Jump to content

Servering av alkoholholdige drikkevarer på SKALA 2014. Viktig!


Roar Stensrud

Recommended Posts

Fra kontrakten med Letohallen:

 

Leietaker kan ikke selge mat eller drikke i eller utenfor hallen. Avtalen baserer seg på

at eventuell bespisning i eller i tilknytning til hallen leveres av LetoHallen. Leietaker

eller utstillere kan ikke servere alkoholholdig drikke i messehallen. Medbrakt

alkoholholdig drikke er under ingen omstedighet tillatt og vil føre til umiddelbar

stenging av arrangementet. Ingen refusjoner vil bli gitt. Eget tilbud for bevertning blir

utarbeidet.

 

Dette er ikke spøk og vi kommer til å følge opp dette meget tett. I år var skjenkekontrollen på besøk i Letohallen i forbindelse med Antikkmessa i hovedsalen. De gikk imidlertid ikke ned i Søylesalen. Noe vi bør prise oss lykkelige for. Og Letohallens priser på alkoholholdige drikkevarer er slettes ikke av de verste.

 

R. :)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Noe av det dummeste jeg har hørt! og at vi (IPMS) finner oss i dette...... :doh:  Tror styret i Lethohallen har lite å fare med ....om  vi stenger dørene kl 18 00 og annonserer dette som: "et lukket selskap".  Det at  vi skal drikke..." dødt Carlsberg øl av halv vaskede glass "eller bli servert undermåls whiskey eller andre gleder fra det "såkalte " rikholdige utvalget deres finner jeg forsmålig...

Forbudet skal prøves under våpen messen i nevnte hall 9 nov i år, vi får se hvem som tørr (om de er fra sjenkebevilgningen eller noen som prøver å figurere som  edrulighetspoliti, tørr å ta fra oss våre edle dråper da....

 

Ellers så får vi finne et annet lokale som høver bedre mener jeg :cheers: Losjen i Oslo for eksempel!

 

Mvh Bottolf

Link to comment
Share on other sites

Vel, det er deres sted og deres regler.. Siden vi leier hos dem, får vi vel følge de reglene de ønsker skal være? Men når det er sagt, det kan vel la seg gjøre å holde festivitas på et rom. Sist husker jeg av vi ikke var "så" mange igjen nede i kjelleren..

    Da får vi leie konferanse rom i år da  :) Tja har vi diskutert spille reglene med dem, eller har vi bare akseptert dem som de er... Eller kan vi fly rundt med gråpapir poser eller lommelerke..  :) jeg fordrer at alle etterkommer forbudet og ikke lager noe kvalm rundt det.. jeg måtte bare synge ut litt :) Da alkoholholdige drikker for meg har mere med kultur , historie og dannelse enn grøftefyll. Alt til sin tid.. :cheers:

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Smallsize

Er Helt enig med Andre her Letohallen har utspilt sin rolle Reglene er klare hvis man lukker dette arrangementet......Lite fleksibelt fra Letohallen sin side med tanke på det de serverer fra kjøkkenet Bla.Det sosiale ved dette arrangementet er det viktigste.

 

 

lars :thumb:

Link to comment
Share on other sites

Nå er det nå engang slik her i verden at man inngår kontrakter før man får gjennomføre ett arrangement. Greia med Leto-hallen er at vi låner kjelleren gratis, under visse forutsetninger, herunder at det leies ut 50 rom ifb med arrangementet og at de står for mat og drikke. Tror ikke vi hadde fått denne avtalen hvis vi insisterer på å ha ett lukket arrangement. Så lenge dette avholdes på ett hotell, er all alkoholservering samt overtredelser av skjenkebetingelsene Leto-hallens ansvar, og hvis vi da velger å drikke medbrakt i messehallen, kan de miste sin skjenkebevilling. Samt at vi kan risikere å måtte tømme lokalet i samme øyeblikk dette eventuelt skjer.

Det er mulig dette er dumt og at Leto-hallen har utspilt sin rolle, men så lenge vi avholder ett slikt arrangement, må vi følge de lovene som gjelder og de kommunale vedtektene som gjelder samt respektere kontrakten som er inngått.

 

Synes det er litt trist at en representant fra vår hovedsponsor omtaler arrangementet på en slik måte som Lars her gjør, våre internasjonale gjester har gitt svært god tilbakemelding vedrørende det sosiale samværet under Skala og det generelle inntrykket er at folk flest er fornøyd. Når det gjelder maten, så er det dessverre slik at en del tydeligvis er så godt vant at maten i Leto-hallen faller igjennom. Det er vel optimistisk å tro at et kjøkken på ett messehotell har som mål å bli frekventert av gourmander, og de fleste av oss har vel døyvet både smaks og luktesans med hissig bruk av diverse lim og lakkremedier frem mot Skala. Nå var det fristende å skrive ett eller annen med perler og svin, men jeg lar det være.

 

Skal styret tolke innleggene til Andre og Lars dithen at de foreslår å flytte Skala? Og har de noe spesielt lokale i tankene?

 

:) Janse

Link to comment
Share on other sites

Nå drikker ikke jeg alkohol så jeg er kanskje ikke helt med men slik jeg ser det så går det fint an å ha det meget hyggelig uten at man finner frem heimertdunken også. Skjenkebevilgningsregler er som kjent strenge og svært få seriøse aktører vil våge ta sjansen på å miste denne ved å tøye reglene. Nå er vel ikke skjenkebevilgningen et være eller ikke være for letohallen sin del men jeg forstår allikevell at de setter begrensninger. Vi kan jo også si det slik at de pengene en ikke bruker på dyr alkohol kan vi istede bruke på plast (selv om de fleste av oss kanskje også klarer oss greit uten mere av det også) ;)

Link to comment
Share on other sites

Det at våre internasjonale gjester liker lokalet så godt er jo fordi det har vært litt løssluppen feiring der nede.. Mulig det ville få en annen tone .. om de må betale norske priser på alkohol... Vi får se og diskutere ,hvor veien går videre tror jeg... I år er det og blir nok Lethohallen.

Det er intet problem å finne steder hvor man kan holde lukket selskap og der er kort vei til å sove og bespise seg...  :) Vi som har vært litt på konkurranser i utlandet finner "gymsal mentaliteten" litt husmansaktig...

Det er som Lars sier først og fremst en sosial happening. Konkurransen og utstillingen er et biprodukt.. alle vet jo hva alle bygger og hvor flinke vi er .. via cyberspace/ Forumet, internet... Vi burde unne oss litt bedre betingelser og catering enn det Lethohallen har å tilby... :)

Tja forslag til lokaler: Losjen i Oslo, Marinemuseet i Horten, Fanehallen på forsvarsmuseet. Her er det mulig å holde "lukkede selskap" for å si det sånn...

Mulig hver og en av oss må spytte i noen ekstra hundrelapper, men vi er ikke en gjeng med " 4H medlemmer på sommerleier " for å bruke et litt enkelt bilde...

Link to comment
Share on other sites

Må si meg enig med Lars og Andre her, men er det en kontrakt underskrevet, må jo disse avtalebetingelsene holdes.

Men hadde sett frem til overnatting i år, med tilhørende sosialisering, i fjor dro jeg med toget da stemningen begynte å bli god rundt bordene i søylehallen, og en liten knert rundt bordet bidrar nok en god del til å løsne slipset :)

 

Hvordan var dette reglementet på Olavsgaard da?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Regelverket er veldig greit, nyter man alkohol på ett serveringssted med egen skjenkebevilling, kan man ikke nyte medbrakt. Hvis man har ett lukket selskap, men arrangøren serverer alkohol, må man ha en ambulerende skjenkebevilling, og det er ikke lov å nyte medbrakt. Har man ett helt lukket selskap hvor alle medbringer det de skal drikke, ja da er det som enhver fest på lokalet, fritt frem.

 

Skjønner jeg dere riktig, så er det kun det sosiale som er viktig, og uten rus, ingen hygge og eller ingen hygge hvis rusen er dyr. Mye av jobben rundt dette med Skala er da bortkastet tid hvis dette er representativt for medlemmene, i min enfoldighet trodde jeg at foredragsholdere og utstilling betydde noe for folket. Jeg håper da at dere sender inn dette som ett forslag til styret eller årsmøtet, slik at et eventuelt arrangement blir mer rettet mot drikking av alkohol. Hvis det da er dette flertallet vil.

 

Janse

Link to comment
Share on other sites

Det som det står om ambulerende skjenkebevilling er i hovedsak dette:

 

Tildeling av skjenkebevilling som gjelder  - ambulerende bevilling, som gjelder skjenking av alkoholholdig drikk til deltakere i sluttede selskaper. Med ”sluttet selskap” menes at det er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Medlemmene i selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter. I tvilstilfeller avgjør kommunen etter skjønn om et selskap kan betegnes som ”sluttet selskap” i alkohollovens forstand. Bevillingen kan gjelde for: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (Gruppe 1) Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (Gruppe 2) Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (Gruppe 3) 

 

Målgruppe

 

Skjenkebevilling kan søkes av personer som ønsker å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med et sluttet selskap, ved en bestemt begivenhet.

 

Kriterier/vilkår

 

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve. Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privat personarrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som i bryllup, ved fødselsdag eller liknende. Det er en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. Alkoholservering, som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling også når:eier eller leier (på fast basis) av allment tilgjengelige lokaler og forsamlingslokaler disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap,den som driver eller er ansatt i en virksomhet benytter virksomhetens lokaler til eget bruk i sluttet selskap.

 

Så vidt jeg kan skjønne passer vi ikke inn i en rekke av kategoriene.

Blant annet at vi er åpene for alle, og det går jeg utifra at vi fortsatt skal være?

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Smallsize

Jeg er litt overasket over at du ikke ser nyansene her Jan Erik,For det første har jeg her SOM PRIVAT PERSON utalt meg,om hva jeg synes om problemstillingen. Det bør du som ansvarlig fra styret ta med i din argumentasjon. For det andre så er det ingen som mener at vi skal eller har en utagerende fyllefest. Det vi alle prøver å belyse er for mange er dette et Sosialt Arnangemang som favner mange sosiale og utadvendte personer som finner den sosiale biten av det hele som like interessant som selve konkurangsen,Dere som arrangerer er da mere tjent med ø lytte til deltakerne og kanskje ta dette opp med Hotellet , slik at dette kan tilpasses til det beste for alle parter.

 

Lars

Link to comment
Share on other sites

OK, Lars, som privatperson er du misfornøyd, men når du har på butikkhatten har du ikke gitt uttrykk for annet enn at dette er flott, med store lokaler og rimelig både for IPMS og Hobbyland. Nåvel, jeg hører hva dere sier og har åpenbart ikke fått med meg at Skala på Leto-hallen er noe som ikke er vellykket. Så igjen da, forslag til styret og/eller årsmøtet og stille i Skala-komiteen.

 

:) Janse

Link to comment
Share on other sites

Guest Smallsize

Så bra Jan Erik

Glad for at jeg også kan være MODELBYGGER og Ikke forhandler når synsingen og uenigheter kommer opp. Jeg ønsker kun Smallsize Hatten på når jeg er på forhandlertråden. Det at jeg med flere er uenig i problemstillingen er bare sundt for debatten, men perspektivet må være riktig. Uten en sosial profil ville jeg som modellbygger ikke hatt noe utbytte av denne helgen, noe mange av oss er enig i.

For å dra noen eksempler fra andre utstillinger som har en sosial profil i tillegg til Konkurranses, så er disse nå blant de største evenementer i Europa nettopp på grunn av det å treffes over en Øl eller et glass vin,Se bare på den inta.Lunchen i telford hvor man spiser og drikker mitt i lokalet på en Lørdag alle som har vært der er ganske lykkelige når den delen er over, i Ungarn sitter vi ute med god mat og noe godt i glasset, På euro sitter vi ute på balkongen med en forfriskning, alle snakker med alle, stemningen er høy.Så for min egen del og jeg tror mange andre også,Ingen sosial del så tror jeg Skala blir et lite og kjedelig arrangement.

 

Lars :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg hører til den gruppen som er helt fornøyd med valget av Letohallen som åsted for Skala  :)

 

Som flere har sagt før så er det et strengt regelverk rundt skjenkebevillning og det er naivt å tro at Leto slingrer der for at vi skal kunne sette dunken på bordet.

De setter ut stoler/bord og rigger en liten bar i lokalet så vi kan ha det så sosialt vi bare vil.

Utlendinger i all ære,men jeg tror ikke det at de faktisk må kjøpe drikke på hotellet kommer som noen overraskelse.

Hvordan det blir løst i andre land er ikke så relevant for oss,alle land har sine regler så vi kan ikke klandre Leto for det.

 

Åkke som,det er bedre å lufte sånne saker for styret først,så kan de jobbe litt med saken før vi får en diskussjon som egentlig handler om saker vi ikke kan påvirke sånn uten videre.

 

Leif

 

Link to comment
Share on other sites

Alkoholspørsmål har lett for å sette sinnene i kok. Så også her. La oss se litt på historikken til LU/ Skala, for ikke å miste proporsjonene:

 

Jeg har ikke deltatt på LU/Skala i den tida da arrangementet var i Fanehallen på Akershus eller på Flysamlinga på Gardermoen, men fikk inntrykk av at det var et løft for arrangementet da det ble flytta til Olavsgaard, fordi folk da kunne overnatte i de samme bygningene som arrangementet, og dermed ble det mer fellesskap.

 

Olavsgaard prisa seg ut, og arrangementet ble flytta til Letohallen. Da fikk arrangementet et nytt sosialt løft ved at det ble anledning til å gå å rusle i utstillingslokalene på nattestid, og at det ble servering i lokalene. Det kan jeg ikke huske at det var på Olavsgaard. Et løft var det også at IPMS også begynte å arrangere foredrag om modellbygging i Letohallen.

 

Sjøl hører jeg til dem som bruker rundt 3000 kroner på flyreise og opphold under Skala, og i tillegg bruker jeg nok et par tusen i sjappa til Lars. I den sammenhengen blir prisforskjellen på medbrakte drikkevarer kontra å kjøpe dem i Letohallen for småpenger å regne.

 

Jeg har ingen problemer med å forstå at Letohallen må håndheve alkohollovene for å få lov til å drive. Alle hotell med skjenkeløyve må det. Jeg ser ingen problemer med å kjøpe drikken på stedet. Jeg har bare plass til modeller i bagasjen uansett.

 

Keep up the good work!

Einar S

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nå ble det litt fart i sakene her ja :thumb: Jeg snakker også for meg selv..  privat person i så måte :) for å avklare det. Lovgivning rundt  skjenke bevilgninger å sådan... er under forandring som følge av regjeringsskifte og  sånne ting... :cheers:. så det overlater vi litt til på vent...

IPMS  driver med modellbygging , noen driver  salg og  vi har en  utstilling/konkurranse  på dagtid.  Når kvelden faller på... ,mener jeg vi burde få mulighet til en litt mere utvidet sosial omgang og bespisning som favner hovedgruppen av medlemmene som er over er rundt 30- 40 år og oppover og har egne penger.

Det å vandre i utstillingslokalet som vi gjør på Lethohallen på kveldstid er super flott, men kanskje ikke helt nødvendig heller... noen er redde for modellene sine ... (ikke jeg) . Personlig likte jeg  godt Olavsgaard, da hotellet og tilhørende fasiliteter var mere tilrettelagt for å ha med seg en partner/kone/elsker,.. man skal være veldig dedikert om man gidder å reise til en slags" hangar" i ingensteds land og spise kantine mat på en lørdagskveld.. uten at min Line er særlig kresen.  Har man utstillingen på nær et museeum så får man en mere helhetlig ramme, litt mere å vise frem for gjester også. Om det trengs traktører eller vakter på kveldstid så får vi heller betale for det.....Det er flust av muligheter for å leie lokaler, hvor man kan ha "lukket selskap" , med medbrakt for å si det sånn..... :) Det er ikke for å spare penger vi ønsker å drikke det vi vil ha, men vi er møkk lei av at noen skal fortelle oss.. eller vi skal kjøpe ting som er både dårlig kvalitet og til feil pris!

 

Noen syntes sikkert jeg fremstår som en pådriver for "luksus  og gourmet " kongress :thumb:, tro meg jeg har mere enn nok av det  gjennom året .. men skal denne organisasjonen vokse og få mere internasjonal annerkjennelse så må vi  ut av "dugnad og gymsal syndromet".... 8) om det er noe mål...Det burde det være 8)

Link to comment
Share on other sites

Her var det en del folk som vi ser frem til å se ta i et tak for å skaffe Skala bedre lokaler til bra pris i sentrale strøk med digg mat og billig børst. Litt seint å starte sutringa om disse tingene nå, men det bør være duket for mange frivillige til å ta plass i Skala-komiteen, sånn at Skala 2015 får mindre ei av grend og gymsal. Ikke sant, André?  :thumb:

 

Jadda.

 

Arild :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg tar den og skal undersøke... men da må dere betale... he he .og det skal bli museum og det skal bli ungdommsbarenevennelig og alt .. :) Vi holder fred så lenge, og vi støtter opp om det arrangementet som er lansert i år og retter oss etter det :)  Jeg lanserer Marine Museet  i Horten  som kandiat neste år, har hørt med folk der som er villige til å støtte et sånn utstilling, og det som er over stengetid kan skje i egnede lokaler og det er hoteller i nærheten.. :cheers:

Link to comment
Share on other sites

Jeg tar den og skal undersøke... men da må dere betale... he he .og det skal bli museum og det skal bli ungdommsbarenevennelig og alt .. :) Vi holder fred så lenge, og vi støtter opp om det arrangementet som er lansert i år og retter oss etter det :)  Jeg lanserer Marine Museet  i Horten  som kandiat neste år, har hørt med folk der som er villige til å støtte et sånn utstilling, og det som er over stengetid kan skje i egnede lokaler og det er hoteller i nærheten.. :cheers:

:thumb:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser at Fanehallen paa Akershus festning er luftet som alternativ.  Da jeg satt i styret og var med og arrangerte Landskonkurransen, saa skulle den hallen stenges paa slaget klokken 18.00 mener jeg.  Lokalene ved siden av som tjenestegjorde som sekretariat skulle stenges klokken 20.00, men ved aa betale overtid for vakten, saa fikk vi utvidet det til 21.00.  Det ble hektisk aa skrive diplomer paa den tiden...  Med manglende overnattingsmuligheter i naerheten, saa tror jeg ikke det hadde blitt mye fest med de lukketidene som Forsvaret la til grunn.  Muligens det har endret seg naa, eller om noen har kontakter hoeyt opp som gjoer at vi kunne faatt et unntak, men med mindre man vil sove i sovepose, blir det neppe mulighet til aa gaa fra festlokalet til soverommet i sokkelesten slik man kunne gjoere aa Olavgaard og i Letohallen.  Hvis man vil beholde den sosiale profilen med aa kunne vandre rundt i lokalene med en kald pils eller et glass medbrakt single malt, saa kan det bli vanskelig aa faa til hvis hotellet ikke har slik sjenkebevilgning.

 

Naar det gjelder den internasjonale lunsjen i Telford, saa blir vi bedt om aa vaere diskrete med mat og drikke.  Telford International Centre har selv mat og drikke de oensker aa selge.  Naa kan det sikkert diskuteres hvorvidt de vet hva som foregaar, men saa lenge man ikke gjoer det saa aapenlyst at TIC *maa* ta affaere, er de nok villige til aa la naade gaa for rett.

 

Jens

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.