Jump to content

Smallsize/Hobbyland trekker seg fra Skala 2014


Guest Smallsize

Recommended Posts

Guest Smallsize

Det var Triste greier

Vi må nok kunne konstatere at vi må dele oss med Antikkmessen og akseptere at dette blir en messe sammen med andre,noe som kanskje er greit sett i et annet Lys.

Vi fra Smallsize ser ikke lenger nytten av å delta på et slik opplegg da vi føler at vi ikke har vært en del av prossesen for et sosialt og frukbart nærver med dere modellbyggere.Denne utvilingen har vi i lang tid prøvd å snu,men til liten nytte.Vi føler at det å ha kontakten også på kvelden i samme lokale har vert essensielt,og at dette alternativet setter en stor begrensning på dette.

Vi vet også at det er mange av dere som legger ned mye arbeid på dette.

Vår konklusjon er at Smallsize/Hobbyland ikke stiller med noen stand på dette arangementet i år.Vi beklager dette men det er noe vi ikke ønsket og kunne ha vært løst med bedre komunikasjon fra IPMS sentralt.

Vi ønsker dere lykke til med årets Scala og håper vi kan komme tilbake ved en annen andledning

 

Mvh

Lars Borge

Smallsize/Hobbyland

Link to comment
Share on other sites

Vi er lovet egen inngang Roman, så det skal ordne seg.

 

Siden vi aldri har klart å formalisere noe samarbeid med Smalsize/Hobbyland i form av kontrakt, så er det litt pussig at sponsoren trekker seg en måned før arrangementet, når selve utstillingen og plass for salg og promotering av Smallsize/Hobbylands produkter er lovet like gode forutsetninger som tidligere år. Å være sponsor er en del av en større pakke, hvor blant annet navn på sponsoren går igjen på plakater ol, blant annet i bladet Militærhistorie. Vi har i tillegg gradvis redusert kostnaden til Hobbyland fra kr 20 000,- pr år til kr 6 000,-. Da er det vel en muntlig avtale som gjelder, og så vidt meg bekjent har Smallsize/Hobbyland fårt skriftlig invitasjon og bekreftet at de stiller. Så jeg synes dette er en smule overilt Lars, og det er nå engang slik at vi ikke flyttet noe som helst for å ramme medlemmene og sponsorene.

Da skal vi sørge for å fjerne alle linker på hjemmesidene våre og klistre over sponsormerkene på alt materiale som brukes i IPMS-regi rundt i landet gjennom hele året Lars.

 

Janse

Link to comment
Share on other sites

Kan vi alle være så vennlige å ta ett steg tilbake og ta et ekstra dypt pust inn og ut og deretter heller samarbeide for at årets SKALA gjennomføres like bra som i fjor? Selv om vi ikke er i søylehallen?

 

Jeg kjenner ikke til layout av lokalene oppe eller hvordan dette vil fungere. Men Letohallen har sagt at de skal bistå oss med det meste siden de først bekreftet og deretter endret vår plassering flere ganger.. Som Roar sier tror jeg det er de som vil tape på dette.

 

Og hvem vet, kanskje det ender opp med at det blir en forbedring? Hva vet jeg siden dette er noe som skjer i fremtiden. Jeg får ta meg en tur opp og sjekke ut og snakke med folket der opp slik at vi kan få et inntrykk av hva som er tenkt mht. oppsett. Regner med å reise opp neste mandag.

 

Det som jeg spesielt (personlig) er redd for er hvor vi skulle ha våre foredragsholdere. Letohallen sa at de skulle fikse dette også. Og ærlig sagt, det skal ikke mye til for at stedet/plasseringen hvor våre foredragsholdere har vært tidligere skal bli bedre..

 

Lars: Det er min feil at du ikke har fått beskjed, siden jeg så ikke på endringen av hvor vi skulle være som livsviktig siden vi skulle få samme plass, egen inngang og samme facilitetene vi hadde tilgjengelig i underetasjen oppe. Jeg håper og ønsker at du revurderer din avgjørelse siden jeg ser det som veldig synd hvis dere ikke kommer i år.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja Lars...med det ballesparket mot IPMS Norge er det nok mange flere av medlemmene som haaper paa en snarlig oekning av tollgrensen paa 200 kroner.  Slik jeg ser det, saa har du bygget opp en lojal kundegruppe av IPMS Norges medlemmer, og ved aa trekke seg som hovedsponsor halvannen maaned foer Skala tror jeg du kommer til aa tape endel anseelse.  Jeg tror det vil gjoere det enda vanskeligere aa rekruttere folk til styreverv om de ikke kan regne med at noekkel-sponsorer stoetter opp til tross for endringer som ligger utenfor styrets kontroll, og det vil i sin tur gjoere det vanskeligere aa drive klubben.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

endringer som ligger utenfor styrets kontroll

 

...er en nøkkelsetning i denne sammenhengen. Flytting av arrangementet fra Søylesalen til en avgrenset (som i isolert fra resten) plass i hovedsalen er ikke noe styret i IPMS Norge har valgt. Det er den løsningen vi må leve med i år. Ellers blir det ingen SKALA 2014. 5-6 uker er ikke nok tid til å finne alternative løsninger for i år. Hadde det vært IPMS Norge som sørget for styrets levebrød så kunne det nok vært mulig, men så er ikke tilfelle og det betyr at ingen i styret har tid nok til overs til å lete frem alternative løsninger.

 

Bare så ingen tror at dette er noe vi har gjort med vilje.

 

Den løsningen vi får i stedet vil antakelig koste Letohallen mer enn om vi hadde vært i Søylesalen. Så jeg velger å se det som at Letohallen har kommet oss i møte og presentert det beste alternativet de kan skaffe til Søylesalen.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

Da er det bedre at styret og Smallsize snakker sammen og ikke minst at Smallsize/Styret kommer med en egen uttalelse i en egen tråd, også skal det heller få lov til å gå litt lenger der.

Enig i det.  :thumb:

 

Ikke minst.. Lars Borge er modellbygger som har en butikk og jeg mener at denne  herremannen  er sentral i at IPMS Norge overlever såpass som det er, og hans livsverk er en dedikasjon til modellbygging i Norge! Hvor eller skulle vi handle før internett , og nå... :) Så de som har angrepet hans livsverk , velger jeg å håpe tenker seg om...

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Smallsize

Hallo Alle Sammen

Godt å se at debatten nå har kommet på riktig spor, Jeg skal nå prøve å forklare dere Hvorfor SMALLSIZE,Ikke Lars,,,,,,Tok beslutningen om å ikke stille med salgs stand på Årets Scala. Vi har i de siste 20 årene vert en del av IPMS Norge og har hjulpet til med det finansielle, ved denne utstillingen, De siste 3 årene har vi følt oss mere og mere utelatt fra planlegging og gjennomføring av dette evenementet, noe vi har påpek ovenfor Styret. Noe som fikk oss til si nei da det ikke var mulig for styret å arrangere i søyle salen  på et adskilt omme råde inne på selve antikkmessen, For flere år siden var vi også inne med stand på antikkmesser på østlandsk omme rådet og våre erfaringer fra denne formen for messe var katastrofalt og støyende for å si det mildt. Det er også derfor det er bortimot 0 deltagelse fra forretningsverdens generelt.

Det er viktig for Smallsize å presisere at vi har ikke trukket vårt generelle samarbeid med IPMS nor vår kasserer umiddelbar valgt helt på egen hånd å gjøre, Hvis han på vegna av styret gjør det så må vi bare konstatere dette faktum, det var ikke vår ønske, men at styret da ved vedtak på gen,fors, eventuelt fatter et slik vedtak, òg videre informerer om sin besluttning.Vi opprettholder og fortsetter som før med Rabatt til alle IPMS medlemmer Vår konklusjon i denne saken er at som Sponsor og Samarbeidspartner, hadde mye vert løst med KOMUNIKASJON fra Styrets side da spesielt på Formanns nivå, Da hadde vi etter min mening løst denne floken til beste for alle parter. Vi avventer nå et event.nytt styre etter generalforsamlingens på Scala. Hvor vi da søker nytt samarbeid til glede for alle parter i årene fremover.

Jeg vil også Trekke frem to personer som har stått på og kommunisert ned oss det er Jens Roger og Edward .Dette er gutter med gode samarbeids evner og samholds egenskaper.....Viktige personer for IPMS Norge i årene fremover.

Til slutt en liten forklaring til dere som ikke helt skjønner hvordan plast Model markedet fungerer der det er en stor kommersielt aktør. Vi er først og fremst en Butikk med fast utsalgsted og Faste åpningstider vårt arbeid er fokusert rundt vårt nærmiljø basert på at våre kunder kommer til våre butikker. Der er det etter vår oppfatning viktig med et godt og tilbakelent forhold med god tid til å pleie kontakt med nye og etablerte kunder, noe jeg føler vi får bra til. Vi har også en VEB shop og face book side der vi også promoterer og selger våre varer. Det flest av våre kunder følger med der. Vi er de første til å innrømme at vår Veb kunne ha hvert mye bedre, noe vi håper kommer på plass i løpet av Våren. Men faktum er at vi ønsker at butikkene skal leve noe som er viktig for mangfoldet i vår hobby, Det er i dag nesten umulig å drive med kun en av disse delene. Som mange av dere sier vi håper at tollfrigrensen flyttes fra 200 til 1000 kr dette vil totalt ødelegge handelsnæringen i Norge hvis ikke også handelsnæringen følges opp med tilsvarende lettelser i import moms og lettelser. Etter å ha snakket med flere produsenter ved årets Nurnbergmesse er også det økonomiske eventyret i Kina på veg til en normalisering med Lønnsøkninger og kostnadsøkninger på 200% pluss årlig, Med andre ord det blir større og større utfordringer å drive vebbshop fra kina i årene fremover.

 

Vi vil med det beklage at vi skuffer mange ved å ikke delta på Årets Scala, med føler fortsatt at dette for oss er en riktig avgjørelse i år og at vi ikke brenner noen broer slik at vi kan gjenoppta vårt samarbeid i tiden etter Scala med et nytt Styre.

Vil også presisere at dette ikke er en kritikk mot enkelt personer men et Styre i en forening.

 

Mvh

Smallsize/Hobbyland

 

Link to comment
Share on other sites

Vil ikke kaste mer bensin på bålet, men ønsker å komme med tilsvar, da jeg er nevnt i innlegget til foran.

Samarbeidet mellom Smallsize/Hobbyland og IPMS Norge er ganske riktig på flere nivåer. Hovednivået er at S/H er hovedsponsor for Skala og har dermed oppnådd fordeler i form av tilrettelegging under arrangementet samt eksponering på plakater og annet materiale produsert ifb med vår markedsføring av Skala spesielt og IPMS generelt. S/H ble invitert og takket ja til dette i 2014 også, og dette er da å betrakte som en inngått, muntlig avtale, jf avtaleretten. Når da S/H velger å bryte avtalen, kan ikke IPMS Norge la dette skje uten noen form for konsekvenser. Det er lagt ned mye arbeid de siste årene for å eksponere IPMS og lokalklubbene og hovedsponsor, blant annet med deltakelse i diverse arrangementer landet rundt, deltakelse som lokale krefter har tatt hånd om.

Rabatter til IPMS medlemmer og støtte til IPMS Østlandet er ikke en del av dette hovedsponsortemaet.

Så litt om kommunikasjon. Det er fortsatt til dags dato ikke foretatt en henvendelse til styret om at S/H ønsker å delta i planlegging av Skala, men det er mottatt ønske om mer informasjon. Som S/H her påpeker, Jens Roger og Edward er de eneste som har stått på og kommunisert. Ja, dette er vedtatt av styret at Edward har ansvaret for kommunikasjonen med S/H og da har det kanskje fungert?

For øvrig hyggelig at S/H trekker frem Edward og Jens Roger, førstemann er ett svært friskt pust inn i styret og Jens Roger er ett unikum når det gjelder gjennomføringen av Skala og dømmingen under arrangementet.

Jeg vil også takke Lars som har stilt opp alle disse årene og jeg vet at S/H vil bli savnet under årets Skala.

 

Janse

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Smallsize

Så Bra Jansen

Det du sier er helt korrekt Vi fikk i fjor høst en invitasjon til deltagelse på Scala som vi svarte muntlig på at vi skulle være med på. Problemet er,og her må vi korrigere deg litt Jansen. Forutsettningen fra vår side var Lokalisering i Søylesalen på leto hallen,ikke i stor hallen sammen med antikvitets messeen.Hadde dere hatt en dialog om dette med oss i forkant for avgjørelsen om å flytte opp i hallen, så kunne vi nok fått til en bedre løsning,Det er jo nettopp det som gir styrke i et sammarbeid,oss i mellom.

 

Dette er en viktig pressisering,vi var giret på et Nytt SCALA i Søylesalen.

 

Mvh

Smallsize/Hobbyland

Link to comment
Share on other sites

Kongsberg og Telemark gjengen dvs Geir Hogga, meg selv og JR (tar med han selv om han ikke er konsultert) , vurderte å trekke oss fra Skala i år da vi hørte at Small Size ikke kom, det å handle og kikke på byggesett av Lars har vært en av hovedattraksjonene for å reise til dette årlige arrangementet. Like viktig er det ¨å møte alle forum og ikke forum medlemmer face to face, prate og ha sosialt samvær!

 

Vi har vært med uavbrutt på landskonkurransen  siden 1996. Vikommer i år også har vi bestemt oss for.  wOOt Det er synd om IPMS Norge blir nedlagdt.. flott logo og fin historie har vi, Har ikke reist så mye utenlands i modellkonkurranser de siste årene, men er stolt av å ha vært med dere før når vi møter samlet som en losje i Sverige og i Telford og drar gullet hjem.

 

Tok en egenanalyse av økonomien og jeg bruker rundt 100 000 nkr på hobbyen i året, og ca halvparten er brukt på Hobbyland , på Strømmen og i Bergen. Jeg handler mye på e-bay, men jeg liker å komme i en butikk å ta og krafse på varene før jeg kjøper. Kjøpsopplevelsen er en viktig faktor, og da betaler vi gjerne litt mere!

 

vi tar selvfølgelig en tur innom Hobbyland på Strømmen på Lørdag før vi kjører opp til Letohallen :thumb: da går det noen tusen tenker jeg...

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror ikke det er mer å hente ved å diskutere dette her. Dette burde vært en sak mellom Ipms styret og Smallsize men ok slik ble det ikke.

Jeg hadde som alle andre gledet meg til kikke og handle på standen til Smallsize. Men når de velger å trekke seg så får vi bare respektere dette valget og gjøre det beste ut av situasjonen.

Nå burde vi bruke energien vår på å få Skala 2014 til å bli bra. Og det tror jeg det blir. :thumb:

 

Link to comment
Share on other sites

Det er det mange grunner hvorfor man kommer på SKALA. Personlig kommer jeg primært for de utstilte modellene og å treffe folket. At det i tillegg er salg av både nye og brukte modeller er ikke dumt det heller.

 

Smallsize ser frem til å samarbeide med et nytt IPMS styre. Jeg leser hans kommentar slik at hvis det ikke blir endringer i styret, er det behov fra deres (Smallsizes) side å vurdere videre samarbeide med IPMS. Det er fair for meg. Vi har nå en gylden sjanse å "begynne på nytt"..

 

For at det skal skje må dermed vi medlemmer komme på banen og se til at det kommer et nytt og sterkt styre på plass ved kommende årsmøte.

 

Så, har du lyst til å delta er det bare å ta kontakt!

Link to comment
Share on other sites

Nå har jeg vært bortreist i helgen uten nettilgang, så jeg har ikke fått med meg den siste utviklingen.

 

Det ser ikke ut til at det er så mye jeg kan tilføye, men et par ting kan jeg jo si.

 

For det første så ser det ut til at det er en forutsetning å være tankeleser hvis man skal være formann i IPMS Norge. Det har ikke under noen omstendigheter vært uttalt fra Smallsize/Hobbyland sin side at det er en forutsetning at SKALA finner sted i Søylesalen for at de skal delta. Og jeg finner det derfor underlig og ulogisk at det skal være en grunn for S/H til å trekke seg fra SKALA. Vi har lovet S/H den plassen de ønsker hvert år og har aldri fått det inntrykket at denne plasse MÅ være i søylesalen. Derfor har vi ikke funnet noen grunn til å informere S/H spesielt om dette. En annen grunn  er at det er nå engang sånn SKALA blir i år. Det var informasjon som ble bekreftet temmelig sent fra Letohallen. Og altså ikke noe vi kunne få gjort noe med. Enten S/H ble informert enda tidligere eller ei.

Vi vet at S/H har temmelig god omsetning i løpet av en SKALA-helg, så det virker også underlig sett ut ifra et økonomisk ståsted at S/H velger å utebli i år, men S/H om det.

 

La oss heller ikke glemme at Letohallen har strukket seg langt for å kompensere for bortfallet av Søylesalen.

 

 

SKALA 2014 blir det uansett. Og det ser ut til at det kan komme til å dukke opp opptil flere andre forhandlere på årets SKALA.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.