Jump to content

Hvilket premieringssystem på LU??


Recommended Posts

  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det er prisverdig aa finne et system som gir en modell den heder den fortjener, og jeg er spent paa aa se hvordan dette skal tenkes gjennomfoert i praksis.  En ting er aa kunne gi flere gull, soelv og bronse - hvordan skal man finne frem til de modellene som skal ha de? 

 

På Euromilitaire hvor det ofte er 40-60 modeller i hver klasse (hvis ikke mer) er det jo tydeligvis ikke noe problem å gjennomføre dette systemet, og det har aldri vært noen store diskusjoner om at systemet ikke virker heller.

 

Så jeg tror ikke man skal være redd for den praktiske gjennomføringen av dette. Det hadde fungert helt fint på LU i år (ihvertfall i de 5 eller 6 klassene jeg var med å dømme i) uten noe problem bare man hadde blitt oppdatert på det under dommerbriefen.

 

Når man snakker om godt håndverk, hvordan skal man egentlig kunne sjekke det? Om man har scratchbygget en modell, men den er 12 mm for kort i 1/35 skala, - ER det da godt håndverk eller bare mye jobb? Skal man ha med seg skalategninger for alle fly og kjøretøy og løpe rundt med digitalcaliper og måle? Det er ingen enkel sak å dele inn etter vanskelighetsgrad.

 

Jeg mener at å bedømme etter god modellbyggerstandard slik briefen er i dag vil alltid være dommernes oppgave. Om man har en panservogn som er 5mm for kort men bra bygget og malt ellers kontra en vogn hvor 5mm feilen er rettet og den er bra bygget og malt vil fremdeles den modellen som er best etter de kriteriene vi har pr. i dag som vinner. Ganske enkelt fordi ingen kan vite alt om alt.

 

Øyvind

Link to comment
Share on other sites

Ikke meg i mot å prøve ut dette premieringssystemet (og nye panserklasser) på Østkonken. Det er jo noe lokalforeninga må ta stilling til, men det hadde sikkert latt seg gjøre.  :thumb:

 

Et praktisk problem blir da at vi brenner inne med en hel haug "sjetonger" med IPMS logo i valørene Gull-Sølv-Bronse... ::) Ellers kunne jeg godt tenke meg å prøve dette.

 

Jeg har etter hvert fått meget sansen for tanken om Gull-(Sølv?)-SHO-HO med full fleksibilitet for dommerne til å dele ut færre eller flere enn tre premier i hver klasse og gjerne flere av hver valør. Eller ingen. Hvor vanskelig et sett er å bygge, synes jeg også i prinsippet bør være av liten betydening, for det krever som noen sa, dommere som vet alt om alle sett. Det har vi ikke. Og det kommer vi ikke til å få. Jeg kan gjerne dømme panserklasser, men jeg har ikke tid til å sette meg ned å lese anmeldelser av ørten sett for å skaffe meg et grunnlag for å mene noe om vanskelighetsgraden på hver modell. Jeg skal dømme etter det jeg ser, og kun det. På samme måte som når jeg selv stiller i en klasse og har valgt å bygge et crappy Zvezda-sett f.eks, i stedet for et bedre sett av samme forbilde fra en annen produsent, så er det mitt problem. Og har jeg dynga en masse fotoets på settet i tillegg, men gjort en dårlig jobb på det. Ja så vinner den modellen som står ved siden av av samme forbilde, fra en "enklere" produsent med kun fotoetsa motorrister, -hvis den er bedre bygget enn min. Vi skal dømme etter det vi ser, ikke det vi vet. Det er min bastante mening. Ja til dommere med full fleksibilitet i premieringsøymed!

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

 

På Euromilitaire hvor det ofte er 40-60 modeller i hver klasse (hvis ikke mer) er det jo tydeligvis ikke noe problem å gjennomføre dette systemet, og det har aldri vært noen store diskusjoner om at systemet ikke virker heller.

Øyvind

 

Euro Militaire er beviset paa at det fungerer.  Men *hvordan* kommer de frem til resultatene?  Er det subjektiv gruppesynsing av dommerne (slik vi gjoer det i dag), eller gaar hver dommer rundt med et scorecard og setter karakter for et sett med kriterier for hver modell, eller noe helt annet?  Det siste vil gi den mest objektive bedoemningen, men det er og en forskjell i arbeidsmengden.  Hvilken metode vil vi da bruke for aa gjennomfoere dette paa LU?  Om systemet med aa finne ut av hvilke modeller som skal premieres tar fem timers innsats av halvparten av deltakerne, er det da oenskelig aa gjennomfoere det paa den maaten?  Alternativt, om man har en aapnere klasse  og stoerre frihet til aa subjektivt vurdere hvilke som fortjener saa glir det lettere, men man risikerer da at en daarligere flymodell faar en bronsemedalje og en modell av en Sherman som er en bedre modell faar ingen ting.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Alternativt, om man har en aapnere klasse  og stoerre frihet til aa subjektivt vurdere hvilke som fortjener saa glir det lettere, men man risikerer da at en daarligere flymodell faar en bronsemedalje og en modell av en Sherman som er en bedre modell faar ingen ting.

 

Det kan da ikke være et problem. Vi kan ikke begynne å sammenlikne på tvers av klassene. Grunnen til at Sherman-modellen som er bedre enn flyet ikke får premie i sin klasse, må jo da være fordi det var en eller flere modeller i klassen til Shermanen som var bedre enn den, mens det i flyets klasse ikke var så mange bedre modeller. Sammenlikningsgrunnlaget må jo være innad i den enkelte klasse, men det er jo heller ikke noe i veien for at man på generellt grunnlag ikke deler ut gull i klasser hvor der ikke er noen modeller som er plettfrie. Dette er jo en enkel, over-all retningslinje. Så får den øvrige bedømming forholde seg til hva som finnes i den enkelte klasse. Å gå over fra gull-sølv-bronse til det andre foreslåtte systemet vil jo uansett ikke ha noen annen praktisk betydning enn at det gjør det litt enklere å være dommer ved tvilstilfeller.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

 

 

Men *hvordan* kommer de frem til resultatene?  Er det subjektiv gruppesynsing av dommerne (slik vi gjoer det i dag), eller gaar hver dommer rundt med et scorecard og setter karakter for et sett med kriterier for hver modell, eller noe helt annet?

 

 

Det er dommerpaneler slik vi hadde på LU i år. Det er selvsagt ikke noe i veien for å lage et system med scorecard heller, men det krever mer jobb i etterkant.

 

Arbeidsmengden blir jo ikke noe større for dommernes sin del, det er jo det samme om dommerne dømmer 4 klasser med 6 modeller i eller en klasse med 24 modeller. Modellene skal vurderes, elimineres og fremheves under dømmingen akkurat som i dag.

 

...men man risikerer da at en daarligere flymodell faar en bronsemedalje og en modell av en Sherman som er en bedre modell faar ingen ting.

 

Ser ikke helt denne, det er jo faktisk slik det i praksis fungerer i dagens system. Dette vil jo bli bedre ved å ha et mere fleksibelt antall premier. Med et fleksibelt premiesystem vil man gi den bedre Shermanmodellen muligheten til å få en premie og kanskje standarden på flymodellen ut fra kriteriene jeg listet opp tidligere gjor at den maksimum får en HO eller en SHO.

 

Øyvind

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som panser/diorama/figurbyggerne er rimelig enige i hvordan det her burde gjøres,så

kansje på tide og trekke seg stille og rolig ut fra alt som har med IPMS og gjøre,og finne på

noe for oss selv :thumb:.

 

Et bedre alternativ er jo selvsagt at vi også får høre din mening om saken. Panserklassegruppa er sammensatt av et representativt utvalg av panserbyggere for å diskutere seg fram til en hensiktsmessig inndeling av panserklassene. I denne tråden diskuterer vi jo derimot et eventuellt nytt premieringssystem. Og det er en diskusjon som er åpen for alle.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

Du er altså for å beholde det gamle systemet og imot å innføre gull-sølv-SHO-HO? Den er grei. Da er vi selvsagt interessert i hvorfor du mener dette. Hva er dine argumenter for og imot? Er ikke det litt mer konstruktivt enn å si noe som jeg tolker som "hvis det blir forandring i premieringssystemet tror jeg ikke jeg gidder å være med noe mer"?

Deg om det, men det ville jo vært trist da om alle medlemmene som er uenig skulle melde seg ut hver gang det skjer en forandring eller en tilbakegang til noe vi har hatt før. Men jeg vil gjerne at du hiver deg inn i diskusjonen her. Jeg antar at det er flere enn oss som har hatt flest posteringer i denne tråden som mener noe om dette. Og det er alltid nyttig å få flest mulig menneskers syn på saken. Det kan jo hende du tilfører noen friske nye argumenter i stedet for at vi andre skal gjenta oss selv til stadighet. :thumb:

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

imot å innføre gull-sølv-SHO-HO?

 

R. :)

 

 

Nei,Roar det er jeg da ikke i mot.De jeg referte til er da for og tenke nytt,og nærme seg

Euro og reglene der,og det er det jeg vil,men mulig at jeg ordla meg litt klønete :'(.

Snakket med "pansergruppa" på møtet,og de vet hvor jeg står,så det skulle egentlig

ikke være nødvendig og gjenta det Arild,Henrik og Øyvind osv,sier her av enda en mann :o.

 

Vidar :)

Link to comment
Share on other sites

 

Det kan da ikke være et problem. Vi kan ikke begynne å sammenlikne på tvers av klassene.

 

Så med andre ord, det dere legger opp til er *ikke* et system hvor hver modell konkurrerer på sine egne meritter, men fortsatt sammenliknes med de andre modellene.  Det du foreslår et et system som er likt dagens (dvs man subjektivt sammenlikner modellene i en enkelt klasse), men at dommerne har frihet til å dele ut flere premier om de synes flere modeller fortjener en påskjønnelse og finner det vanskelig å måtte velge en rangering.  Har jeg da forstått pansergruppens samlede vurdering?

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Så med andre ord, det dere legger opp til er *ikke* et system hvor hver modell konkurrerer på sine egne meritter, men fortsatt sammenliknes med de andre modellene.  Det du foreslår et et system som er likt dagens (dvs man subjektivt sammenlikner modellene i en enkelt klasse), men at dommerne har frihet til å dele ut flere premier om de synes flere modeller fortjener en påskjønnelse og finner det vanskelig å måtte velge en rangering.  Har jeg da forstått pansergruppens samlede vurdering?

 

Jens

 

Det er vel riktig forstått, ja. Modellene sammenlignes med de andre i klassene, men dersom ingen modeller er bra, så skal det ikke være nødvendig å dele ut f.eks. gull. Det fordrer selvsagt noen retningslinjer for hva som diskvalifiserer.

 

Henrik :)

Link to comment
Share on other sites

Det er én måte å gjøre det på, men av hensyn til at de som skal dømme sikkert ikke har lyst til å bruke hele helga på det, så er det ingen grunn til å forandre på innfallsvinkelen man har i dag, nemlig at man relativt raskt siler ut modeller som ikke kvalifiserer til premie, og så ser nøyere på de kandidatene som gjenstår.

 

Og det er når man står igjen med denne "resten" at spørsmålet reises om hvorvidt noen av dem faktisk fortjener gull (i de tilfellene der alle har basisfeil, så mener jeg at ingen av dem burde hatt topplassering), eller om flere burde få samme premie, fordi det ikke er saklig grunnlag for å skille dem fra hverandre. Vi tenker oss mao. ikke at man skal slentre rundt bordet og strø medaljer på alle modeller vi syns er fine.  ;)

 

Så forandringen kan fort bli en god del mindre enn diskusjonen kan ha gitt inntrykk av.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

 

Det er én måte å gjøre det på, men av hensyn til at de som skal dømme sikkert ikke har lyst til å bruke hele helga på det, så er det ingen grunn til å forandre på innfallsvinkelen man har i dag, nemlig at man relativt raskt siler ut modeller som ikke kvalifiserer til premie, og så ser nøyere på de kandidatene som gjenstår.

 

Og det er når man står igjen med denne "resten" at spørsmålet reises om hvorvidt noen av dem faktisk fortjener gull (i de tilfellene der alle har basisfeil, så mener jeg at ingen av dem burde hatt topplassering), eller om flere burde få samme premie, fordi det ikke er saklig grunnlag for å skille dem fra hverandre. Vi tenker oss mao. ikke at man skal slentre rundt bordet og strø medaljer på alle modeller vi syns er fine.  ;)

 

Så forandringen kan fort bli en god del mindre enn diskusjonen kan ha gitt inntrykk av.

Arild :)

 

Excactly. Short and consistent :thumb:

Link to comment
Share on other sites

Jeg støtter også opp om et nytt premieringssystem der man, etter mitt syn, fremmer utvikling blandt modellbyggere.

 

Når man som dommer har mulighet til å ikke gi ut en gullmedalje i en klasse hvis det ikke er noen modeller som fortjener det, så gir dette deltakerne i den klassen noe konstruktivt å jobbe imot de neste årene.

 

Man har også mulighet til å gi ut samme medalje til 2 like bra modeller i en og samme klasse. Dette gjør det hele mer rettferdig, og man får en synlig standard i klassen. Dette får man ikke til ved at man har to modeller som er like bra bygget, men den ene får ingen premie på grunn av et stivbeint system der den ene ekskluderes.

 

 

-Sverre

Link to comment
Share on other sites

Nei,Roar det er jeg da ikke i mot.De jeg referte til er da for og tenke nytt,og nærme seg

Euro og reglene der,og det er det jeg vil,men mulig at jeg ordla meg litt klønete :'(.

Snakket med "pansergruppa" på møtet,og de vet hvor jeg står,så det skulle egentlig

ikke være nødvendig og gjenta det Arild,Henrik og Øyvind osv,sier her av enda en mann :o.

 

OK, Vidar. Nå skjønner jeg hva du mener. Beklager at jeg misforsto deg. :( Har hatt en litt stressende dag i dag. Jeg ble også litt overrasket fordi jeg hadde for meg at du er enig med oss. Og det er du jo, faktisk. Så bra! :thumb:

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg støtter også opp om et nytt premieringssystem der man, etter mitt syn, fremmer utvikling blandt modellbyggere.

 

-Sverre

 

Bare for aa vaere litt kverulerende - er det gitt at et gull-soelv-bronse system er bedre til aa fremme utvikling blant modellbyggere enn et 1-2-3 system?  Konkurransementaliteten - det aa ville bli "best" kan vaere en meget sterk drivkraft til aa sikte mot aa bygge den "perfekte modell" - har vaert der, gjort det og kjoept T-skjorten.  Jeg synes et slikt utsagn er en subjektiv mening og ikke fakta - med mindre du har argumenter for aa backe det opp.  Ellers er jeg enig i din kommentar om at systemet vi velger for klasseinndeling, premiering, bedoemning etc, skal oppmuntre folk til aa gaa den ekstra milen.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Du må fremdeles være "best" om du skal få topplassering på LU. Det nye systemet innebærer ikke noen nivåsenking, tvert i mot åpner det for å "straffe" for lavt nivå en klasse gjennom å ikke tildele gull.

 

Men om det er sånn at enkelte ikke vil takle utsiktene til å måtte dele førsteplassen med andre, vel, jaja. Da syns jeg kanskje de får finne seg en annen sport. Man kan i alle fall lure på hvorfor de bygger modeller i det hele tatt.  ::)

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes et slikt utsagn er en subjektiv mening og ikke fakta - med mindre du har argumenter for aa backe det opp.

 

Sverre skriver jo ..., etter mitt syn,...., da.... :)

 

Men om det er sånn at enkelte ikke vil takle utsiktene til å måtte dele førsteplassen med andre, vel, jaja. Da syns jeg kanskje de får finne seg en annen sport. Man kan i alle fall lure på hvorfor de bygger modeller i det hele tatt.  ::)

 

Hør, hør... Hele greia er jo å forsøke å få til et system der modeller som er like gode skal få lik uttelling. Det kan jo ikke være mer rettferdig enn det...?

 

Henrik

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes et slikt utsagn er en subjektiv mening og ikke fakta - med mindre du har argumenter for aa backe det opp.

 

Sverre skriver jo ..., etter mitt syn,...., da.... :)

 

Men om det er sånn at enkelte ikke vil takle utsiktene til å måtte dele førsteplassen med andre, vel, jaja. Da syns jeg kanskje de får finne seg en annen sport. Man kan i alle fall lure på hvorfor de bygger modeller i det hele tatt.  ::)

 

Hør, hør... Hele greia er jo å forsøke å få til et system der modeller som er like gode skal få lik uttelling. Det kan jo ikke være mer rettferdig enn det...?

 

Henrik

 

Ah, jeg oversaa visst den merknaden.  Point taken...

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.