Jump to content

Bergen Plastmodellklubb med egen hjemmeside!


Yngve Jarslett

Recommended Posts

  • Replies 65
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Vel, siden IPMS Norge nå har fjernet all informasjon om Bergen Plastmodellklubb fra sin side ser jeg ingen grunn til å etterfølge deres krav om at vi skal fjerne ett humoristisk bilde av Hitler fra hjemmesiden vår. Jeg har heller ingen forståelse for hvordan latterliggjøring av Hitler kan oppfattes politisk eller tas så alvorlig.

 

Jeg synes denne ekskluderingen av Bergen Plastmodellklubb fra modellbyggermiljøet i Norge er trist, men jeg ser ingen grunn til å opprettholde formell kontakt med IPMS Norge etter denne type behandling. Hitler blir.

 

Bergen Plastmodellklubb har aldri hatt noen ambisjon om å være en underavdeling av IPMS Norge, men vi trodde at utveksling av lenker i den ånd som burde være i fellesskapet mellom modellbyggere ville være uproblematisk. At dette ikke er tilfelle oppfatter jeg personlig som en slags monopolvirksomhet på aktiviteter i forbindelse med modellbygging fra IPMS Norge's side.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vi er ikke et lokallag av IPMS, vi er en frittstående klubb for modellbyggere i Bergen og Hordaland. Vi synes lenking til andre avdelinger, både lokale og nasjonale, er relevant, men vi forventer ikke at vi skal lenkes til her under lokallag. Vi kan legges til for eksempel under generelle lenkesider.

 

Vi har lenge stått under lokallag hos IPMS Norge, uten at vi faktisk har vært et lokallag. Hvorfor vi fjernes nå er derfor et spørsmål vi synes er relevant, og latterliggjøring av Hitler blir en for fjern forklaring. At vi også bes om å fjerne lenkene til IPMS Norge fra hjemmesiden vår kan umulig ha kun dette bildet som utgangspunkt, dette blir for utrolig.

 

Vi ønsker å lenke til IPMS Norge, og vi ønsker at IPMS Norge skal lenke til oss. Men IPMS Norge har fjernet all informasjon om vår eksistens fra deres hjemmeside og forlangt at vi skulle fjerne lenkingen vår til deres hjemmeside. Noe vi har gjort etter deres oppfordring, ikke fordi vi ville dette.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Sutringen ser ut til å komme fra annet hold enn fra oss.  ???

 

Vi fjernet ikke lenkingen til IPMS Norge fordi vi sutrer, men fordi IPMS Norge forlangte at vi fjernet den. IPMS Norge har jo lenker til mye annet som ikke har medlemskap i IPMS, så hvorfor ikke til Bergen Plastmodellklubb? Vi har aldri forlangt at lenken skal ligge et bestemt sted, men vi trodde at eksistensen av en klubb i Bergen ville være av allmen interesse også for medlemmene av IPMS.

 

Vi har vært åpne for at folk som har bodd i Bergen midlertidig har kunnet bruke våre fasiliteter til modelbygging uten å kreve medlemskap. IPMS Norge kan ikke en gang lenke til oss uten at vi melder oss inn først.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det som forundrer meg er at jeg bare finner det bildet andre steder enn under nyheten om det...

 

Jeg hadde fjernet bildet med en gang jeg hadde begynt å jobbe ordentlig med nyhetssiden, bildet ble lagt inn kun for tøys for å ha noe der når jeg opprettet siden og var aldri ment å bli. IPMS Norge gjorde det til en sak ved sitt forsøk på å detaljstyre oss. Jeg forstår heller ikke hvorfor så mange blir så provosert av latterliggjøringen av Hitler.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor skal vi absolutt være et lokallag? Og hvorfor oppfattes det som avstandstagen at vi ikke ønsker å være et lokallag?

 

Spør vi om IPMS Norge skal være medlem av Bergen Plastmodellklubb for at vi skal kunne samarbeide? Nei, vi ber ikke en gang om medlemskap for midlertidig bruk av fasilitetene våre.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Følgende handler ikke om IPMS og BPMK, men om klubber og foreninger generelt.

 

Nor noen har en felles interesse og/eller et felles mål, går de ofte sammen og danner en klubb eller forening. Dette gir fordeler, men det forplikter også. De fleste bidrar kun ved å betale medlemskontingent, men en klubb/forening kan ikke drives uten at noen gjør en jobb.

 

Hvis man som enkeltperson velger å ikke være medlem av en klubb/forening eller som klubb velger å ikke være medlem av en moderorganisasjon så velger man samtidig å ikke ta del i klubbens/organisasjonens fordeler. Det kan selvsagt være grunner for dette, men konsekvensen av valget blir det samme.

 

Vel, dette var prinsippene rundt medlemskap.

 

Nils

Link to comment
Share on other sites

Yngve, jeg tok vekk informasjonen under "lokalforeninger" fordi jeg ble gjort oppmerksom på at dere ikke er en lokalforening. Det har vært feil at dere har stått der i utgangspunktet siden dere ikke har vært et lokallag. Så enkelt er det. Dette var informasjon om ble med over fra den gamle hjemmesiden.

 

Henrik

 

Helt greit, og jeg har full forståelse for akkurat dette. Jeg har derimot ingen forståelse for at dere velger å ikke lenke til oss overhodet, siden vår eksistens er like relevant informasjon for enhver modellbygger i Norge som mye av hva dere ellers lenker til.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vi har diskutert litt i styret hvordan vi skal forholde oss til denne ikke-saken. Jarle har valgt å ha en offensiv profil og for at det skal være en åpenhet om dette legger jeg ut PM'en jeg sendte til Jarle. Saken anses av styret for å være ferdigbehandlet og så fremt det ikke kommer frem nye momenter blir dette siste ord fra denne kanten.

 

Hei Yngve,

 

Jeg har konferert litt med Roy og sånn vi ser det må det være litt misforståelse ute og gå.

 

Dette begynte med at vi kikket på nettsiden deres og så at IPMS-logoen hadde fått en framtredende plass på venstresida. Dette sjøl om det var en ekstern link. Dette var det flere som reagerte på, spesielt siden dere ikke er et IPMS lokallag.

Dette hadde kanskje nærmest gått upåaktet hen, hadde det ikke vært for at du også hadde en "artig" Hitlerfigur på siden.

Der må vi sette ned foten. Uavhengig av hva du synes om morsomme fremstillinger av tidligere despoter så har IPMS vedtekter som sier at vi skal være upolitiske.

IPMS har søkt om offentlig støtte og derfor er det viktig for oss å framstå som en forening som følger egne retningslinjer. I og med at Bergen plastmodellforening på grunn av hjemmesiden framstod som en IPMS-assosiert forening sa Roy fra til deg i en mail.

Altså:

 

- Dere må gjerne linke til IPMS' hjemmesider, men for oss er det viktig at det framkommer at dere IKKE er et IPMS lokallag. Det gjøres enkelt ved at IPMS-logoen blir mindre framtredende eller at man klart gjør rede for forholdet. Vi kan ikke bestemme hva dere skal ha på siden deres, men vi kan protestere kraftig hvis vi føler oss "utnyttet".

 

- IPMS legger gjerne ut en lenke til BPMF på den vanlige lenkesida. Etter at Hitler er fjernet. Vi legger bare ut lenker til sider vi kan gå god for.

 

At dere velger å ikke være IPMS-medlemmer er jo synd, men det er ikke noe vi kan gjøre noe med. Du skriver at dere "ikke får noe igjen for det" og der må jeg vel faktisk poengtere at forumet du diskuterer på er betalt av IPMS medlemmer og at skulle foreninga være et lokallag så vil man få fordelen av å ligge under nettopp lokallagsida...

 

For å avslutte: IPMS Norge har såvisst ikke tenkt å boykotte noen som helst. Vi ønsker dere lykke til som plastmodellforening og ønsker dere velkommen på forumet som enkeltmedlemmer. Jeg går ut fra at du forstår vårt relativt enkle og svarthvite synspunkt på hva vi ønsker å assosieres med og så fort Adolf er fjernet kommer vi nok relativt fort til å legge ut en link på linksida.

 

Med særdeles vennlig hilsen,

 

Kyrre Ingebrethsen

Nestformann IPMS Norge.

Link to comment
Share on other sites

Bergen Plastmodellklubb har fått offentlig støtte, uten krav om at latterliggjørende bilder av despoter må fjernes.

 

Jeg har ellers svart på innlegget til Kyrre (eller skal jeg kalle deg Inge?), og godtar at vi ikke legger ut logoen til IPMS Norge da vi ikke er en lokalavdeling. Vi godtar derimot ikke noen detaljstyring av innhold på våre sider, eller betingelser vi finner urimelige og som åpenbart ikke dreier som hva som egentlig er motivene her.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Den er grei Arild.  Sant aa si gidder jeg ikke legge mer energi i saken og kommer ikke til aa forfoelge med PM.  Mailen fra Kyrre er for mitt vedkommede case closed, og Styret har min tillit til at denne saken er haandtert riktig.  Synes det er interessant aa merke seg at det er kun Yngve som har argumentert sterk for aa bruke dette "morsomme bildet" fra Bergens-kanten.  Om det virkelig er enighet internt om at det fortjener en fremtredende plass, saa burde det ha vaert flere som stoettet opp med argumenter...

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Bergen Plastmodellklubb er medlem av Bergen Tekniske Museum, en organisasjon som får økonomisk støtte fra Bergen Kommune. Museet har ingen problemer med bildet, Bergenhus bydel (som har gitt Bergen Plastmodellklubb økonomisk støtte) har ingen problemer med bildet. Kun ett av våre medlemmer har uttrykt bekymring, men jeg opplever denne som mer på grunn av reaksjonene fra styret i IPMS Norge enn noe annet.

 

Kun styret i IPMS Norge og Jens Håkon Brandal ser ut til å ha problemer, men jeg tviler mer og mer på at det er bildet i seg selv som er problemet. Snarere at det dreier seg om å vise hvem som bestemmer.

 

Bildet hadde forøvrig vært borte for lenge siden hadde ikke styret i IPMS Norge gjort det til en prinsippsak. Jeg hadde tenkt å fjerne bildet så snart jeg begynte å arbeide på nyhetssiden, men siden saken dreier seg mer om prinsipper og vår rett til selv å bestemme og stå som en uavhengig organisasjon i forhold til IPMS blir bildet værende. Dette er en sak vi fra vår side kommer til å følge opp, og da blir det også nødvendig å vise bildet som IPMS Norge påstår er grunnen til at de ikke vil lenke til Bergen Plastmodellklubb.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.