Jump to content

Dømming på Skala 2014


Bjørn Jacobsen

Recommended Posts

  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg kom til mitt første SKALA med store tanker om egne modeller, men ble raskt dratt ned på jorden igjen når jeg fikk se konkurrentene sine modeller. Og det var veldig sunt, for det har fått meg til å utvikle meg enormt som modellbygger! Jeg har også vært dommer og kan love på tro og ære at ingen fikk noen fordeler underveis i alle de klassene vi dømte!!

Link to comment
Share on other sites

 

 

Europeiske Mustanger hadde ikke antennetråd. Så sånn er det. 

 

 

Jeg har betraktet deg som en kunnskapsrik person og slutter av det du sier at alle bilder og tegninger av Mustang i ETO med antennetråd er et falsum.

Godt å vite.

Fint at du tar til deg kunnskapen.  wOOt

Det er korrekt at tegninger av Mustanger fra ETO med antennetråd vil være feil. Jeg har enda ikke sett et eneste bilde av P-51B, C eller D med antennetråd fra Europa. Jeg har sett dem med bladantenne og med pisk-antenne.

Selvsagt kan det hende at en og annen Asia-maskin ble brukt i Europa. Mulig man eksperimenterte.

Men 8AF, 4FG, som Shangri La tilhørte, brukte VHF.

Det er rett og slett fordi USAAF ikke brukte HF-radio i Europa.

 

-----------------

 

Når det ellers gjelder dommerdømming av IPMS-konkurranser er det meste sagt. Men:

 

Når det gjelder diskusjonsform så får man enten lære seg å slutte med "spissformulering" eller så får man lære seg å akseptere at folk svarer på tiltale.

 

Bjørn, du gjør et forsøk på å avslutte diskusjonen med sarkasme:

Det jeg har sagt er at jeg reagerte på en del domsavsigelser under SKALA, men jeg skjønner at slik sier man ikke i denne foreningen.

Jeg har fått med meg at dommerne ikke gjør feil og at de ikke kan klandres eller utsettes for spørsmål vedrørende dømmingen.

Jeg tar dette til etterretning og jeg skal aldri mer si noe ufordelaktig om noen dommeravgjørelser.

 

Vi har (nesten) årlig hatt høylytte diskusjoner om hvordan dømming bør foregå, vi har eksperimentert, vi har jobbet i grupper, vi har prøvd alt mulig, med poenggiving, med overprøvingsdømming, med frislepp på medaljer (Slik man praktiserer i panser), vi har prøvd deltakerdømming og vi har prøvd publikumsdømming. Det er INGEN i denne foreninga som sier at dømminga er perfekt. Heller det motsatte. Men stort sett slikker vi våre sår, mens noen soler seg i medaljeglansen, vi aksepterer resultatene fra årets konkurranse og jobber videre mot en forbedring neste år. Både når det gjelder dømming og når det gjelder kvalitetsheving av våre egne modeller.

 

Akkurat når det gjelder denne dommerdiskusjonen så er det slik at du mer enn antydet at vi baserer dømminga på vennskap. Det er ren løgn. Det er en injurierende påstand så lenge den ikke underbygges med bevis.

 

Det er ikke rart at folk reagerer. Og blir sinte. 

 

Jeg vil foreslå at du ber dommerne om unnskyldning for fullstendig uten grunnlag å ha beskyldt dem for kompisdømming før du "legger ballen død".  Så kan vi komme oss videre.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Halloisen  ;)

 

Jeg var en av dommerne i dio-klassen.

Og står inne for mine avgjørelser , vi var 3 stk og meget enige i rekkefølgen.

 

Og jeg har vel også limt og malt litt i noen år skulle jeg tro.

 

Håper du har mulighet til å være med å dømme neste år (gjerne sammen med meg). Så kan vi ha en sunn diskusjon i dømming utifra klubbens "rettningslinjer" som jeg liker godt.

 

Mvh

Gulli  :)

Link to comment
Share on other sites

Her føler jeg at jeg si noe som konkurranseansvarlig og hoveddommer, og at jeg vil si noe som privatperson.

Jeg skal derfor gjøre mitt beste for å holde disse to rollene adskilt.

 

Først i form av mitt engasjement som funksjonær i klubben og generelt angående dømming:

I en konkurranse hvor man ikke kan måle prestasjonene med stoppeklokke eller målebånd finnes det forskjellige metoder for å plukke ut en vinner eller hva som blir ansett som den beste prestasjonen.

Uansett hvordan man ønsker å framstille det så går så og si alle metodene ut på en eller annen form for avstemming fra observatørene av objektet.

 

1: publikumsdømming, dvs. alle besøkende, deltagende eller ikke, får en likevektig stemme.

Dette har aldri vært praktisert i IPMS sammenheng.

Årsaken er enkelt og grei; det er en fare for at en stor andel av publikum ikke innehar rett kompetanse.

Ved slik bedømming vil vanligvis den mest spektakulære, og da som oftest den største modellen vinne grunnet blikkfang.

Et annet utfall er å gi stemmer til en man kjenner eller er i familie med, og den som har fått med seg flest fans og venner på utstillingen vinner.

 

2: deltagerdømming; dvs. gjensidig vurdering og stemmeavgivning blandt konkurransens deltagere.

Dette er en ofte brukt praksis på lokale konkurranser, på endags arrangement grunnet tidspress, og har vært utprøvd på IPMS Norge's konkurranse LK/LU.

Styret oppfattet det imidlertid som ønskelig fra en majoritet av medlemmene at vi gikk tilbake til dommerbedømming, da det også her har vært rettet kritiske blikk på muligheten for "blikkfang-faktoren".

Denne formen for bedømming kan være tidsbesparende under forutsetning av at man kutter noen hjørner i stemmetellingen, slik som f.eks. kontrollen av at ingen stemmer på sine egne modeller, noe som enten er opplyst om eller som de fleste som har deltatt en stund tar som en selvfølge.

 

3: dommerbedømming, slik det i IPMS sammenheng har vært praktisert de senere år.

Et sammensatt team av dommere vurderer hver enkelt modell etter spesifiserte kriterier.

Det sier seg selv at det vil være umulig å benytte seg av fullstendig utenforstående inviterte eller ansatte (dvs. betalte) dommere fra inn og utland, så her brukes de tilgjengelige resurser, på samme måte som på hvilken som helst internasjonal konkurranse.

 

Kriteriene det dømmes etter burde alle ha fått med seg, de stod på trykk i pre-Skala Limtuben som alle medlemmer fikk tilsendt.

I tillegg samles alle dommere før dømmingen starter med en gjennomgang av nettopp dette.

 

Som hoveddommer er det min oppgave å innhente personer som ikke bare selv ønsker å være med på dette, men som jeg anser som kompetente til å utføre denne oppgaven.

Dette er et relativt komplisert puslespill hvor 20-25 personer skal kombineres i team på minimum 3 personer pr. klasse på en måte som gjør at ingen blir satt til å dømme en klasse de selv deltar i.

Sikkerheten her ligger da i at ingen tar denne avgjørelsen alene, men at det skal være en diskusjon innad i hvert team som ender med en samstemt nominasjon.

 

Noen av de som melder seg som frivillige ønsker ikke å dømme i andre hovedkategorier enn det de i hovedsak selv har som primærområde, dvs. enten fly, militært eller bil.

Dette kan skyldes at de ikke føler seg kompetente på andre områder, selv om det grunnleggende i modellbyggingen er likt uansett hva man bygger.

Grunnet kombinasjonen av noen færre dommere og noen flere klassesammenslåinger enn tidligere år så ble det i år mange team sammensatt av personer utenfor sine primærklasser.

Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger fra dommere som måtte vurdere objekter de til vanlig har liten befatning med.

Dette gjelder ikke bare opplevelsen de har av å studere noe utenfor deres primære interesseområde, men at de har følt at de selv på tross av dette har vært samstemte i sine vurderinger sammenlignet med sine meddommere.

 

Som hoveddommer er det også min oppgave å stille opp som et fjerde medlem av et team når de ikke klarer å bli enige eller møter problemer de finner vanskelige å fatte beslutninger rundt.

Primært er det da min oppgave å veilede i vektleggingen av de synspunktene teamet har om modellene slik at de når en avgjørelse, eller i svært sjeldne tilfeller ta avgjørelsen for teamet.

Jeg tror spredningen i primærinteresser i år var hovedårsaken til at jeg som hoveddommer hadde langt færre bistandsoppgaver enn hva jeg har hatt i tidligere år.

 

Selv om vi er et lite miljø kan jeg jo ikke garantere for integriteten for hver enkelt av dommerne.

På den annen side er det dette som gjør at jeg har full tillit til de jeg setter til oppgaven.

Dersom jeg hadde hatt en følelse av at den innsatsen jeg gjør i forkant av og i løpet av Skala-helga hadde gitt urettferdig eller på annen måte feil resultat ville ikke dette vært en oppgave jeg ville påtatt meg flere år på rad.

 

 

Konkurranseansvarlig- Hoveddommer

 

------------------------

 

Mange har uttrykt meninger her, så som privatperson begrenser jeg meg til å spørre;

 

Det er som det har vært nevnt i tråden forskjell på å få vurdert et bilde av en modell og modellen i seg selv.

Når du sier du har høstet svært mye ros og lovord på internasjonale fora, har du fått noen av dine modeller vurdert på en internasjonal konkurranse?

 

Hvis ikke kan det kanskje være en ide å gjøre som foreslått; ta med noen av modellene til IPMS Open i Stockholm.

Der vil du trolig ikke bare bli vurdert av helt andre dommere, men du vil trolig bli vurdert i konkurranse mot mange av de samme modellene som deltok på Skala, da det både i flyklassene og dioramaklassen var premierte svenske modeller.

 

Jeg kan da også nevne at grunnen til at jeg satte følgende tekst i fet skrift:

slik som f.eks. kontrollen av at ingen stemmer på sine egne modeller, noe som enten er opplyst om eller som de fleste som har deltatt en stund tar som en selvfølge.

skyldes at jeg også teller stemmene ved IPMS-Øst sin uformelle månedlige møtekonkurranse.

Siden det i hovedsak er aktive modellbyggere tilstede og det er en delkonkurranse med varierende deltagelse kan det vel sies at vi praktiserer en form for deltagerdømming hvor møtedeltagere stemmer på 1-2-3 plass blandt deltagerne.

Uhøytidlig som det er, er vi heller ikke for firkantede med kontroll av bedømmingen, men prøver å holde oss innenfor det rettferdige da det tross alt gis bort gavekort for 3.000,- på slutten av året.

Jeg ble derfor litt overrasket da jeg tilfeldigvis la merke til at du på et av møtene leverte stemmeseddel med dine egne modeller både på 1. og 2. plass.

 

Jens Roger

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner deg godt jeg Bjørn Jacobsen at du har denne tanken om IPMSere ( IPMS Norge er en forening der «alle kjenner alle» og det burde tennes et varsels lys når man setter venner til å dømme venner.  Det er ikke dette man vanligvis kaller upartisk dømming.)

 

( sitat Jens Roger :Jeg ble derfor litt overrasket da jeg tilfeldigvis la merke til at du på et av møtene leverte stemmeseddel med dine egne modeller både på 1. og 2. plass. )

 

Jeg kan desverre ikke anbefale deg å prøve deg som dommer lenger, men at du prøver deg i andre utenlanske konkurranser, for at du da kansje kan se virkligheten.

 

 

Niclas :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg var også med og dømte i noen klasser, dette var veldig inspirerende og vil gjerne være med igjen.

Vi 3 som var med hadde fin diskusjon og satte modellene opp mot hverandre, for å kunne "plukke" dem fra hverandre for å kunne finne en vinner.

Det var ikke mange modellene som kunne vise til "uten limsøl', 'perfekte skjøter, osv, det ble relativt lett i de klassene jeg var med i å finne en vinner.

Samtidig så ble noen klasser slått sammen slik at en faktisk kunne hatt 6 dommere (teoretisk sett). Her ble jeg "walked through" etter dommerene hadde gjort sitt, slik at jeg hadde mulighet til å si fra om de hadde argumentert dårlig på sin avgjørelse.

 

Vil også nevne at jeg deltok i 5-kamp for noen år siden, og da jeg tok inn over meg at en faktisk setter alle 5 modellene opp mot alle deltakerene i klassen , så var det ikke vanskelig å forstå at jeg ikke skulle ha premiering, Surt selvsagt, men når en får trukket pusten 2 ganger så er det bare å prøve å se det positive i det.

Det som driver modellbyggere er jo den evige streben etter at "den neste modelen skal bli den perfekte". men som vi alle vet den finnes ikke... :-)

Mvh

Leif

Link to comment
Share on other sites

Nå må vi roe kraftig ned her ! Dette grenser mot personangrep, trådstarter må få lov til å gi svar, her kan det være flere grunner til at dette kan ha skjedd. La tvilen kommehan til gode.

 

Flere svar på denne anklagen vil sende tråden i en retning, som kan ende med at vi stenger tråden.

Link to comment
Share on other sites

Nå må vi roe kraftig ned her ! Dette grenser mot personangrep, trådstarter må få lov til å gi svar, her kan det være flere grunner til at dette kan ha skjedd. La tvilen kommehan til gode.

Som pressemann kan jeg si at det Jens Roger skriver i sitt siste avsnitt er av en slik karakter at det utløser krav om det vi kaller "samtidig imøtegåelse fra den angrepne part". Hvis ikke blir man som avis felt av PFU. Men dette er som kjent ikke en avis, men et åpent forum.

Det er ett av internettets fremste karakteristika at her er det fritt fram, også for den som åpenbart ikke forstår effekten av sine egne uttalelser (vær varsom-plakatens punkt 3.9). Dette siste gjelder uten tvil  trådstarter. Ingen har vel noen gang utløst en større skur av virtuelle egg og råtne tomater her på forumet. Jeg tør si det virker fortjent, av grunner som andre allerede har oppsummert ganske godt. Noe annet hadde egentlig vært synd.

 

Link to comment
Share on other sites

Skuffelsen over trådstarters antydninger og holdninger tok litt overhånd i går så jeg har redigert bort noen linjer i det første innlegget mitt, da Bjørn ikke har hvert innlogget etter det ble skrevet, jeg burde ha holdt meg for god for det, da jeg prøver å leve med at, har jeg ikke noe godt å si om noe så hold kjeft. Der begynner som regel den første feilen på mange forum, vi prøver alle å være støttende til hverandre på forum, mange lar være å komme med velment kritikk på andress modeller  med tanke på at det kan tolkes i negativ retning.

Jeg har selv fulgt med på en del av bygge trådene dine her inne Bjørn, og må si at jeg synes flere av de er fine og at du har noen  kule ideer. det å se modeller på nett kan oppleves på flere måter, det første er at modellen kan oppleves som en meget fint utført modell fordi bildene ikke avslører finishen på modellen, men kanskje mere hvor korrekt modellen er utført, den andre siden er der bildene er så skarpe at den viser mikroskopiske feil i overflater, skjøter eller andre ting som ikke kan sees med det blotte øyne i virkeligheten, men der en modell kan virke finere i virkeligheten en på nett.

Det å bygge store modeller eller dioramaer, kan fort slå ut i negativ retning på grunn av at det omfatter mange deler og byggeteknikker. Du kan nok sikker finne noen punkter på modellene dine som du ikke er like fornøyd med (helt bygge teknisk). Da kan du med stor sikkerhet vite at dommerne også har sett de. Det er en stor over gang det å bedømme modeller etter hjertet (deltager/publikums bedømming ) kontra det å være dommer der hovedvekten er det å dømme byggeteknisk. Det å oppleve å ta del i det med dommer kriterier og være dommer og utveksle synspunkter under bedømming, har fått mange til å utvikle seg som modellbygger, og har gjort at de kan hevde seg blant andre internasjonale byggere.

en har veldig lett for å se seg blind på egne feil og ferdigheter viss man hele tiden bare får positve tilbake meldinger (som i de fleste tilfeller bare er en digital klapp på skuldra, for å oppmuntre en bygger til å stå på og ha det gøy med bygginga) og ikke noe konstruktiv kritikk.

Sånn sett så er det å bygge en enkel modell helt feilfritt ( i det minste bedre en de andre modellene den konkurrerer mot) bedre enn en mer kompleks modell med mange elementer, der noen deler kanskje ikke er så bra.

 

 

 

Niclas :)

 

Link to comment
Share on other sites

Diskusjonen her er noe av det værste jeg har sett med dritslenging på lenge fra flere parter.. Men jeg gidder ikke gå inn på den delen. Det får dere renske opp i selv. Men som mange her maner meg til til ikke å bli som når jeg blir engasjert og lar følsene spille inn.. suffice to say.. "aldri kast stein når du står i glasshus.."

 

Så over til saken.

 

Når det gjelder dømmingen på Scala iår vil jeg ikke nødvendigvis si meg enig med alle avgjørelsene som ble tatt ,men de som vant var absolutt ikke ufortjent, kjempeflotte modeller alle sammen og her tror jeg også litt problemet ligger.  Noen må vinne og da er det marginer det går på, det rent tekniske, samt hvem som gir best helhetsintrykk slik jeg har forstått det (men ikke skyt meg om jeg tar feil).    Men igjen vinnerene slik jeg ser det var fult fortjent.

 

Når det gjelder selve dommerprosessen er jeg både for og imot sånn det gjøres på Scala.  Jeg mener at i en landskonkurranse så bør det være en jurye/dommer avgjørelse som setter hvem som er best.  En deltagerdømming er helt ok på mindre konkurranser (for ex southern challange klarer dette veldig bra)

 

Når det gjelder rekruteringen av dommere må jeg være så ærlig å si at jeg mener at denne i Scala sammenheng er feil.  Dommere i en konkurranse skal etter mitt syn ikke være deltagere, med andre ord melder man seg frivillig til å sitte i ett dommer/jurie panel , kan man ikke stille egene modeller.  I den perfekte verden skulle man heller ikke vært medlem/i miljøet i IPMS Norge (som arrangerer konkurransen).  Dette har med habilitet å gjøre slik jeg ser det.. Dette er også grunnen til at jeg ikke melder meg frivillig til dommer i denne konkurransen. både fordi jeg har kjent mange her i mange år, har fulgt med på byggetråder og likenende her på forumet, samt stiller egene modeller. Jeg regner meg derfor som inhabil til å være dommer i denne konkurransen. Jeg vet jeg er upartisk ,men for meg er også den følsen å være uteforstående viktig om jeg skal ta ett oppdrag som avgjør en konkurranse.

Jeg er med på deltagerdømming når dette er krevet ,men jeg er ikke veldig glad for det. Igjen da jeg er livredd for at avgjørelsene jeg da tar kan defineres som kamerat-dømming. 

 

Ved å delta i denne konkuransen/utstillingen må en bare godta at det er slik systemet funker og man må ha tillit til at de som tar på seg dommerhatten klarer å gjøre denne jobben på ett fulstendig nøytralt nivå uten noe form for loyalitetsfølser mot deltagere, segselv som en kanskje må stemme ned til fordel for en annen deltager eller noe i den retning.

 

Åssen man skal løse dette med bedømmingen av modellene ville jeg nesten foreslå følgende.  Hvert år får man besøk av foredragsholdere utenifra.  Hva med å bruke disse i bedømmingsprosessen.  Disse kjenner somregel hverken til noen av de som har laget modellene. har ikke fulgt med på byggeprosessen, samt at de heller ikke har modeller med i konkurransen, men de fleste er godt erfarene modellbyggere.

 

 

 

Og til sist..  (sitat signaturen til Kyrre)

 

Si alle etter meg:

Det er bare en hobby. Det er bare en hobby.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nå synes faktisk jeg at denne tråden burde stenges...

 

det meste er sagt av både meg og alle andre noen ganger,

og trådstarter svarer ikke...

Da synes jeg den burde stenges???

 

Roy

Link to comment
Share on other sites

Så lenge det diskuteres på et saklig nivå, og holder oss til tema; Er vi upartiske nok og kan vi dele erfaringer, så får tråden stå. Men så fort man kommer med personangrep eller beskyldninger mot andre, så vil tråden bli låst.

 

I og med at det melder seg andre, som har meniger som samfaller, tildels, med TS, så er det nyttig å ha tråden åpen. At TS ikke svarer, kan jeg til dels skjønne, i mine øyne er han fortsatt velkommen, og rett til sine meninger, som oss alle. Men vi må alle og klare å sette oss inn den andre sin tankemåte og vise en viss forståelse, samt vurdere om det kan forandre egne meninger.

 

Så til Sten Arne: Nå er det jo ikke slik at man dømmer i en klasse man har stilt ut i selv, dermed er man jo ikke innhabil der man ikke stiller ut. Jeg ble satt opp til å dømme i en klasse jeg stilte ut i, men sa da i fra at her kan ikke jeg være med. Og i hvertfall ikke om min modell skulle ha vært med i teten, noe jeg veit den ikke var.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nåja Roy, nå er tråden bare et drøyt døgn gammel, og trådstarter dukker tidsnok opp igjen.

 

At dommer og den bedømte ikke kjenner hverandre, forhindrer jo ikke at dommeren likevel bedømmer feil fordi han liker et forbilde bedre enn et annet, henger seg opp i historiske detaljer han tror han vet bedre, har fått en favoritt etter å ha sett den på nettet (man kan jo fint lese trådene til folk uten å være venn med dem), eller whatever (mye av dette da i strid med retningslinjene for dømming). Men dommerteam bestående av flere, og gjerne folk som normalt ikke bygger innafor klassen, oppveier som regel for de fleste av disse farene. Og retningslinjene som er utarbeidet stresser jo at det viktigste er grunnleggende byggeferdigheter, som er like for alle klasser. Så om man skulle styre dette noe nøyere, så måtte det være å foretrekke at dommerne dømte i klasser/emner de ikke bygger til vanlig. Om ikke annet for å utvide dommernes horisont en smule.

 

Vel, det virker nå på meg som om mye her bunner i at man tar konkurransen på Skala et par hakk for alvorlig.

 

Det skjer vel nokså regelmessig at noen blir djupt såra og vonbråtne over å ikke bli premiert. Vi har endog opplevd at bedre halvdeler har skjelt ut dommerstand og tilfeldig forbipasserende for manglende anerkjennelse av husbonden, men det kan vel like mye munne i vissheten om at det blir dårlig stemning i bilen hjem, som at gubben faktisk hadde fortjent medalje.  wOOt

 

Det kan nok ha skjedd at en bedre modell har havnet bak en litt mindre god modell på Skala, men jeg tror ikke det har skjedd (med dommerdømming), at en modell med grunnleggende byggefeil har nådd opp, så sant det har vært nok modeller i klassen å velge mellom. Om man kan godta dette og i tillegg takle konstruktiv kritikk, så kan man komme langt som modellbygger.

 

Dette sagt, så er det naturligvis ikke noe som helst i veien med å bygge stort, spektakulært eller utradisjonelt, og med et avslappet forhold til finish og teknikk, men da kan man jo ikke ergre seg over ikke å vinne. Det blir som om å stille i ski-NM på mini-ski, og bli snurt over ikke å få premie, selv om man klarte å gå runden uten å få hold.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

Sten Arne... mener du at vi andre "står i glasshus" mao mener du at vi stemmer på våre egne modeller og alle sammen driver kompisdømming på SKALA??? Forresten, dersom alle hadde tenkt som deg, så hadde vi ikke hatt noe SKALA i det hele tatt...for da hadde vi ikke hatt noen dommere.

 

Nå tror jeg du missforsto en smule..  jeg har absolutt IKKE sagt noe om det snarer tvert om at vi må ha tillit til at dette IKKE skjer, og jeg tror heller ikke det gjør det.  Hadde jeg hatt mistanke om at slikt hadde vært tilfelle hadde jeg aldri i verden deltatt i konkurransen.

 

Ang glasshuset (og ikke det i Bodø), så er det seriøsiteten blant enkelte deltagere i diskusjonen her som også har gitt meg pepper for å bli følsesmessig engasjert i en tråd, som har mye av det samme "problemet".

 

----

Stian:

jeg aner ikke åssen dette er delt inn. jeg ser bare at det blir rekrutert personer til dommerembet som også er deltagere i samme konkurransen.  det er det jeg reagerer på.    Men flott måte du taklet det på med å melde ifra at du ikke ville være med det pga at du hadde modeller med.  Det liker jeg virkelig godt å høre :)

----

 

 

jeg stilte ut 12 modeller i denne konkurransen uten å få så noe som helst av premiering for noe av det. så jeg må bare se min plass som listefyll ved denne anledningen. Ja greit det er litt surt, men det er en del av gamet.  Noenganger blir man best, andre ganger blir man overgått.. er derfor det heter konkurranse.  Men dette er også i tillegg en utstilling , der man stiller ut det man har gjort, så er det en liten annerkjennelse til de som utmerker seg.  Vi er alle mennesker og mennesket har ett konkurranseinstingt og noen har ikke rent lite stolthet (meg inkludert) så da går det litt på stoltheten løs.. Men det er ikke verdens ende om man ikke når helt opp hver gang. Jeg for min del kan telle på en hånd /eller mer nøyaktig 2 fingre de gangene jeg har fått en 1 plass i landskonkurransen..  og jeg har deltatt i over 20 år..

 

Link to comment
Share on other sites

Dommerinndelingen foregår sånn at man fordeler dommerne som har meldt seg til å dømme klasser de IKKE deltar i. Sånn har det vært "i alle år". Det har også skjedd at man har invitert med foredragsholdere til å dømme i relevante klasser. Hadde selv den meget lærerike fornøyelsen av å dømme panser sammen med Adam Wilder på Skala for en del år siden. Han gjorde oss oppmerksom på en del skavanker jeg slet med å se selv, men som bidro til å skille klinten fra hveten. (Han hadde opprinnelig tenkt å delta, men fratok seg selv en sterk kandidat til Best in show ved å trekke modellen for å kunne være med å dømme den samme klassen.)

 

Å basere seg på at man får inn nok utenforstående, tror jeg altså er en utopi (og også helt unødvendig), men å la de være med å dømme er topp, og jeg tror det er blitt gjort ved flere anledninger.

 

Ellers vitner vel temperaturen i noen av tilbakemeldingene bare om at det ble fremsatt nokså grove beskyldninger i første innlegg.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

I mitt tilfelle, så hadde jeg gitt uttrykk for at jeg kom tomhendt på Skala, og dermed havnet jeg i en klasse jeg stilte ut i. Men jeg så flere som gjorde det samme, etter sammenslåing av klasser, der deres modell havnet i en klasse de skulle ha dømt i.

 

Jens Roger ba også om at det skulle gies beskjed på forhånd om hvilken klasse man stilte i.

Link to comment
Share on other sites

Jørgen, og det er da kjempebra at stian så dette og meldte ifra, dette vitner om en god innsikt og at bedømmelsene gjøres så upartisk som overhodet mulig.

 

Arild, ja det er utopi å basere seg på totalt utenforstående, det er også derfor jeg skrev " i den perfekte verden" , nettopp for å ta høyde for at dette strengt tatt er urealistisk å få til.

 

Men når dere beskriver og forklarer her at man sørger for at de som dømmer ikke har modeller i samme klasse som man blir satt å dømme i letter dette mitt hjerte mye å høre, og jeg ser da at dette blir gjort så rett som er mulig forholdene tatt i betrakning.

Link to comment
Share on other sites

Man kan ikke pålegge gjester i form av utenlandske deltakere en dommer jobb sånn uten videre. De har sine foredrag og er jo der for å titte og glede seg. Man kan kan høflig stille spørsmålet... Vi er såpass få, at det å finne kompetente dommere som ikke stiller ut i en eller annen klasse blir vanskelig..Det at man kunne "utdanne " flere og skifte litt på er jeg absolutt tilhenger av. Mange flinke folk i denne foreningen, og vi burde absolutt ta med oss Bjørn videre.. Kanskje det tilog med burde utnevnes et verneombud på forumet her for å i vareta uheldige medlemsutalelser..Kommer akkurat fra AMU  (arbeidsmiljø jutvalg) møte i kraft av en sånn stilling på jobben...

 

Det å stenge tråden er bare fortiende lite konstruktivt. Håper vi bevarer "feel good" tonen utover kvelden! Jeg setter igang med Wing nut wings.. tråd kommer. ..kommer til å ha et skjevt øye inn her :shifty:

 

Bottolf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.