingen.

Som konkurranseansvarlig får jeg ta på meg skyld for at dette ikke blir oppdatert når vi gjør endringer i klassene, og således blir litt kronglete å bruke. På den annen side, så medfører det ikke merarbeid for andre enn meg selv.

 

Det må lages en oversikt over kandidater for de andre premieringene, som også må kvalitetssikres med tanke på integritet.

Det ville f.eks. bli feil å gi "norsk forbilde" premien til et fly som fikk en sølv i sin klasse, hvis gullvinneren i sammen klasse også var norskrelatert.

Til slutt skal det også lages en liste som er forståelig og lettlest for den som skal holde premieutdelingen.

 

Elektronisk løsning er interessant, men for at dette skal ha noen hensikt må det ligge litt "intelligens" i applikasjonen, så den leverer en tilnærmet ferdig resultatliste.

For om det bare er en elektronisk overlevering av det enkelte teams resultater, så er det ingen forbedring ut fra å få det på en papirlapp.

 

Ellers tror jeg noe av grunnen til at vi "henger oss opp" i andre arrangement som rettesnor, skyldes at dette er arrangement som stadig øker i både kvalitet og størrelse, og således blir oppfattet som om de gjør det "riktig".

Lokale forhold tatt i betraktning, så behøver jo ikke dette nødvendigvis være riktig for oss.

Link to comment
Share on other sites

Nå har ikke jeg vært på så mange andre arrangementer enn Skala så jeg kan ikke si noe om hvordan det gjøres på andre steder.

Grunnen til at jeg synes det bør være en satt poengsum på forselige kriterier er at det i etterkant fort kan bli litt sure miner fra enkelte (hvorfor fikk jeg bare sølv da den der fikk gull f.eks.) hvor de som har dømt gjerne da kan vise til poengsummen.

En annen ting jeg kunne tenkt meg (som jeg skrev i en lignende tråd for noen år siden) var at alle modeller poengsettes men ser jo det at dette ville krevd enormt mye tid fra dommerne så det er nok ikke praktisk mulig.

Årsaken til det er nettopp det som flere andre har skrevet oppigjennom i mange tråder at man ønsker å forbedre seg som modellbygger. Man vil gjerne kanskje vite litt hvor man står og en slags tilbakemelding om hvor en styrker og svake sider er.

Nå kunne jo noe slikt være en valgfri tilgjengelig service fra dommerne under et Skala hvor en som utstiller kunne tatt kontakt med dommerne og så få vurdert sin modell. Hvis mulig kunne en jo fått et slags poengscore skjema med poeng og kommentarer på hva som er bra og galt.

 

Dette er kun ment som et ide forslag fra min side så det blir opp til styret og vurdere hva som skal gjøres om det i heletatt trengs å gjøre noe.

 

Det er vel flere idretts/sportsgrener (skihopp, kunstløp, drifting) hvor ens utøvelse blir poengsatt og dette ser jo ut til å virke ganske bra der.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.