Jump to content

Jens Roger Kristoffersen

IPMS Medlem
 • Posts

  2,340
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Everything posted by Jens Roger Kristoffersen

 1. Alt vel overstått... igjen Byggesessongen har ikke tatt helt av, men det ble da plassert 4 modeller på bordet. 3 av dem fulgte med Kjetil inn døra... først en kanon en gjeng slitne tyskere og en Napoleons offiser, som nok en gang gjorde Kjetil til månedens modellbygger Men månedens modell kom Svein Ivar kjørende med; en Honda CRX Som det synes i den oppdaterte lista så leder Kjetil suverent men vel fortjent. Imponerende å ha hatt med modeller på hvert eneste møte så langt i år. Videre nedover på lista er det tettere og hvem som drar inn 2. og 3. plass er helt åpent.
 2. Ny tirsdag, nye muligheter. Sikkert ikke noe uvanlig som skjer... litt spikking over en kaffekopp for de som har fått for vane å ta med seg byggeprosjektene sine, så kan vi andre ljuge litt om alt vi har stående halvferdig hjemme. Og de som ikke ljuger har mulighet til å ta med beviset til minikonken. Velkommen!
 3. Da var augustmøtet avholdt. Jeg var ikke selv tilstede, men det gikk sin vante gang etter hva jeg har fått vite Så da kjører vi litt bilder: Oppmøtet var bra God deltagelse på minikonken Jeg skal prøve å få dette riktig... Stjernemotor fra Kjetil Nissan 200SX fra Svein Ivar som også leverer bilen i drifting utgave og det her tror jeg må være det som er raportert inn som "Bastard" av Svein Ivar Nils landa sin Me-262 Janse starter smått med en Willys Jeep og Gasser videre går på dypt vann med både Typhoon og Kilo svever videre med en Vulcan visper opp stemningen med en Cobra og for å sikre at kremen sitter på kaka som heter "månedens modellbygger", toppet han av med en HH-60 som sjuende modell men ingen slår en Ducati 1199 i akselrasjonen, eller Ole når han har med en modell til minikonken, så månedens modell: Som vanlig oppdatert i første post.
 4. Det er med sorg å melde at sommeren snart er over... så da får man heller glede seg til andre ting. Som å møtes igjen på Kjeller Velkommen!
 5. Noen møtte, tross finværet Modeller hadde de med seg også: Svein Ivar med en Suzuki og en Nissan Marius med et utvalg BMW, noen deformed og en veeeeeldig liten (1/87) Kjetil hadde som vanlig produsert i småskala og en byste i normal size, fire modeller og en 2. plass resulterte i månedens modellbygger Og sist men ikke minst Ole, som vant månedens modell med en Spitfire Sees igjen i august......... god sommer!
 6. Bedre seint enn alvor... Siste mulighet til lim og (kaffe)søl før sommer'n tar oss Velkommen!
 7. Ok, dårlig eksempel men si best in show da. Jeg skjønte svært lite da jeg første gang vant best in show på WeCoMoCo for en modell som fikk andreplass i sin klasse. Etter litt logisk analyse var det imidlertid ganske forståelig, da det her også stemmes på best in show. Det som skjedde var at de fleste som stemte på klassevinneren valgte en annen som "best" favoritt, mens flertallet av de som stemte på den som endte på andreplass også ga denne sin "best" stemme. Litt lettere å forstå, men like overraskende når det skjedde igjen året etter Jeg tror undringen ville blitt stor blant de fleste hvis dette hadde skjedd på SKALA. Men for de som arrangerer denne konkurransen, og for de fleste som deltar, så er det bare slik det skal være. For meg blir det mer å sammenligne med vår "utstillerpris" som vi ikke har hatt med de siste årene. Kanskje en ide å ta opp igjen, med utdeling av stemmesedler ved registreringen? Har det noe for seg? For såvidt jeg husker fra de gangene vi har hatt med dette så har stemmene vært så spredt at det ikke har vært mer enn 3-4 stemmer på vinnermodellen. Vi beveger oss vel snart på kanten av tema, men loddtrekning på stemmeseddel? Få folk litt engasjert. Hva synes menigheten? Mer på tema, siden jeg anser muligheten for å kjøre tidligere års dommerteam som ganske stor: Kan noen med web-kunnskaper være behjelpelig med at vi via hjemmesiden kan ha et skjema som sendes elektronisk for de som kan tenke seg å dømme? Hvilke klasser en regner med å stille i, eventuelle reservasjoner, og kontaktinfo så det kan hentes inn en bekreftelse en uke eller to i forveien. Nå mottas frivilligheten via tråden på forumet, PM, email, muntlig på møter og på telefon og det blir fort litt uoversiktlig når folk melder seg på eller faller fra.
 8. Når det gjelder etterarbeid, så er det ikke all verden, men det tar jo sin tid. Resultater fra dommere skal føres inn, og den som i sin tid satte opp skjemaet har lagt inn funksjoner hvor modell/bygger automatisk hentes fra innmeldingen. Som konkurranseansvarlig får jeg ta på meg skyld for at dette ikke blir oppdatert når vi gjør endringer i klassene, og således blir litt kronglete å bruke. På den annen side, så medfører det ikke merarbeid for andre enn meg selv. Det må lages en oversikt over kandidater for de andre premieringene, som også må kvalitetssikres med tanke på integritet. Det ville f.eks. bli feil å gi "norsk forbilde" premien til et fly som fikk en sølv i sin klasse, hvis gullvinneren i sammen klasse også var norskrelatert. Til slutt skal det også lages en liste som er forståelig og lettlest for den som skal holde premieutdelingen. Elektronisk løsning er interessant, men for at dette skal ha noen hensikt må det ligge litt "intelligens" i applikasjonen, så den leverer en tilnærmet ferdig resultatliste. For om det bare er en elektronisk overlevering av det enkelte teams resultater, så er det ingen forbedring ut fra å få det på en papirlapp. Ellers tror jeg noe av grunnen til at vi "henger oss opp" i andre arrangement som rettesnor, skyldes at dette er arrangement som stadig øker i både kvalitet og størrelse, og således blir oppfattet som om de gjør det "riktig". Lokale forhold tatt i betraktning, så behøver jo ikke dette nødvendigvis være riktig for oss.
 9. Godt å få noen synspunkter Her er noen flere av mine egne etter å ha lest litt gjennom her. Årets løsning var et forsøk i retning av å bruke utenforstående. Uten noen konkret avklaring på nøyaktig hvor mange, hvor mye de ønsket å ta på seg, og hvordan dømmingen ville passe inn med andre oppgaver flere av disse hadde tatt på seg, så ble det en testløsning som i utgangspunktet skulle sikre at "apparatet ikke ble overbelastet". Som sagt i innledningen, skal vi benytte "innleide" bør de stå for det hele. Alternativet, som det ser ut til at mange mener er det beste, er å fortsette som vi har gjort. Her har vi positive vinklinger som læring, sosial inkludering og kanskje en følelse av å delta mer enn bare som utstiller. Dette krever selvfølgelig litt mer av oss alle; -av meg selv i det administrative, og da må det sies at det av en eller annen grunn krever mer for hvert år å få positive og konkrete tilbakemeldinger når det søkes etter de som ønsker å delta i dømmingen. -av resten, når det gjelder nettopp det foran nevnte. Ikke alle som deltar på SKALA er like aktive her på forumet, og det kan til tider være vanskelig å oppdrive kontakt info til de som har stilt opp tidligere. Gaute's forslag har jeg hatt i bakhodet i flere år, med diverse bedømmingskriterier, vekting av disse og en poengsum som sier noe om hva som er oppnådd. Men jeg har problemer med å finne en modell jeg føler meg komfortabel med. Også her er vi avhengige av folk som skal gjøre jobben, og jeg har sett for meg at denne kan bli mye større enn ved den måten vi gjør det på i dag. Som Gaute også sier; det smaker mer gull av å vinne en stor klasse med hard konkurranse, en en liten med middels kvalitet. Men vi er alle forskjellige, så på den annen side vet jeg også om de som bygger nettopp med tanke på å stille i klasser med lav deltagelse for større mulighet til premie. Med denne metoden ville vi også slippe sammenslåing av små klasser, fordi modellen gis en poengsum i stedet for å vurderes som bedre eller dårligere enn en annen, og det er da uvesentlig hvor stor eller liten klassen er. Det kan jo enkelt sies ved at man ikke mottar noen Champion rosett for en skabbefengt kjøter, selv om det er eneste hund i klassen, og man slipper også de som ufortjent må rusle hjem med halen mellom beina fordi det nettopp i år var stor deltagelse. Poengsum vil også til en viss grad gjøre det mulig, om ikke å sammenligne modeller direkte på tvers av hovedkategorier, gi en ferdighetsindikator som er mer uavhengig av hva man bygger. Om noen kan oppdrive dokumentasjon på hvordan dette gjøres på de stedene det praktiseres, ville det vært interessant å om ikke annet studere det.
 10. Tidsbruken på dømming har ikke vært noe stort problem i seg selv. Jeg ser behovet for å bruke en viss tid til å få sett over alt, men har allikevel hatt følelsen av at det de tidligere år er brukt mest tid på den siste finfordelingen av medaljekandidatene. I år, som i fjor var f.eks. 1/35 panserklassen stor og med relativt mange særdeles bra bygg. Noen av de jeg anser som klubbens beste byggere brukte i fjor over 1 time på å komme fram til resultatene, og ga i år tilbakemelding om at det var greit å finne premiekandidatene, men bortimot umulig å skille de 6 de hadde plukket ut. Michael og Aleksander brukte 15 minutter på å fordele 2 gull, 2 sølv og 2 bronse med tilbakemelding om at det var "fairly straight forward to judge". Nå var det som sagt meningen at de som var satt opp til forhåndsvurderingen skulle gjøre dette i samarbeid også i år, men det klaffet ikke i alle klasser. Einar's kommentar om læring ved bedømming er interessant, og da skjønner jeg også at du fant det litt frustrerende i år. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye over akkurat det, men det er jo nettopp å utvikle sine byggeferdigheter som er noe av essensen ved klubben. Sånn sett vil det jo for de som føler at bedømmingen er både lærerikt og interessant være negativt å fjerne denne muligheten. På den annen side forutsetter det at vi har mange nok som ser det på samme måte som Einar. Den modellen vi har kjørt i foregående år er langt mer administrativt krevende. Både i forberedelser med antall dommere som trengs og oppsett av hvem som kan dømme hva ut fra egen deltagelse, og i praktisk gjennomføring ved at enkelte deltar i flere team som skal koordineres. Noe av bakgrunnen for å prøve endringer har vært nettopp å gjøre både planlegging og utøvelse enklere. Men så langt, på bakgrunn av det som kommer fram her og det jeg har oppfattet generelt, så virker det som om de fleste egentlig er mest fornøyd med den ordningen vi har hatt.
 11. Godt å se at andre ikke har mer å fylle pinsenatta med enn å lese forumet Personlig har jeg tilbragt dagen på "panzerfest" på Trandum og kommet til konklusjonen at etter å ha bivånet beltevogner i terreng på en dag med oppholdsvær, så skal væring av panser bestå av et tjukt brunt lag som ikke bare skjuler all kammuflasje, men også alle detaljer under tårnhøyde som måtte være synlig i 1/35 Tilbake til tema; poenget er ikke å endre på noe, men å optimalisere det vi gjør. Riktig og galt; fjorårets underholdning om "kompisdømming" er ikke årsak til noen endring, selv om det vi forsøkte i år kunne tyde på det. Når du, Torgeir, en modellbygger jeg har den største respekt for (med unntak fra å bevege deg ut av komfortsonen) mener hva vi har begått de seneste år fungerer, så tar jeg dette som et kompliment på utført jobb, Av en eller annen grunn føler jeg meg også personlig mer komfortabel med den jobben jeg har gjort i forkant av foregåede SKALA enn hva jeg gjorde etter årets. For de av dere som har deltatt som dommere kan dere ta dette som et kompliment fra min side, fordi jeg stoler på deres integritet. Årsaken til endring ligger hovedsaklig i et ønske om å tilpasse oss hva som foregår internasjonalt, som også avspeiles i forventnimger fra vår hovedsponsor, selv om vi bestreber oss til minst mulig av direksjoner. "Det er såpass enkelt at bestemann vinner, og det er noe vi bare gjør for gøy." De som er uenig i det siste bør søke hjelp.... Jeg tar Torgeir's innspill som tegn på at hva vi har praktisert fungerer, og er en ønskelig fortsettelse. Som tidligere uttrykt så er jeg ikke i styret. Jeg føler meg derfor ikke berettiget til å endre retningslinjer og ønsker derfor en debatt rundt hva vi ønsker og hvilken retning vi ønsker å bevege oss.
 12. Jeg håper dere alle kan ta dere tid til å lese gjennom dette... trenger noen innspill, synspunkter og om mulig at det fattes noen vedtak innad i styret. Først; jeg er jo ikke med i styret, men har hatt en nøkkelrolle på de siste års SKALA. Det sittende styret har vært åpen for endringer når det gjelder både klasseinndeling og bedømming. Jeg ser dette som et tegn på at vi har et styre som ønsker å tilpasse både klubben og SKALA til hva som er vår lokale realitet. Til sammenligning for de som ikke har vært med i +20 år, så bestod styret lenge av medlemmer som møtte alle forsøk på endringer med at om det ikke samstemte med IPMS UK sitt reglement, så var man velkommen til å starte sin egen klubb. Vi, eller kanskje bare jeg, ble gitt mulighet til å prøve ut alternativer på bedømmingen i år. Som vi har sett så er resultatene og premieringen et viktig element i deltagelsen for enkelte (personlig oppfatning ganske mange). Når jeg da føler at jeg er gitt mer eller mindre "carte blanche" på noe av det som av enkelte oppfattes som det viktigste i hele helga så blir det som å fanges "between a rock and a hard place". Dette er derfor en oppgave jeg ikke ønsker å ta lett på. Jeg står inne for de avgjørelser jeg tar, men ønsker også å vite at jeg har støtte i det som gjøres. På en måte føler jeg at årets endringer fungerte, men jeg føler også at vi bare gjorde en halvveis reise på en endring. Så spørsmålet er om vi skal dra dette videre eller gå tilbake til det gamle. Det jeg i år prøvde å få til, og som finaledommere ble informert om, var at jeg ønsker en bedømming mer fokuserer på hver enkelt modells oppnåelse av sitt potensiale, i stedet for å fokusere på første, andre og tredje plassering. Dette strider mot våre opprinnelige vurderingskriterier hvor det skal kåres en gull, sølv og bronse, men sammenfaller med det vi ser fra andre store utstillinger, og da ikke bare innen modellbygging. Nå endte vi jo fortsatt opp med 3 valører i de fleste klasser, men jeg velger å tro at dette da var riktig. Det som forundret meg mest var at "finaledommerne" brukte mindre tid på å finfordele de beste modellene i alle hovedklasser enn hva "forhåndsdommerne" brukte på hver enkelt underklasse. Dette sier meg at våre egne medlemmer kanskje tar sitt ansvar litt for tungt, i den mening at de har problemer med å "skille klinten fra hveten", og at hvis vi skal fortsette denne linjen må vi bruke utenforstående dommere til hele bedømmingen. Om vi går for dette ønsker jeg litt mer fokus på å få avklart dette i forkant. -hvem skal utføre bedømmingen (bruk gjerne foredragsholdere, men ha dette bedre avklart på forhånd, og vurder gjerne inviterte dedikerte dommere) -hvilke klasser de skal bedømme (i år var det problemer med å finne noen som var komfortable med å dømme sivilklassene) -tydeligere fastsatte kriterier (skal vi gå for "gull" eller 1-2-3) Etter årets erfaring vil jeg for et kvalifisert dommerteam estimere en arbeidsmengde på 2-3 timer for å bedømme alle modeller. Spørsmålene blir da: Kan vi forvente at foredragsholdere utfører dette? (i så fall må detaljer avklares i god tid på forhånd) Har vi andre kandidater som kan utføre dette? Hva kreves for å få disse til å stille? (dekking av opphold, andre vederlag) Har vi i så fall økonomi til å hente inn de rette personene? Betydningen av SKALA helga er individuell, men kokt ned til bare beinet så er det konkurransen som skiller det fra å sosialisere på et klubbmøte eller handle i en tilfeldig modellsjappe med godt utvalg. Personlig ser jeg gjerne at vi beveger oss litt vekk fra det rigide IPMS regimet vi har hatt og prøver å tilpasse oss vår egnen marginale interessegruppe. Kjør diskusjon, her trenger jeg både ideer og hjelp
 13. Som sikkert mange har fått med seg prøvde vi ut en litt annen variant av bedømmingen i år. For meg som hoveddommer må jeg si meg godt fornøyd med hvordan dette fungerte. Det er imidlertid oppdaget en potensiell feil i resultatlistene våre, som ikke har hatt noe med selve bedømmingen å gjøre. Jeg er litt usikker på nøyaktig hvor feilen er oppstått, men det har vært en blanding/forskyvning av modellnummere i klasse 3C. Videre utredning av årsak er ikke mulig, da dommerskjemaene ikke lenger er tilgjengelige. En revurdering av klassen er også utelukket uten å måtte samle de aktuelle modeller på nytt. For ikke å rette en feil ved å gjøre en til, vil det eneste riktige i dette tilfellet derfor være å likestille de 3 premiekandidatene. Geir Harald Solheim og Rune Gjeldsås vil derfor få ettersendt Gullmedaljer for sine modeller i klasse 3C. På tross av den tvil en innrømmelse av eventuelle feil måtte medføre, føler jeg at tillit må baseres på ærlighet. Det er derfor bare å beklage, håpe de berørte er fornøyde med løsningen, og gjøre de endringer som skal til for at dette ikke skjer igjen. Mvh Hoveddommer
 14. Enkelte folk får ikke nok Ingen demper på Mai-møtet, tross 2 dager etter SKALA. Alt gikk sin vante og skjeve gang. Spikking... Flisespikking... Ljuging... Synsing... og Mini-konk som de observante sikkert legger merke til, så bruker vi å ha te ved siden av Edward sin GMC og HummmVeee Ed liker å teste sine nyeste bygg i sandkassa før de blir tatt med på møter Marius sine mini-Beemers og stor BMW og et flak av en Bonneville Nils sin første (?) bilmodell, jeg tror også det er en GMC, som like godt ble månedens modell En armert Austin fra Kjetil litt mørk i kamuflasjen til å matche vårt delikate konkurranseunderlag... må se å få gjort noe med den duken der snart og Oddvar sin A-Ford og litt mer moderne Ford i Escort versjon Med 2. og 3. plass ble Marius månedens modellbygger (på bursdagen sin) og hoppet kraftig opp på totallista, som er oppdatert i første post. Sees igjen i Juni
 15. Noen er sikkert både slitne og modellmette etter helga. Selv så tippa jeg over klokka 7 på søndagskvelden, uten å ha satt mobilen med vekking på lading. Må nok ha tatt på, for jeg våkna ikke før litt over 8 Så litt sein varsling, men for de som ikke var i Drammen eller ikke fikk nok i helga så er det møte på Kjeller. Program som vanlig; 3P (Plast, Prat og Pølser) Velkommen!
 16. Rette litt på deg Einar Registreringa sluttet på 271. Såvidt jeg forstår av føringa til Jørgen, var det bare 4 forhåndspåmeldte som ikke kom, så da skulle det vært 267 modeller på bordene. I fjor var det 235. Deltagernummer glapp litt på slutten, med noen uanmeldte og noen som hadde forhåndsregistrert men hadde med noe mer. men jeg tror ikke det er mye feil å si 59 byggere, selv om 60 høres bedre ut JR
 17. Er på tide å få orden i rekkene. Takk til de som har meldt seg. Jeg har sendt en PM til de som er plukket ut. Om du har meldt interesse og ikke hørt noe, betyr ikke det at du er oversett, men vi prøver et alternativ som ikke krever like mange i år. Jeg har også valgt å overse de tidligste meldingene med "jeg kan dømme, bare jeg klarer å komme" da det er litt vanskelig å basere seg på det. Men nå bør vel de fleste ha gjort seg opp en plan for om de kommer eller ikke. På den annen side, det er alltid noen som faller fra og andre som bare er litt treige med å respondere. Så dersom du virkelig brenner for å delta, gi meg beskjed; first in, first served Mvh JR
 18. Da var April møte avholdt. Våren begynner å komme, så det var kanskje litt glissent... noen kom seint og andre dro tidlig. Men de sedvanlige sliterne var tilstede Men minikonk ble det: Svein Ivar: Kjetil: Edvard: Og månedens modell fra Tormod: Med både andre og tredje plass i avstemmingen så ble det Edvard som dro hjem som månedens modellbygger. Noen av oss sees vel på SKALA før neste møte, men velkommen tilbake i Mai.
 19. Bedre sent enn aldri... en påminnelse for de senile, og til opplysning for alle nye; møte kjøres etter fast rutine
 20. I tilfelle det ikke er alle som har fått det med seg så legger vi ut bilder fra møtene og av minikonk-modellene i denne tråden: http://www.ipmsnorge.org/forum/index.php?topic=16382.0
 21. Da var månedens møte unnagjort. Minikonk med 3 deltagere og 5 modeller. Månedens modell: Porsche 356, Terje Opsahl Og de andre i tilfeldig rekkefølge: Månedens modellbygger ble delt mellom Terje og Ed. Oversikt oppdatert i første post.
 22. Tirsdag... møte... velkommen! Møteinfo: http://www.ipmsnorge.org/forum/index.php?topic=15639.0
 23. Minikonk Februar: 7 modeller fordelt på 3 byggere. Månedens modell: Supercat Jackal av Kjetil Gulli Øvrige modeller: King Tiger; Edward, og Phenomen Granit; Kjetil Mathilda Mk III; Edward Skoda siege canon; Edward Escort og Mustang; Oddvar Månedens modellbygger: Kjetil Gulli Oppdatert summering i første post.
×
×
 • Create New...

Important Information

By visiting and/or register an account our forum you agree to our terms and privacy policy. Terms of Use.