Jump to content

LU2010 - Utstilling kombinert med konkurranse ?


Reidar Berg

Recommended Posts

Dette er ett tema som ble tatt opp av Einar Sandvik i forkant av LU2009.  Gikk på "Utstilling av gamle modeller ved LU", men på grunn av tidsbrist frem til konkurransen valgte man å ikke gjøre noe med dette ved forrige LU.  Nuvell, på tide å diskutere dette på ny nå når konkurransen ennå er litt frem i tid ?

 

Rent prinsippielt mener jeg man skal kunne stille med både nye- og gamle modeller på LU. I så måte burde man oppfordre alle til å ta med seg "alt" man har liggende som er ferdigbygget og tåler å se dagens lys.  Jo flere modeller som stilles ut dess bedre, blir mer å titte på og det er vel en av grunnene til at folk tar turen til LU.  Ett annet vektig argument for min del er at det har vært vist frem en god del modeller opp igjennom tiden som jeg så absolutt skulle sett på nytt igjen (i tillegg til at det har vært vist frem masse modeller tidligere som mange av oss aldri har sett da det ikke alltid lar seg gjøre å dra til LU).  Tror dette ville blitt verdsatt av mange og gitt oss ett mye mer fargerikt LU (og da kunne man virkelig snakke om en "Landsutstilling" som navnet på happeningen tilsier).

Ett eksempel, Per Olav Lund har bygget mange supre dioramaer opp igjennom årene, mange av disse har jeg aldri sett annet enn på bilder.  Hadde forhåpentligvis fått muligheten til å studere ihvertfall noen av disse "gamle" byggverkene "live".

 

I tillegg til selve "modellutstillingen" må det også være en eget "konkurranseklasse" der de som ønsker å konkurrere kan få mulighet til å stille.  Dette vil sansynligvis lette jobben til dommerne da mengden modeller som skal vurderes vil bli redusert.  Dette vil forhåpentligvis også ta bort endel av "presset" som noen av oss føler med å ta med seg modeller til LU (er faktisk endel som velger å ikke ta med seg modeller til LU da man føler at disse ikke er "gode nok").

 

Jeg tror dette kunne være en naturlig videreutvikling av LU.  Hadde man fått til en slik løsning hadde man også kunne beholde dagens navn med rette.

 

Mvh

Reidar Berg

Salangen

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Et bra forslag som IPMS Norges styre bør vurdere.

-Uansett bør det kanskje i år være muligheter for, og oppfordret til, å ta med gamle stjerner.

-Og hva med et eget bord for tidligere Best In Show modeller. IPMS Norge lager noen fine "lapper" for å merke året den vant foran modellene, slik at vi kan se utvikling/trend/teknikk fra tidligere år.

Link to comment
Share on other sites

Forslaget er meget bra det - her i UK er modelkonkurranser foerst og fremst utstilling med konkurranse attaat.  Men...jeg vet det er banalt aa si det, men jeg sier det likevel: Styret kan vedta hva de vil, men for at en utstilling skal lykkes er man avhengig av at deltakerne tar med seg modeller til aa stille ut ved siden av konkurransen. 

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Jeg føler vel sjøl at det er i seneste laget å introdusere enda en faktor i februar.

 

Vel, forslaget ble fremsatt i oktober...  ::)

 

Uansett, håper noen kan påta seg å organisere noe slikt.  Betyr vel i praksis at det kun er snakk om annen organisering / merking av utstillingsbord der de modeller som stiller i konkuranseklassen plasseres adskilt fra resten.  Burde i så fall ikke by på mye ekstraarbeider.

 

Reidar

Link to comment
Share on other sites

 

 

Uansett, håper noen kan påta seg å organisere noe slikt.  Betyr vel i praksis at det kun er snakk om annen organisering / merking av utstillingsbord der de modeller som stiller i konkuranseklassen plasseres adskilt fra resten.  Burde i så fall ikke by på mye ekstraarbeider.

 

Reidar

 

Naar Kyrre kan organisere LU-arrangementet fra Stavanger, saa kan du vel organisere utstillingen fra Sjoevegan?

 

Saa lenge ting overlates til denne N.Oen, saa blir det ikke gjort elelr prioritert blant andre noedvendige gjoeremaal.  Jeg har enda til gode aa se en daarlig modell fra din haand Reidar, saa ta gjerne med gamle modeller - de hviler jeg gjerne oeynene paa igjen. :thumb:

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Oktober er ellers i denne sammenhengen kort tid siden.  :)

 

Januar/februar er vel da også kort tid i denne sammenhengen, ref. innledningen til denne tråden ...?  ;)

 

Dette er ett tema som ble tatt opp av Einar Sandvik i forkant av LU2009.  Gikk på "Utstilling av gamle modeller ved LU", men på grunn av tidsbrist frem til konkurransen valgte man å ikke gjøre noe med dette ved forrige LU. ...

 

Enkelte ting, som f.eks. promotering, kan hvem som helst gjøre. For andre mer praktiske ting, som å allokere bord osv., trengs det vel en fot innenfor arrangementskommiteen, eller iallefall god kontakt med noen som har det.

 

Nils  :)

Link to comment
Share on other sites

Et alternativ er at mangjoer som paa utstillinger her borte; de fleste av oss har en klubb som de sogner til.  De som kommer fra Troendelag sogner til Trondheim Plastmodell klubb, de som kommer fra Nord-Norge sogner til Troms Plastmodell Klubb, saa har vi IPMS Soer, IPMS Oestlandet, IPMS Rogaland...  Hvis de som kommer fra hvert omraade ser paa seg selv som en klubb, saa tar hver klubb paa seg ansvaret for sin stand, og at de ber om aa faa X antall bord.  Da kan den som ordner med leie av bord soerge for at vi faar de noedvendige antall bord, men de maa da og plasseres i lokalet.  Det maa nok den "layoutansvarlige" for LU ta paa seg.  Da blir det mer enn en loes utstilling; man faar mer klubbfoelelse, samtidig som vi kan vise at det finnes lokalavdelinger over "hele landet".

 

Jens

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Godt forslag Jens-Jens. Dette har britene gjort i alle år, og det funker veldig bra der. Det blir minimalt med jobb for "sentralkommiteen", de trenger bare å skaffe til veie bord og plassering av disse. Så føres ansvaret for hver klubbstand over til lokalavdelingene. I tillegg kan vi legge til SIG'er. Luftforsvaret SIG har hatt et slikt bord ved 2-3 anledninger (men ikke noe fast opplegg), som har fått mye oppmerksomhet.

 

Hvis jeg har "sentralkommiteens" velsignelse, kan jeg gjerne ta på meg ansvaret for en klubbutstilling for Luftforsvaret SIG.

 

Nils

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan forstaa at styret blir skeptiske til aa introdusere et "nytt" element i arrangementet naar det blir underforstaatt (i mangel av frivillige) at styret skal organisere det "nye" elementet og, saa det at Nils og Geir naa staar frem og sier at de er villige til aa ta i et tak avlaster styret, og dermed oeker sjansen for aa faa det gjennomfoert.  Personlig (jeg er ikke med i styret), saa vil jeg kaste ballen over til medlemmene og lokalavdelingene - vil dere stille med stand?  I saa fall er styrets innsats begrenset til aa mobilisere antall bord og hvor disse skal plasseres - noe som maa gjoeres uansett.  Diskusjonen kan tas internt i klubben paa moeter eller i tilhoerende forum og hva klubben/SIG'en oensker aa vise frem er helt opp til den.  Da trenger dere bare aa si i fra i rimelig tid hvorvidt dere oensker bord.  Om noen i klubben og kan ta paa seg og lage et banner eller et skilt, saa hever det inntrykket noen hakk.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Jens egentlig det som jeg, fra et konferanselokale på Klækken, tidligere har prøvd å si.

 

Vi tilrettelegger bord og slikt, andre må SVÆRT GJERNE ta resten av greiene. Så kom gjerne fram og fortell hva dere ønsker å gjøre, så kan vi/jeg evt ta retningslinjer og hvilke muligheter man har.

 

Tiltaket er vurdert, av meg, og vurdert som at jeg/vi kommer ikke til å ta initiativet denne gangen. Men imøteser konkret og forpliktende initiativ fra IPMS-medlemmer. Gjerne i PM, hvis man ikke ønsker å kringkaste alle ideer på forhånd.

 

Kyrre

 

 

Link to comment
Share on other sites

Saa hvis jeg tolker deg riktig Kyrre, saa soerger arrangementskomiteen for flere bord og en plassering av disse dersom klubber, SIG'er og/eller privatpersoner oensker aa stille med en stand for utstilling, og kan gi komiteen beskjed innen en rimelig tidsfrist.  Standen blir da vedkommede klubb/SIG/individ sitt ansvar.  Korrekt?

 

Har du forresten noe anslag over hvor mange bord det er plass til ut i fra det naavaerende antall stands og arrangementer ellers?

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg synes dette er en meget god ide. Vi hadde jo på første LU på Olavsgård også en egen utstilling med "Golden Oldies". Dette kan godt gjentas. Jeg synes også at hver enkelt lokalavdeling kan ta ansvaret for å få sine medlemmer til å ta med gamle modeller, men jeg kan godt påta meg å være en slags overkikador på styrets vegne (jeg har ikke foreslått dette for resten av styret, men jeg regner ikke med å få noen innvendinger. ::) )

 

Således gjør vi:

 

1. Jeg svinger pisken over den enkelte lokalavdeling og får dem til å iverksette planen.

2. En representant for hver avdeling (gjerne formannen) sørger for å melde tilbake antall modeller hver lokalavdeling stiller med til meg. Med frist helgen før LU.

 

Ut ifra dette vet jeg omtrent hvor mye plass vi trenger og kan handle ut ifra det under tilriggingen.

 

R. :)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.