Jump to content

IPMS Øst; årsberetning / aktivitetsrapport


Recommended Posts

Styret har tidligere år ytret ønske om en tilstandsrapport fra lokalavdelingene.

Siden det ikke er snakk om noe gradert informasjon så synes jeg det er like greit å legge det ut her for offentlig tilgjengelighet.

Jeg anser derved både styret og medlemmer som informert  :)

 

Årsberetning / aktivitetsrapport IPMS Øst 2012

Vi har valgt å kalle styret i IPMS Øst for en arbeidskomite, og for 2012 har denne bestått av:

Leif Haga; arbeidende formann.

Heiki Martin; husøkonom.

Jens Roger Kristoffersen; public relations

 

Klubben har hatt faste møter 2. tirsdag hver måned med unntak av juli.

Møtelokalet har vært i 2.etg i Flyhistorisk forenings lokaler på Kjeller.

Det er således avholdt 11 møter i løpet av 2012 med et relativt jevnt oppmøte.

Gjennomsnittlig deltagelse lå på mellom 20-25 medlemmer.

Førjulsmøte i desember var nok årets best besøkte hvor nesten 40 personer tok turen innom.

 

Vi har praktisert en ordning med møteavgift på 20,-

Det har også vært muligheter for kjøp av en kopp kaffe, pølser, brus og i ny og ne en kakebit.

Leif har skaffet oss en sponsoravtale på kaffe og pølser, så ”kioskdriften” har vært bortimot rein netto, og sammen med møteavgiften har dette dekket leie av lokale.

 

På hvert møte har det vært arrangert en uhøytidlig minikonkurranse hvor alle frammøtte har kunnet få stemme på sine favoritter.

Formålet med konkurransen har stort sett vært å motivere til byggeaktivitet.

Gjennom året var det 16 medlemmer som deltok med til sammen 88 modeller.

Konkurransen ble avsluttet på julemøtet hvor det ble kåret årets modellbygger og valgt årets modell ut fra de månedlige vinnere.

Konkurransen ble premiert med gavekort sponset av Hobbyland.

 

I oktober oppfordret vi medlemmene til å ta med prosjekter og utfolde seg med aktiv bygging.

Dette var en suksess og det fortsatte med byggeaktivitet på alle møtene etter dette.

 

Ut over dette har det stort sett på hvert møte kommet noen som ønsker å rydde i egen samling, og Lars tok av og til turen innom med nyheter fra Hobbyland.

 

12. mai arrangerte vi lokalkonkurranse, den såkalte Øst Konken, på Langhuset på Ski.

Primus motor for dette var Leif som skaffet et egnet lokale og stod for en bevertning selv Skala burde misunne.

Hobbyland var til stede med utsalg og det var flere private salgsbord.

Deltagelsen endte med 88 modeller fordelt på 16 byggere.

(merkelig nok nøyaktig de samme tall som for minikonken…)

Deltageravgiften og bevertning var ikke nok til å dekke utgiftene til dette arrangementet, men dette ble dekket inn med overskudd fra inntektene på månedsmøtene.

 

Da den noe aldrende kompjuter’n vi hadde begynte å svikte søkte vi hovedstyret om tilskudd til ny.

Dette ble innvilget og det ble kjøpt inn en billig laptop med Office-pakke.

Denne benyttes nå på hvert klubbmøte i forbindelse med minikonken, og vil være til stor hjelp på de kommende Østlands konkurranser hvor vi av sikkerhetsgrunner har måttet låne PC.

 

Noe detaljert regnskap for fjoråret er i skrivende stund ikke klart, men klubbens økonomi skal være tilnærmet uforandret med en liten men stabil egenkapital som buffer.

 

Det later til at den jevne deltager er fornøyd med innsatsen som gjøres og arbeidskomiteen har derfor ikke kalt inn til eller planlagt noe årsmøte og sier seg villig til å fortsette også i 2013.

For de som måtte ha innvendinger mot dette, er vi som alltid åpne for kritikk med forslag til alternativer.

 

På vegne av arbeidskomiteen takker jeg for 2012

Jens Roger Kristoffersen

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.