Jump to content

Havets graa gud - P-8A Poseidon - Ferdig


Recommended Posts

I sommer bestilte jeg BPK sin Boeing 737-800 med tanke paa aa konvertere den til en Poseidon - forlengede vingespisser og antenner og denslags kunne vel ikke vaere saa vanskelig?  Vel vitende om at BPK hadde annonsert en Poseidon for en stund siden, men den lot vente paa seg.  Saa plutselig ble P-8 annonsert som modell, og da var det bare aa bestille en P-8 fra BPK i Ukraina.  Mens jeg ventet paa den begynte jeg paa deler som sannsynligvis ville vaere felles mellom de to settene; vinger, stabilisatorer, halefinne og understell. 

 

Da P-8 ankom var det som ventet stor likhet mellom byggesettene.  La det vaere sagt med en gang:  Dette er ikke et sett for nybegynnere. Panellinjene er stort sett bra utfoert, men de fremre skroghalvdelene (det er delt bak vingen for aa faa plass i esken som er overraskende kompakt for en saa stor modell). baerer litt preg av hastverk da det er ikke helt samme finesse her som de andre delene i settet.  Stoepeskjegg og stoeperender finner man paa alle delene, saa rensking og tilpassing maa til.  Dette er dog ikke det verste...

 

E5M420S.jpg

 

Passformen blir i mange tilfeller hva man selv gjoer det til.  Enkelte steder passer panellinjene meget godt overens, men andre steder gjoer de det ikke, og da maa man sparkle og risse.  Vinduene i skroget har en liten leppe, men toerrproeving viser at de sitter under skroget.  Det ble endel fresing og skraping for aa lage en tynn kant i skroget samt file aapningen saa vinduet passet.  Som man ser er det ingen pinner eller hull for aa line opp skroghalvdelene, saa biter av plastark hjelper samtidig som det gjoer skjoeten sterkere.  Med litt taalmodighet vil vinduene stikke opp over utsiden av skroget.  Litt tyntflytende superlim i skjoeten (det gjoer ikke den klare plasten melkehvit), slip vinduene plane med overflaten og saa polering, og de blir blanke og fine og ingen skjemmende skjoeter naar modellen er ferdig.

 

TLQevVZ.jpg

 

En feil i byggetegningen er fargeangivelsen - den oppgis med MrColor koder til FS 26495, men flyene er BAC 707 Gray, identisk med FS16515 (ogsaa kalt Canadian Voodoo Gray).  Ca 0.3 ml med MrColor FS26231 (Dark Gull Gray) i en ny krukke med MrColor FS 26495 vil gi en farge som er innenfor mitt toleranseomraade for min FS595 fargevifte.

 

For aa bygge en norsk Poseidon maa det og noen endringer til da ny fly har implementert 737 NG Performance Improvement Package.  Den mest synlige endringen er utblaaset for eksoen fra motorkjernen er kortere og at de ovale luftutslippene er erstattet med rektangulaere med "persienner".

 

PoalUgL.jpg

 

eXC9a8b.jpg

 

De kortere eksosutslippene betyr at varmeskjoldet paa gondolene maa forlenges.  For aa gi Milliput et feste limte jeg litt plast paa innsiden.

 

4mFWlkC.jpg

 

Byggingen begynte som forklart over med vinger og motorer.  Hovedhjulbroennen i en Boeing 737 er et ormebol av ledninger og roer, og BPK har ikke forsoekt aa gjengi noe av det.  Noen hovedkomponenter er inkludert, saa den som vil skride til verket med kobbertraad staar fritt til aa gjoere det.  Hjubroennene males BAC 707 Gray, med unntak av enkelte komponenter som vist i tegningen.  Vingene er stoept i hel lengde paa oversiden men bare fra motorgondolene og ut paa undersiden.  Skraping og pussing her for aa eliminere nivaaforskjeller reduserer sparkelbruken.  Jeg valgte aa ikke boeye vingene for mye da bilder viser de er relativt rette selv om de sannsynligvis er fulle med fuel.  Horisontalstabilisatorene og halefinnen gikk greit aa lime sammen, men de trenger litt sliping paa roret for aa faa en skarp bakkant.  Forlengingen av forkanten paa halefinnen er ganske rund i profilen, men den skal vaere skarp, saa frem med fil og sandpapir igjen.

 

DARWCmH.jpg

 

I foelge BPK sine instrukser er det meningen at to hull i skroget skal faa korte pinner (de er  paa stoeperammene) for aa sikre halefinnen.  Derimot er det ingen innfesting for disse paa halefinnen.  Jeg valgte aa legge inn et plastroer samt lime to striper for innretning.

 

xMFOvtj.jpg

 

Skroget fikk i stedet to stubber med messingroer for en langt mer robust innfesting.

 

tsR0OXK.jpg

 

Og, ja den vil ta opp endel plass paa byggebenken...

 

dnXbGJk.jpg

 

Jeg gikk et par runder i tenkeboksen paa hvordan jeg kunne forene for- og bakpart og faa det beint . Etter aa ha slipt kontaktflatene mellom for og bakpart - mer sliping trengs paa de lyse graa delene - var passformen ikke saa hakkende gal.  Toerrproeving med vinge og panel under bakparten viste at jeg hadde slipt litt for mye, saa 0.5 mm plast ble lagt i mellom foerst,  Normalt ville jeg limt forpart og bakpart sammen paa en plan flate, men her valgte jeg aa lime fremre del av forparten og bakre del av bakparten sammen foerst og la det toerke.  Det gav meg friheten til aa soerge for at for og bakbart ville gaa i flukt i tilfelle det ville vaere forskjeller i diameter paa skrogdelene.  Panellinjene som markerer hvor vindusrekken ville vaert paa passasjerflyet ble brukt som rettesnor i vertikalretningen, og senterlinjen som rettesnor fra side til side.  Tamiya hvit kork lim ble brukt for aa gi godt grep men og litt mulighet til aa rette paa ting mens det toerket,  Innvendige forsterkninger i form av plaststrips ble saa lagt til, og vips saa har man et beint skrog som ikke kommer til aa knekke uten betydelig "apetite for destruction".  Skroget skal faa toerke i en uke eller to for aa unngaa "ghost seams" senere foer sparkelet gaar paa.  I mellomtiden er det nok av andre ting aa ta tak i...

Edited by Jens Håkon Brandal
  • Me like! 4
Link to comment
Share on other sites

Det gaar fremover, men det blir noen runder med pussing og sliping som ikke er saa interessant aa ta bilder av.  I stedet kan jeg vise hvordan jeg modifiserte varmeksosdekselet til  PIP type.

 

Foerst kutter man byggesettets utslipp i foerste panellinje fra enden (se bildet over).

 

2KrOsT0.jpgDeretter markerer man  omtrentelig  omrisset av "beverhalen" i overkant av utblaaset og sager paa utsiden saa man har litt aa slipe i.

2KrOsT0.jpg

Nar man har saget ned til neste panellinje sager man rundt - unntatt beverhalen selvsagt.

FS9UGeY.jpg

Neste steg er aa slipe til kantene saa enden matcher i korde - den foerste modifiserte delen til hoeyre.  Siden det skal vaere en radius i hjoernet maa man la det vaere tilstrekkelig materiale aa  file til denne.

FkCsCis.jpg

Naar beverhalen er pusset til riktig fasong er siste trinn aa pusse bakkanten skarp.

uj3RrhG.jpg

 

Motorene begynner aa ta form.  P-8 trenger mer stroem for aa drive all elektronikken om bord, saa den har kraftigere generatorer skjult bak bulende deksler.  Disse foelger med som separate deler, men instruksene sier ingenting om hvor de skal plasseres.  Ei finnes det noen hull eller pinner som kan soerge for riktig og konsekvent plassering mellom de to motorene.  Generatorene er paa samme side av motorene - glem ikke det.  Varselmerkene for luftinntakete paa venstre motor skal krysse oevre del av bulken, og jeg skar ut en trekant av maskeringstape med dekalene som mal.  Det var da jeg oppdaget at BPK kun har varselmerker for utsiden av motorene, men det skal vaere merking paa begge sider av nacellene.  Det blir nok aa see gjennom dekallageret etter passende erstatning naar den tid kommer.  Trekanten av maskeringstape ble plassert som vist, og bulken plassert deretter.  Biter av maskeringstape med limskjoet og panellinjer som utgangspunkt ble deretter brukt for aa plassere bulken paa hoeyre nacelle.  Ut i fra bilder krysser ikke varselstripene for luftinntaket bulken paa hoeyre motor.  Motorene staar vinkelrett paa vingen og foelgelig "paa skraa" sett forfra, mens varselstripene ser ut til aa vaere paafoert i samme hoeyde over horistontalen, og foelgelig er noe hoeyre opp relativt til motorens underside.

3d6MuVA.jpg

Bulkene trenger litt sparkel i overgangene samt representasjon av overlappende paneler langs omkretsen,  Det blir nok maskering og noen gode stroek med emaljelakk for aa gjengi disse.

  • Me like! 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Det skjer ting selv om det ikke har vaert noen oppdatering i det siste - sparkling og pussing for aa tette glipper er ikke underholdende lesing.

 

prvjRsT.jpg

 

Kompressoren er nydelig stoep fra ResKit, men bladene maa maskeres for aa lakke en ring rundt viften.  Noen bilder viser en lys beige farge, andre bilder viser en lys blaa ring,.  Antar dette er komposittmateriale som skal hindre at bladene entrer passasjerkabinen om de brekker opp.  Tegnet opp en mal, kopierte i 48 eksemplarer med noen til i reserve og kuttet den paa en Silhouette plotter.

 

coE6Csw.jpg

 

Luftinntaket er i hovedsak aluminium, men det har perforeringer som fremstaar som moerkere felter paa litt avstand.  Mer maskering...

 

2yRTAa1.jpg

 

Og ferdig.  Klar til aa limes til nacellene.

CbS1kbk.jpg

 

Om ikke lenge kan vingen limes til skroget, og det er en kjekk milepael.  Benken er ryddet.

 

Jens

  • Me like! 1
Link to comment
Share on other sites

Innimellom sparkling og pussing, saa ble cockpit ferdig for litt siden - glareshield har jeg dog nettopp limt paa.  Instruksene sier den skal limes til instrumentpanelet, men jeg valgte aa lime det til cockpitglasset for aa vaere sikker paa at den passer slik den skal i forhold til vinduene.

jGP4ARg.jpg

Cockpit ble malt i hovedsak Tamiya Sky Grey XF-18 og German Grey XF-24.  Setene ble stiplet med MrSurfacer 500 for aa illudere saueskinn, og setebeltene er av maskeringstape.  Panelet i taket er ikke fotoetsdelen som foelger med, men en plate plast som ble skaaret ut og passer bedre.

 

Og naa en milepael:  Vingene er paa, og benken maatte derfor ryddes.

 

BbRwndp.jpg

 

Naa skal limet faa toerke en liten stund foer det blir sparkling og pussing - vil ikke ha noen ghost seams...

  • Me like! 2
Link to comment
Share on other sites

Noe av cockpiten blir i hvertfall synlig...

SsTFzx2.jpg

IwuFhnG.jpg

"Oeyenbrynvinduene" er en overlevning fra 737-800-settet og finnes ikke paa Poseidon-flyene.  De er og fjernet paa senere 737-modeller.  Enkel sak aa fikse naar canopyen og maa sparkles of pusses,.

 

Enda en aktivitet innimellom sparkling og pussing av skrog og vinger - motorene.  Foerste trinn var aa lime "pluggen" (delen som stikker ut av varmeksosen) til plastdelen som har turbinen og kaldstroemsviften.  Kaldstroemsviften og turbinen ble malt Alclad Burnt Iron og det fremre deksel til turbindelen og innsiden av nacellen ble malt Boeing Grey.  Pluggen ble malt Alclad Stainless Steel og gitt en omgang med oljefarger for aa gjoere den litt varmepaavirket.  Disse delene ble saa limt mellom oevre og nedre nacelle og grillene paa siden limt inn.  Disse krever litt MrSurfacer rundt seg for aa gi et glatt resultat.  Bulkene paa siden av nacellene ( de er paa samme side) er separate deler i settet, men det er ingen anvisning i instruksene som sier hvor de skal plasseres, saa her maa man ta bilder i bruk.  Merk hvordan den indre kanten av varsel-merkingen gaar akkurat klar av stripene.  En kopi av merkingen paa dekalarket hjalp her.  Apropos dekalarket - fire varselmerker trengs - en paa hver side av to naceller.  Dekalarket har bare to - som skal plasseres paa utsiden av nacellene.  Ikke helt sikker paa hvordan jeg loeser denne floken...  Bulkene paa nacellene dekker kraftigere generatorer - trengs mye stroem for aa drive all elektronikken.  Bulkene er festet til det hengslede panelet i midten, og overlapper panelet rundt luftinntaket.  For aa gjengi den opphevede kanten rundt bulken brukte jeg tynn stripe av Tamiya maskeringstape og deretter impregnerte den med tyntflytende superlim.  Naar det var toert slipte jeg med fint slipepapir for aa fjerne "rufs", og saa en omgang eller tre med MrSurfacer og aa fjerne glipper.  Dysen til varmlufteksosen ble malt Alclad Stainless Steel, og dekselet foran ble malt MrHobby RLM02 som gir en passende graagroenn nyanse som jeg ser paa bilder.  Dysen ble saa limt til turbindelen.  Luftinntakene ble limt paa til slutt, og som man ser blir det litt sparkling og pussing her.

 

KLbnTJ7.jpg

  • Me like! 2
Link to comment
Share on other sites

Vanskelig aa vaere sikker paa om teksten i det roede er graa eller hvit, men bildet er mange ganger modellens stoerrelse, saa om teksten paa modellen er hvit eller lys graa er det neppe noen som vil se forskjell paa.

 

Bare for aa vise at det gaar ikke bestandig paa skinner til tross for forsiktig toerrproeving.  ET par steder maatte jeg sage opp limte skjoeter paa skrog og undersiden av vingen for aa legge kiler i skjoetene for at flatene skal flukte.  Hvis ikke hadde det blitt mye bannskap og sparkelbruk.  Naa skal skoetene faa toerke en uke eller to for aa unngaa "ghost seams" foer det blir aktuelt med sparkel.

 

TNuk3JE.jpg

 

I mellomtiden er det andre ting man kan jobbe med...

Link to comment
Share on other sites

Jens Håkon Brandal skrev (21 minutter siden):

Vanskelig aa vaere sikker paa om teksten i det roede er graa eller hvit, men bildet er mange ganger modellens stoerrelse, saa om teksten paa modellen er hvit eller lys graa er det neppe noen som vil se forskjell paa.

 

Bare for aa vise at det gaar ikke bestandig paa skinner til tross for forsiktig toerrproeving.  ET par steder maatte jeg sage opp limte skjoeter paa skrog og undersiden av vingen for aa legge kiler i skjoetene for at flatene skal flukte.  Hvis ikke hadde det blitt mye bannskap og sparkelbruk.  Naa skal skoetene faa toerke en uke eller to for aa unngaa "ghost seams" foer det blir aktuelt med sparkel.

 

Hvilken farge er det på teksten i dekalene du har? Ikke at det behøver å være korrekt, da....

 

Det er ikke lett å se skjøter med kiler i her, så du har nok spart deg en del arbeid.

Link to comment
Share on other sites

Jens Håkon Brandal skrev (16 timer siden):

Det er noen steg mellom delene i forkant av vingeroettene, men de er greie aa fikse med sparkel.  Det er plane eller enkeltkrumme flater som er problematisk aa reparere med sparkel.  Spesielt i naerheten av detaljer man vil bevare.

 

Ja, jeg unngår sjøl sparkling av store flater viss jeg kan unngå det.

Link to comment
Share on other sites

Mens skrog og vinger faar toerke, kan jeg konsentrere meg om andre ting.  Maskering av felgene for eksempel.  Siden med slisser (ikke bremsesiden) er ikke saa klart definert som  utsiden me dekslene.  Det finnes maskeringssett, men jeg valgte aa kutte mine egne.  Problemet med mange maskeringssett er at de er eksakt match til diameteren, og da maa man plassere de perfekt.  Hvis man lager de oerlitte grann stoerre - la os si 0.2 mm stoerre diameter  og kutter sirkelen, kan man legge masken tett inntil felgen litt etter litt.  Lettere aa plassere etter min mening.

 

kYs1inS.jpg

 

Og saa et lite tips paa tampen av loerdagskvelden for aa risse panellinjer  med konstant avstand til en kant.  Her har jeg tapet en fintannet sag fra etsesettet jeg refererte til tidligere og plassert den paa noen biter med plasticard (andre materialer kan og brukes saa sant de ikke er fleksible) som tar sacbladet til riktig hoeyde.  Hold sagen stille og roter delen som skal risses.

 

HIjKAgy.jpg

 

  • Me like! 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.