Jump to content

Jens Roger Kristoffersen

IPMS Medlem
 • Posts

  2,340
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Everything posted by Jens Roger Kristoffersen

 1. Det burde i utgangspunktet være et dårlig tegn når noen velger å forlate oss fordi de ikke lenger føler seg velkommen. Men når man som førstegangsdeltager på vårt arrangement stiller spørsmål ved mer eller mindre hele foreningens integritet og injurierer så vel styre som flere 10-talls av klubbens mest kompetente medlemmer uten annet argument enn egen oppfatning av eget arbeid og ikke ser problemet med dette, så er det kanskje til det beste for begge parter? Klubben har vært lærested for modellbyggere som har tatt priser på langt større arrangement enn vårt eget, som f.eks. SMW, Euro-Militaire, Moson og C4. Den dagen du kommer hjem med en utmerkelse fra en av disse utstillingene er jeg ikke i tvil om at du også ville hatt en vinner på et framtidig Skala. En vinner som da ville vært valgt av mange av de samme personene som du i innledningen injurierte, og skulle tilsi at den takhøyden du klager på er stor nok til at de hever seg over den fornærmelsen de fikk. Jeg sier velkommen tilbake hvis du skulle ønske det, selv om jeg føler at din beslutning er endelig.
 2. Innlegget mitt var langt, så det er mulig jeg ikke fikk utdypet dommeroppsettet godt nok, men det er jo et passende sted og anledning å gjøre det. Som jeg sa er dette en kabal som må løses nettopp med tanke på at ingen skal dømme i klasser de deltar i. For å illustrere dette litt bedre kan vi telle standardklassene som skal bedømmes og vi får 42. Det er ønskelig med minimum 3 dommere pr. klasse, som da gir oss en sum på 126 "dommeroppdrag". Nå kan selvfølgelig en person dømme flere klasser, men her vil tidsaspektet som delvis bestemmes av klassestørrelser være avgjørende for hvor stor eller langvarig innsats man kan forvente av den enkelte dommer, og ikke minst gjeldende i år; hvor mye tid vi har til rådighet mellom avslutningen på innmeldingen som er tidligste startpunkt for bedømming, og når vi måtte forlate lokalet fordi det skal lukkes og låses for kvelden. I år hadde jeg 23 personer på dommerlista, noe som i utgangspunktet tilsier omtrent 5 1/2 klasse pr. dommer. Dette er mer enn man tidsmessig kan rekke over, da det ikke er de samme personene som utgjør dommerteamet i forskjellige klasser nettopp på grunn av at noen blir inhabile grunnet egen deltagelse. Dommerne har derfor sin egen personell logistikk for å samle teamet for en klasse, og det vil alltid bli en del ventetid på mange. Denne tiden utnytter de fleste til å gjøre opp sin egen mening om modellene i en klasse før dette diskuteres innad i teamet når alle er tilgjengelige. Etter klassesammeslåingen endte jeg på et snitt på 3 klasser pr. dommer som er overkommelig både tids og innsatsmessig. Vanligvis starter jeg på dommerkabalen ca. 3 uker før Skala. Noterer meg hvem som skal være med, hvilke klasser de selv stiller i, og på grunnlag av dette setter opp en fordelingsmatrise. Denne endres og finjusteres etter beste evne 2-3 ganger pr. uke før konkurransen etterhvert som folk melder seg eller takker ja på forespørsel, eventuelt melder frafall. I år var det uvanlig mange som meldte frafall eller var tvilende inntil kun noen dager før alt måtte være på plass. Under selve konkurransen må det også gjøres flere justeringer før alt er på plass. Her ligger som oftest den mest hektiske innsatsen. Etter endt påmelding blir alle klassene vurdert ut fra antall modeller og antall deltagere mot hva de eventuelt kan slås sammen med dersom de ikke møter kriterier for klassestørrelse som i utgangspunktet skal være minimum 5 modeller fra minimum 3 byggere. Her faller da enkelte klasser ut, noe som kan medføre at noen ender opp med å skulle dømme egne modeller i den sammenslåtte klassen. Dette er stort sett mulig å rette på ut fra hvordan matrisen er bygget opp, men igjen... kabalen skal gå opp, det er en jobb å gjøre og nå i innspurten under tidspress. Det er som regel ikke mer enn 30 minutter til rådighet fra jeg får overlevert den ferdige modellista til dommermøtet starter. Når den enkelte på slutten av dommermøtet får tildelt klasser til bedømming hender det også at noen har meldt seg på i klasser de ikke har gitt beskjed om at de stiller i, og det blir da en siste ad hoc justering før man skrider til verket. Jeg har ikke opplevd at noen har latt være å si i fra at de feilaktig har blitt satt opp i "egen klasse". Miljøet er også såpass lite at jeg ikke tror noen ville kunne gjennomført det uten spørsmål fra de andre på teamet. Når det gjelder de andre premiene, som f.eks. best in show er dette en avgjørelse som tas på søndag, hvor jeg tar med meg 2-3 av de jeg anser som mest kompetente, helst med litt sprikende interesseområde, og vurderer en "over all" vinner blandt klassevinnerne, vurderer beste norske forbilde, 3 og 5 kamp osv. JR
 3. Her føler jeg at jeg må si noe som konkurranseansvarlig og hoveddommer, og at jeg vil si noe som privatperson. Jeg skal derfor gjøre mitt beste for å holde disse to rollene adskilt. Først i form av mitt engasjement som funksjonær i klubben og generelt angående dømming: I en konkurranse hvor man ikke kan måle prestasjonene med stoppeklokke eller målebånd finnes det forskjellige metoder for å plukke ut en vinner eller hva som blir ansett som den beste prestasjonen. Uansett hvordan man ønsker å framstille det så går så og si alle metodene ut på en eller annen form for avstemming fra observatørene av objektet. 1: publikumsdømming, dvs. alle besøkende, deltagende eller ikke, får en likevektig stemme. Dette har aldri vært praktisert i IPMS sammenheng. Årsaken er enkelt og grei; det er en fare for at en stor andel av publikum ikke innehar rett kompetanse. Ved slik bedømming vil vanligvis den mest spektakulære, og da som oftest den største modellen vinne grunnet blikkfang. Et annet utfall er å gi stemmer til en man kjenner eller er i familie med, og den som har fått med seg flest fans og venner på utstillingen vinner. 2: deltagerdømming; dvs. gjensidig vurdering og stemmeavgivning blandt konkurransens deltagere. Dette er en ofte brukt praksis på lokale konkurranser, på endags arrangement grunnet tidspress, og har vært utprøvd på IPMS Norge's konkurranse LK/LU. Styret oppfattet det imidlertid som ønskelig fra en majoritet av medlemmene at vi gikk tilbake til dommerbedømming, da det også her har vært rettet kritiske blikk på muligheten for "blikkfang-faktoren". Denne formen for bedømming kan være tidsbesparende under forutsetning av at man kutter noen hjørner i stemmetellingen, slik som f.eks. kontrollen av at ingen stemmer på sine egne modeller, noe som enten er opplyst om eller som de fleste som har deltatt en stund tar som en selvfølge. 3: dommerbedømming, slik det i IPMS sammenheng har vært praktisert de senere år. Et sammensatt team av dommere vurderer hver enkelt modell etter spesifiserte kriterier. Det sier seg selv at det vil være umulig å benytte seg av fullstendig utenforstående inviterte eller ansatte (dvs. betalte) dommere fra inn og utland, så her brukes de tilgjengelige resurser, på samme måte som på hvilken som helst internasjonal konkurranse. Kriteriene det dømmes etter burde alle ha fått med seg, de stod på trykk i pre-Skala Limtuben som alle medlemmer fikk tilsendt. I tillegg samles alle dommere før dømmingen starter med en gjennomgang av nettopp dette. Som hoveddommer er det min oppgave å innhente personer som ikke bare selv ønsker å være med på dette, men som jeg anser som kompetente til å utføre denne oppgaven. Dette er et relativt komplisert puslespill hvor 20-25 personer skal kombineres i team på minimum 3 personer pr. klasse på en måte som gjør at ingen blir satt til å dømme en klasse de selv deltar i. Sikkerheten her ligger da i at ingen tar denne avgjørelsen alene, men at det skal være en diskusjon innad i hvert team som ender med en samstemt nominasjon. Noen av de som melder seg som frivillige ønsker ikke å dømme i andre hovedkategorier enn det de i hovedsak selv har som primærområde, dvs. enten fly, militært eller bil. Dette kan skyldes at de ikke føler seg kompetente på andre områder, selv om det grunnleggende i modellbyggingen er likt uansett hva man bygger. Grunnet kombinasjonen av noen færre dommere og noen flere klassesammenslåinger enn tidligere år så ble det i år mange team sammensatt av personer utenfor sine primærklasser. Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger fra dommere som måtte vurdere objekter de til vanlig har liten befatning med. Dette gjelder ikke bare opplevelsen de har av å studere noe utenfor deres primære interesseområde, men at de har følt at de selv på tross av dette har vært samstemte i sine vurderinger sammenlignet med sine meddommere. Som hoveddommer er det også min oppgave å stille opp som et fjerde medlem av et team når de ikke klarer å bli enige eller møter problemer de finner vanskelige å fatte beslutninger rundt. Primært er det da min oppgave å veilede i vektleggingen av de synspunktene teamet har om modellene slik at de når en avgjørelse, eller i svært sjeldne tilfeller ta avgjørelsen for teamet. Jeg tror spredningen i primærinteresser i år var hovedårsaken til at jeg som hoveddommer hadde langt færre bistandsoppgaver enn hva jeg har hatt i tidligere år. Selv om vi er et lite miljø kan jeg jo ikke garantere for integriteten for hver enkelt av dommerne. På den annen side er det dette som gjør at jeg har full tillit til de jeg setter til oppgaven. Dersom jeg hadde hatt en følelse av at den innsatsen jeg gjør i forkant av og i løpet av Skala-helga hadde gitt urettferdig eller på annen måte feil resultat ville ikke dette vært en oppgave jeg ville påtatt meg flere år på rad. Konkurranseansvarlig- Hoveddommer ------------------------ Mange har uttrykt meninger her, så som privatperson begrenser jeg meg til å spørre; Det er som det har vært nevnt i tråden forskjell på å få vurdert et bilde av en modell og modellen i seg selv. Når du sier du har høstet svært mye ros og lovord på internasjonale fora, har du fått noen av dine modeller vurdert på en internasjonal konkurranse? Hvis ikke kan det kanskje være en ide å gjøre som foreslått; ta med noen av modellene til IPMS Open i Stockholm. Der vil du trolig ikke bare bli vurdert av helt andre dommere, men du vil trolig bli vurdert i konkurranse mot mange av de samme modellene som deltok på Skala, da det både i flyklassene og dioramaklassen var premierte svenske modeller. Jeg kan da også nevne at grunnen til at jeg satte følgende tekst i fet skrift: slik som f.eks. kontrollen av at ingen stemmer på sine egne modeller, noe som enten er opplyst om eller som de fleste som har deltatt en stund tar som en selvfølge. skyldes at jeg også teller stemmene ved IPMS-Øst sin uformelle månedlige møtekonkurranse. Siden det i hovedsak er aktive modellbyggere tilstede og det er en delkonkurranse med varierende deltagelse kan det vel sies at vi praktiserer en form for deltagerdømming hvor møtedeltagere stemmer på 1-2-3 plass blandt deltagerne. Uhøytidlig som det er, er vi heller ikke for firkantede med kontroll av bedømmingen, men prøver å holde oss innenfor det rettferdige da det tross alt gis bort gavekort for 3.000,- på slutten av året. Jeg ble derfor litt overrasket da jeg tilfeldigvis la merke til at du på et av møtene leverte stemmeseddel med dine egne modeller både på 1. og 2. plass. Jens Roger
 4. For å avklare den ene av dine undringer; Du fikk ikke "Stå på prisen" for å ha gjort så forbasket mye, men fordi du gjør noe som er viktig, og fordi du gjør det riktig. Det er blitt en selvfølge at du med klar og tydelig framføring, samt ett og annet sleivspark, forestår utdelingen av premier og priser. For en broket forsamling med konservative nerder er du i ferd med å bli en institusjon og det eneste faste holdepunkt i en verden hvor konkurransens navn, lokasjon, klasseinndelinger og alt annet er i stadig forrandring. Det året du engang i framtiden måtte melde frafall er jeg sikker på at det er flere andre som også kommer til å lure på om det i det hele tatt vil være verdt å ta turen Når det gjelder hva prisen består av må jeg melde pass, da jeg bare hadde ansvar for å sørge for at det ble kåret vinnere og mottagere av de prisene vi hadde på lista... premiene var ikke mitt bord
 5. Trykker like på denne! Blir det Wing nut wings som gruppebygg.. kom igjen nå skal vi slå et slag for duk og wiring! Melder meg på nå... med Gotha
 6. Da var morroa sluttfor denne gang... Arrangementsmessig burde jeg vel heller sette en slik: Jeg tror det også denne gang blir som jeg kommenterte, at de fleste i ettertid høres ut som en OL-president i avslutningsseremonien; "best games ever..." Prisutdelingsseremonien startet kort etter årsmøtet, og bortsett fra et par uhøytidlige og raskt innhentede småglipp så gikk også dette på skinner. Nytt av året var at våre plaketter nå var byttet ut med medaljer i lekker utførelse. Ed kan kanskje legge ut bilde av hvordan de ser ut, for jeg synes personlig vi skal kjøre denne utgaven i årene framover. Som vanlig tar det ikke lang tid etter avsluttet seremoni før folket starter pakkingen, og dette gikk usedvanlig raskt i år. Takket være en hel gjeng med hjelpsomme folk gikk rydding av lokalet også som en lek. Klokka 15:40 så lokalet slik ut: Janse har tatt bilder av de fleste premierte modeller og dette kommer vel ut etter hvert. Resultatliste sørger Ed for å få lagt ut på hjemmesiden, og det opplyses og linkes her fra forumet. Ingen nevnt, ingen glemt, så takk til alle som var med på å gjøre min del av ansvaret for arrangementet gjennomførbart, og til alle andre som bidro til å gjøre det til en hyggelig begivenhet og gjensyn. Da gjenstår det bare å gjøre det enda bedre neste år
 7. Vi ble vel egentlig forespeilet en lettvegg... definisjonsspørsmål... Lettveggene vi har brukt nede er ikke Leto sine, så de har vi jo leid av et annet firma. Denne løsningen var gratis, og når sant skal sies så ga summingen fra aktiviteten i hele hallen en slags "ambiance" som minnet meg litt om SMW og gav en følelse av at vi deltok i noe som var fysisk mye større enn det faktisk var Dømmingen gikk som fot i hanske...eller noe sånt. Etter sammenslåinger ble det et overkommelig volum pr. dommer, jeg hadde mindre konferering med teamene enn det som har vært nødvendig tidligere, og vi ble ferdig i god tid i forhold til det vi hadde forespeilet oss. Det kom noen kommentarer om at vi ikke hadde stengt konkurranseområdet for publikum da dømmingen startet. Men grunnet tidsbegrensning var dette noe vi så oss nødt til, da alternativet hadde blitt å korte ned og begrense"allmenhetens" tilgang, noe som sikkert hadde vært negativt for de som ankom seint og bare for å titte. Jeg tror ikke det medførte nevneverdige problem, da vi hadde mer bredde på lokalet og dermed mer avstand mellom bordrekkene i år. Folk samlet seg etterhvert i vår reserverte "lounge". En rask hodetelling viste at det med noen til og fra befant seg jevnt over 30 personer her gjennom kvelden. Jeg takket for meg litt før midnatt for å komme meg hjem og verifisere resultatlista så det ikke blir noen overraskelser av uteglemmelse i morgen formiddag, så hvordan det utviklet seg utover i de små timer etter dette får noen andre oppdatere på Vi bestemte å ta spesialprisutdelingen mellom årsmøtet og den offisielle premieringen på søndag, men siden både innehaver og ny mottager av vandreprisen "Norsk Historisk Fly" var til stede ønsket Nils å dele ut denne i vårt muntre lag. Innehaver Einar Sandvik lot dermed trofeet vandre videre til komiteens nyvalgte eier; Ole Kjensmo. Om jeg ikke hørte helt feil så tror jeg modellen var en deHaviland Vampire. Resultatene burde komme i løpet av ettermiddagen i morgen. Mulig disse blir lagt ut på hjemmesiden før de kommer her på forumet, men i motsetning til Jarlsberg og hvitost, så kan man vel si at nett er nett Det kommer forøvrig en 5-6 siders reportasje i neste nummer av Modell & Elektronikk.
 8. Da er vi godt i gang, og det nærmer seg slutten på innmeldingen og vi er tett opp mot 250 registrerte. Det har ikke vært nevneverdig negativt å registrere. Butikkene er på plass, utstillingsbordene fylles, bordvaktene justerer og tilpasser og det ser ut til at de fleste er travelt opptatt med et eller annet.
 9. Målet må jo være å gjøre dette til noe SÅÅÅÅ STORT at vi kan fylle hele hallen alene
 10. Årets lokaler er noe luftigere enn tidligere vi burde ikke få problemer med takhøyden her. Dette medfører at jeg synes det er bedre lysforhold her enn det som var nede også. Oppsettet er mer eller mindre på plass, nå venter vi bare på å få fyllt opp bordene. Takk til de avbildede og andre frammøtte som hjalp til med rigging. - Jens Roger
 11. Etter at jeg postet dette har Stian Svendsen og Leif Hviding kommet til teamet, så da er vi på 23 --------------------------------------- Dette er ingen enkel kabal.... Heldigvis er tilskuddet større enn frafallet I slutten av forrige uke var lista på 15-16 personer og fraværsmeldingene fortsatte å komme. Det er da med stor glede å registrere at flere som har meldt at de ikke kommer, eller har vært tvilende, ikke bare kommer men også trår til som dommere. Nye tilskudd er også ønsket velkommen, så nå er vi på respektable 21 stykker! Dette er fortsatt noe mindre enn foregående år, så det er mulig noen kanskje vil ha en følelse av at de har fått mange klasser å bedømme når de får presentert matrisen. Ta da i betraktning at det vil som vanlig være endel sammenslåinger av basic/multimedia klasser og andre klasser som blir for små til å være enkeltstående. Her håper jeg på et like godt sammarbeid som tidligere med bordvaktene, slik at dette kan bli avklart før dømmingen starter. Jeg håper også vi kan klare å være i land med bedømmingene av standardklassene innen klokka 18:00 på lørdag slik at vi slipper å jobbe på overtid og ordne med ekstra vakter etter offisiell stengetid. I den forbindelse vil jeg også oppfordre alle deltagende dommere til å bidra til en felles innsats i ferdigstillingen dersom noen skulle bli ferdig i god tid på sine oppsatte klasser. Dommerteamet er som følger: Andre Kristoffersen Atle Eriksen Bernt Uttakleiv Einar Sandvik Geir Harald Solheim Geir Hogga Jan Erik Johansen Kjetil Gulli Leif Hviding Marius Moe Niclas A Gedde Oddvar Olsen Ole Kjensmo Per Erik Karlsen Ruben Husberg Rune Haugen Stian Bognerud Stian Svendsen Svein Ivar Braathe Torgeir Eikeland Tormod Sørvang Trygve Jeppestøl Øyvind Leonsen Gi snarlig beskjed dersom du observerer deg selv eller andre du vet ikke kan delta eller ikke kommer! Det er heller ikke for seint å melde sin interesse eller gi beskjed dersom du allerede har gjort dette og ikke er med på lista. Ellers er det bare å si takk for bidraget til en vellykket konkurranse. Mvh Hoveddommer JR
 12. Minikonk Mars: 3 byggere med 1 modell hver. Månedens modellbygger: Marius Moe Månedens modell: BMW 635CSi, Marius Moe
 13. Dypt savnet... av flere, dog for noen var nok savnet av pølse mer påtagende
 14. For de som ikke rekker Skala til helga kan vi friste med nok et medlemsmøte på Kjeller. Skulle det være noen som ikke kan få nok av sosiale plastsammenkomster så er dere hjertelig velkommen til begge deler Mvh Jens Roger
 15. Det nærmer seg... Nytt lokale krever ny gulvplan. Det ser ut til at alle skal få sin plass i år også. Teksten kommer kanskje ikke så bra fram på bildet, men sånn blir det når man lager en jpg av et stort Excell-ark. Vi har ikke satt opp noe rigge-crew i år, så jeg håper folk som er tilstede på fredag ettermiddag kan hjelpe til, eller at de som ikke bor alt for langt fra har mulighet til å trå til litt. -JR
 16. Just a reminder... vi trenger dommere! Følgende har meldt seg og er registrert. Navn skrevet med rødt har ikke oppgitt klasser de stiller i. Andre Kristoffersen Atle Eriksen Bernt Uttakleiv Einar Sandvik Finn-Ove Johansen Geir Harald Geir Hogga Jan Erik Johansen Jørgen Tangerud Marius Moe Ole Kjensmo Roy Pedersen Rune Haugen Torgeir Eikeland Tormod Sørvang Trygve Jeppestøl Dvs. 16 stk. I fjor var dommerteamet på 26, så jeg hadde gjerne sett at jeg fikk med noen fler. Jeg har sendt ut noen forespørsler og håper det kommer noen svar. Ellers er det bare å melde seg
 17. Jeg tror ikke vi er blitt skjøvet nedover i køen, eller på annen måte nedprioritert. Vi har fått utstillingsareal tilsvarende hva vi har hatt, møte og forelesningsrom oppgradert, og ellers alt vi har vært vant til... bortsett fra søylesalen. At vi er flyttet opp og vårt opprinnelige lokale benyttes av andre har etter hva jeg forstod kun å gjøre med logistikk og praktiske løsninger. Problemet er vel kort og godt at Leto ikke har fått formidlet at vi er blitt følelsesmessig knyttet til kjellerlokalet
 18. Minikonk Februar 8 modeller fra 5 byggere. Månedens modellbygger: Edward Valholm Månedens modell: delt mellom T34/85, Edward Valholm
 19. Nå er vi tross alt et stort antall dommere, så jeg vet ikke hvor mange de da har sett skal få adgang. Etter hva jeg forstod hadde de Røde Kors til vakthold. Det kan sikkert være mulig å få satt en vakt i passasjen til messa hvis det skulle bli behov. Ellers mener jeg vi har vært ferdig i rimelig tid tidligere. Noen klasser tar lenger tid enn andre, men jeg tror jeg fikk inn siste avklaring rundt 18:30 i fjor. Litt utfordring ved at det kan bli litt mer jobb pr. dommer i år, da de fleste av de som har meldt fra at de ikke har mulighet til å komme også har vært med å dømme. Men her er ikke puslespillet ferdig enda.
 20. Som sagt, da har jeg vært innom for mer "hands-on" info. Først plassering i hovedhallen. Denne blir som vist på den tidligere tegningen. Størrelsen er gitt på tegningen under, og en tenkt første skisse på lay-out. Skille mot den store messa blir lettvegger. Mulig dette medfører noe mer bakgrunnsstøy enn tidligere, men det vil i hvertfall holde kaniner og andre skadedyr fra antikkmessa på behørlig avstand. Vi er heller ikke av de mest stillferdige, noe vi har merket i forbindelse med tidligere års foredrag i konkurranseområdet. Denne forstyrrelsen slipper vi i år, med eget konferanserom. I hallen er det høyt under taket og det gir hele området et mer luftig preg enn det vi har hatt i kjelleren, og jeg tror dette også medfører at "støy" ikke er så påfallende. Egen inngang fra parkering. Egen kjøreport for hva som måtte komme av forhandlere med kvanta ut over det som tas under armen. Vi skal få samme mengde av de store konkurransebordene som tidligere. Små bord er en utfordring, men det er tilgjengelig et stort antall runde, såkalte "kafebord". Disse vil også bli brukt til å lage en egen "pausekrok" inne i vår avdeling. Disposisjon av arealet, som i praksis er større enn det vi har hatt tidligere, må jobbes litt videre med. Foredrag/workshops/årsmøte. Her har vi fått en oppgradering i særklasse. To konferanserom adskilt med foldevegg i 1. etg. i den nye delen. Disse kan beholdes som 2 separate rom, eller slås sammen til et hvis vi ønsker. Her er det klart med trådløse audiovisuelle løsninger som prosjektor og lerret. Videoutstyr regner jeg med vi fortsatt må holde selv. Mer komfortable sitteplasser med polstrede stoler i stedet for "plastkrakkene" vi har brukt. Sammenslått er det fint sitteplass til 50-60 personer i disse lokalene. Sosialt. Hallen blir lukket, låst og alarmen slått på kl. 18.00 Etter dette har vi fått reservert foajeen, eller hva det nå heter og hvordan det skrives, som ligger i det lave bygget mellom hallen og det nye hotellbygget. Her er det sittegrupper med plass til drøyt 30 personer. Hvis vi ønsker kan vi få dette området mer avskjermet mot gangen/fellesarealet. Her vil det være mulig å både nyte det man kjøper i bar/resepsjon eller bestille og få servert av ambulerende vert/vertinne. Til informasjon så brukes kjelleren til en flysimulator, og konferanserommene vis a vis våre benyttes til opplæringskurs i forbindelse med dette. Det vil altså i tillegg til maniske samlere være endel flyfolk til stede denne helga. At lokalet stenger tidligere medfører at vi kanskje må gjøre litt endringer i timeplanen for å sikre oss at bedømmingen kan fullføres på lørdag ettermiddag. Så langt jeg kan se har Leto strukket seg langt for at vi ikke skal lide på grunn av endringene. Med untak av at vi ikke kan frekventere konkurranseområdet og titte på utstillingen i ro og mak etter klokka 18.00 så kan jeg ikke se at det er noen endringer som er blitt til det værre, snarere tvert i mot. Håper dette var til beroligelse for de som har vært i tvil om hva som blir av årets arrangement.
 21. Årsberetningen for IPMS Øst for det Herrens år 2013 er en tilnærmet blåkopi av 2012. Styre og ledelse: Her tar vi det ikke så høytidelig. Styret har valgt å kalle seg selv en arbeidskomite, og ingen hadde innvendinger mot at de 3 personene som offisielt er i komiteen fortsatte et år til. Møteaktivitet: Vi har avholdt jevnlige månedsmøter, med unntak av i Juli, dvs. 11 møter i løpet av året. Oppmøte av medlemmer er jevnt, og ligger på mellom 20-30 pr. møte. Aktiviteten blandt de møtende varierer, men det er fortsatt en del som benytter møtene til bygging. Vi har "kiosk" med salg av kaffe, brus, pølser, og på julemøtet kjører vi "complimentory cake". På alle møtene avholder vi en uhøytidlig mini-konkurranse som kuliminerer på julemøtet i Desember med kåring av "Årets modell" og "Årets modellbygger" med premiering sponset av Hobbyland. I år viser opptellingen at 12 medlemmer har deltatt med tilsammen 84 modeller. Lokalkonkurranse: Vi klarte også i år å gjennomføre en lokalkonkurranse på Langhuset på Langhus. Dette er ved siden av husleie for møtelokale klubbens største økonomiske "utskeielse" da vi hverken knusler med premier eller bevertning. Deltagelsen lå på samme nivå som året før, uten at jeg husker nøyaktige tall. Økonomi: Også her er det "Status Quo", og klubben har en egenkapital på rundt 10-12.000 som "sirkulerer" i vår årlige drift. Vi har 3 utgiftsposter; husleie, kioskvarer og konkurranse. Disse dekkes med noe +/- ved kioskintekter, konkurranseavgift og frivillig "møtekontingent" Øvrige aktiviteter: I Mars hadde Ole og Nils en vellykket eksponering av oss hos Modellspesialisten på Rygge Storsenter. Og i Mai stillte Marius, Leif, Anne og undertegnede med sportsbildisplay på "Sportsbilens dag" på Øvrevoll. Mvh Jens Roger
 22. Jeg er for tiden engasjert i lokalt styre, så dette er bare komite arbeid Og som det er nevnt, så er vi mange nok til at folk burde slippe dobbeltverv i lokalt og sentralt styre. Men ellers; takk for tilliten
×
×
 • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.